25 stycznia 2022 (wtorek), 15:27:27

Apokalipsa - jak w niebie komentują działania Pana Boga

Czytając Objawienie kilka razy mamy możliwość zobaczenia tego co w niebie jest komentowane w reakcji na działanie Boga. Próbuję zebrać te miejsca i wychwycić na ile układają się one w jakąś chronologię.

          

Objawienie 4:11

… gdyż Ty stworzyłeś wszystkie rzeczy i z Twojej woli trwają i zostały stworzone.

Bóg stworzyciel

Objawienie 5:9

Godny jesteś wziąć zwój i otworzyć jego pieczęć bo byłeś zabity,
i odkupiłeś nas Bogu swoją krwią
z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,
I uczyniłeś nas królami i kapłanami Bogu naszemu,
i królować będziemy na ziemi.

Bóg odkupiciel

Objawienie 11:17

Dziękujemy Tobie, Panie, Boże Wszechmogący,
który jesteś i byłeś, i który przychodzisz,
że wziąłeś swoją wielką moc
i zacząłeś królować,
a narody uniosły się gniewem,
i nadszedł Twój gniew oraz czas sądzenia umarłych,
aby dać nagrodę Twoim sługom, prorokom i świętym
oraz bojącym się Twojego imienia, małym i wielkim,
i zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię.

Bóg królujący
Objawienie 19:2 
Bo prawdziwe i sprawiedliwe są Jego sądy; 
gdyż osądził wielką nierządnicę, 
która niszczyła ziemię swoim nierządem, 
i pomścił krew swoich sług przelaną z jej ręki.
Bóg osądzając (mściwy)

Objawienie 19:6

Gdyż zakrólował Pan, Bóg Wszechmogący;
Radujmy się i weselmy się, i oddajmy Mu chwałę;
bo nadeszło wesele Baranka,
a małżonka Jego przygotowała się.

Bóg królujący

 

 

 


Kategorie: lekcja, biblia / studia


Słowa kluczowe: apokalipsa


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.