18 września 2021 (sobota), 17:14:14

Po co nam Stary testament - te wszystkie fajne i mniej fajne opowieści?

 

Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian naucza tak:

(1) Nie chcę natomiast, bracia, abyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie (mowa o jego Żydowskich przodkach) wszyscy byli pod obłokiem (jak chodzili po pustyni) i wszyscy przeszli przez morze (czerwone), (2) I wszyscy w Mojżesza zanurzyli się w obłoku i w morzu, (3) I wszyscy zjedli ten sam duchowy pokarm (duchowy - ale obrazem jest manna), (4) I wszyscy wypili ten sam duchowy napój (duchowy - ale obrazem jest woda ze skały); pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła – a tą skałą był Chrystus (bo Paweł, jak i wielu innych rabinów zauważa w tej skale obecność samego Boga).
(5) Lecz w większości z nich Bóg nie miał upodobania; ciała ich bowiem zostały rozrzucone na pustyni. (6) A te wydarzenia stały się dla nas przykładem, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali.
(7) Nie stawajcie się też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak jest napisane: Siadł lud, aby zjeść i wypić, i wstali, aby się bawić. (8) Nie oddawajmy się nierządowi, jak niektórzy z nich oddali się nierządowi i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące. (9) Ani nie kuśmy Chrystusa, jak niektórzy z nich kusili i poginęli od węży. (10) Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli za sprawą Niszczyciela.
(11) To wszystko natomiast, zdarzało się im dla przykładu, a zostało napisane dla napomnienia nas, do których dosięgnął koniec wieków. (1Kor 10:1-11 TPNT)
Myśli:
  • To przytrafiło się im a zapisane dla dla nas gdyż to my żyjemy w czasach ostatnich.
  • Zalecenia:
    • nie stawać się bałwochwacą
    • nie oddawać się nierządowi
    • nie kusić Chrystusa
    • nie szemrać

Kategorie: _blog, lekcja


Słowa kluczowe: 1kor10, ważność pism


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.