10 marca 2022 (czwartek), 23:04:04

O myśleniu poprzez proste modele

Wielce uproszczony jest model, w którym Putin to zło wcielone, a my sprzeciwiając się jemu jesteśmy jakby z definicji dobrzy. Wielce uproszczony, więc niebezpieczny, a skoro niebezpieczny to przestrzegam przed nim, bo nasze grzechy, słabości, upadki i wpadki, bunty i przekleństwa, małe i duże zbrodnie, kradzierze z chwiwości i gwałty z pożądania nie stają się skasowane tylko dlatego, że dziś angażujemy się w pomoc, i we wsparcie, a nawet w powstrzymanie tego złego Putina. Dobrze jest pomagać innym, dobrze jest kochać ale nasza miłość nie rozwiązuje naszego problemu bycia (podobnie ja Putin) grzesznym grzesznikiem.

Na świecie źli ludzie walczą z innymi złymi ludzmi, bo dobrych ludzi nie ma. Nie ma? Raczej tak, a już na pewno ja dobrym człowiekiem nie jestem (co wielu z moich czytelników często i słusznie mi tu wykazuje). Więc wojny ludzkie to wojny złych ludzi i nie zmieni tego nawet fakt, że wielu krajach ministrami od spraw wojska są już kobiety. Kobiety też są ludźmi, więc podobnie jak faceci w wyniku upadku Adama pozbawieni są chwały Boga i w naturalny sposób wybierają źle.

Ostrzegam więc przed wielce uproszczonym modelem i zachęcam do angażowania się po stronie dobra, a to zawsze określone jest w odniesieniu do Boga, do Jego woli. Póki więc można na Niego wskazujmy, do Niego się odwołujmy, Jego prośmy o pomoc i wsparcie… póki można, bo będzie gorzej, trudnej, i niemyślenie sprawi, że modele myślenia jeszcze bardziej dobre wybory utrudnią.


Definicje:

  • dobro - stan rzeczy zgodny z wolą Boga-Stworzyciela.
  • milość - decyzja o takim kształtowaniu relacja między osobami, zakładająca czynienie tej drugiej osobie dobra.; czasami
  • miłość wymaga ofiary.
  • wolność - możliwość podejmowania decyzji.
  • moc - moliwość wdrażania swoich decyzji w życie.
  • grzech - postawa lub działanie sprzeczne z charakterem Boga.
  • zło - brak (nieistnienie lub nieobecność) dobra.
  • Putin - prezydent Rosji.
  • Rosja - państwo federacyjne rozciągające się od Europy Wschodniej przez północną część Azji do Oceanu Spokojnego, składające się według swojej konstytucji z 85 podmiotów federalnych.

Kategorie: _blog, wojna


Słowa kluczowe: wojtna, rosja


Komentarze: (1)

Jakiś nieważny, March 11, 2022 02:11 Skomentuj komentarz


Odpowiedzialność- chyba tej definicji brakuje ? Zwłaszcza za czyny, które wynikają z myśli, rzadko jako reakcja na słowa. 
Drogi nauczycielu, czasem w życiu jesteśmy na zakręcie, w którym należało by okazać odwagę, jeśli chodzi zmianę myślenia . Często kurczowe powielanie kogoś szkodzi . Powoływanie się na Pana Boga, to często Piłatowe obmycie rąk, które oddała nas od odpowiedzialności za myśli , słowa i czyny .

Mamy wpływ na dobro , ale należy być dobrym.

To nie jest trudne .

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.