13 sierpnia 2021 (piątek), 13:48:48

Wersety z LIstu Tytusa 2:11-14 TPNT - analiza

Werset Tt 2:11-14 TPNT

(11) Ukazała się bowiem wszystkim ludziom zbawienna łaska Boża,
(12) Nauczająca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości, i w obecnym wieku żyli roztropnie, sprawiedliwie i pobożnie.
(13) Oczekując szczęśliwej nadziei i ukazania się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa,
(14) Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na szczególną własność, gorliwy w dobrych czynach.

Tabelka

Treść ale spreparowana, więc raczej paradraza Analiza

(11) Ukazała się bowiem łaska Boża (niezasłużona życzliwość Boga)

czas przeszły, dokonany

Ta łaska Boga ukazała się wszystkim ludziom.

 

Ta życzliwość Boga jest zbawienna, ma potencjał zbawiania, ratowania z opresji.

 

(12) Ta życzliwość Boga naucza nas czegoś. 

Czego?
 Uczymy się abyśmy wyrzekli się bezbożności  
Abyśmy wyrzekli się światowych pożądliwości  
abyśmy w obecnym wieku żyli roztropnie   
 żyli sprawiedliwie  
 żyli pobożnie  

(13) Abyśmy żyli oczekując szczęśliwej nadziei

 nadzieja - wiara, że w przyszłości będzie lepiej.

i ukazania się chwały wielkiego Boga  i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa,

 

(14) Jezus Chrystus, który dał samego siebie za nas, 

 

Chrystus dał siebie aby nas wykupić od wszelkiej .

 
 Chrystus dał siebie aby oczyścić sobie lud wybrany na szczególną własność,   

wykupiony i oczyszczony lud jest wybrany.

 

wykupiony i oczyszczony lud jest gorliwy w dobrych czynach.

 

Wnioski

  • popracować nad tym
  • zrobić jakiś graf

 


Kategorie: _blog, studium biblii / wersety, lekcja


Słowa kluczowe: tyt, tyt2


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.