11 sierpnia 2021 (środa), 17:37:37

Umysł trójjedyny - pewien model, z którym wolno się nie zgadzać.

Model to ...

 

Definicja:
Model to abstrakcyjny opis fragmentu rzeczywistości, którego celem jest ułatwienie analizy zachodzących w tym fragmencie zjawisk.

O modelach człowieka, jego umysłu, rozumu, czy też mózgu napisano wiele. Napisała też MacLean, w Triune brain in conflict,  1977. Napisał tak:

To, jak znacząca jest praca na zwierzętach dla ludzkich spraw, staje się oczywiste, gdy uświadomimy sobie, że mózg naczelnych ewoluuje i rozszerza się zgodnie z trzema podstawowymi wzorami, które można scharakteryzować jako gadzie, paleossacze i nowossacze. […] Radykalnie różne w chemii i strukturze, oraz rozdzielone przez niezliczone pokolenia w sensie ewolucyjnym, tworzą swojego rodzaju hierarchię trzech mózgów w jednym lub, co można nazwać, mózgiem trójjedynym (MacLean 1970, 1973c).
Ta sytuacja sugeruje, że jesteśmy zobowiązani patrzeć na siebie i na świat oczami trzech zupełnie odmiennych mentalności. […] Można sobie wyobrazić, że nasz mózg reprezentuje i łączy w sobie trzy komputery biologiczne, każdy z własną specjalną inteligencją, swoim szczególnym, subiektywnym poczuciem: czasu i przestrzeni, własną pamięcią, ruchem i innymi funkcjami.

Ot, taki model opisujący człowieka jako posiadacza 3 mózgów:

  • mózg gadzi - podtrzymuje życie, zdobywa jedzenie, jak potrzeba to ucieka lub walczy;
  • mózg ssaczy - jak wyżej, ale też potrafi zadbać o potomstwo, stworzy rodzinę, kolonię, stado;
  • mózg nowoczesny - w nim podejmuje się decyzje aby myśleć, i nim się myśli.

Nieco dłuży opis tych 3 mózgów, z artykułu, który coś tam cytuje, coś co nawet próbuje szacować objętości tych narządów w jednym najrzadziej.

 

Mózg gadzi to część rządząca się własnymi prawami, w dużym stopniu niezależna od świadomości i poza jej kontrolą, najsilniej aktywna i dominująca w chwilach stresu, zagrożenia życia.

A dalej:

  1. Mózg racjonalny – stanowi 85 proc. całkowitej masy mózgu; jest odpowiedzialny za nasze zdolności twórcze, wyobraźnię oraz rozumowanie,
  2. mózg ssaków (układ limbiczny) – odpowiada za emocje, tj. lęk, tęsknotę, gniew, które powinny być kontrolowane przez mózg racjonalny,
  3. mózg gadzi – wiąże się z podstawowymi funkcjami organizmu, tj. oddychanie, krążenie, wydalanie, jak również z instynktami, choćby wolą życia i przetrwania.

 


Moje uwaga na dziś (sierpień 2021):

 

 

 


Kategorie: _blog, teologia / antropologia


Słowa kluczowe: model, model mózgu, świadomość, mózg gadzi


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.