18 stycznia 2022 (wtorek), 18:54:54

Objawienie św. Jana jest spisane dla sług Boga

Pierwsze zdanie Objawienia Janowego brzmi:

Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ,

i teraz próba zrozumienia:

Objawienie Jezusa Pomazańca, które dał mu ten Bóg, aby pokazać tym swoim sługom to, co wkrótce musi się stać szybko, i co przez posłanie tego swojego anioła zaznaczył temu słudze swojemu Janowi,

Wniosek:

 • nie jesteś sługą Boga - nie czytaj, bo ta księga nie jest dla Ciebie, i pewnie i tak nic nie zrozumiesz. 

 

Objawienie jest napisane jako list.

Objawienie ...

Kolejność przekazywania objawienia:

 1. pochodzi od Boga
 2. od Boga otrzymał je Jezus Chrystus
 3. Jezus (albo Bóg) objawia aby to pokazać swoim sługom
 4. Objawienie posłane jest przez anioła
 5. anioł zaznacza to Janowi.

To samo w kolejności:

 1. Bóg
 2. Jezus Chrystus
 3. posłany anioł
 4. sługa Jan
 5. pozostali słudzy

 


Link do interlinii:

Jak to dobrze, że jest serwis http://biblia.oblubienica.eu - tam wszystko widać.

Wers 1 jest tu: http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/27/chapter/1/verse/1 

 


Kategorie: _blog, greka


Słowa kluczowe: greka, apokalipsa, ap1


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.