29 maja 2022 (niedziela), 21:09:09

Katechon

Czytany fragment:

(1) Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście (παρουσιας parousias) naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się (επισυναγωγης episynagōgēs) przy nim (2) abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez (1) ducha (πνευματος pneumatos, BW: jakieś wyrocznie), ani przez (2)  mowę, ani przez (3)  list (επιστολης epistolēs) rzekomo przez nas pisany, jakoby już nadchodził dzień Chrystusa.

(3) Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo (G3588  αποστασια apostasia odstępstwo) i nie objawi się człowiek grzechu (ανθρωπος της αμαρτιας, anthrōpos tēs hamartias), syn zatracenia (υιος της απωλειας, hyios tēs apōleias - syn zguby – zatracenia) (4) który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, tak że zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga.
(5) Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, mówiłem o tym?
(6) A teraz wiecie, co przeszkadza, tak że się objawi w swoim czasie. (7) Tajemnica nieprawości () bowiem już działa. Tylko że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi. (8) Wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia. (9) Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów; (10) Wśród wszelkiego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni.
(11) Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie, tak że uwierzą kłamstwu (12) aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość.
(2Tes 2:1-12 UBG)

 

 1. Nie dajmy się zachwiać (G5030 σαλευθηναι saleuthēnai zostać potrząśniętymi – zostać zachwianymi; νοος noos umysłu – rozumu), ani zatrwożyć (θροεισθαι throeisthai dawać się straszyć – być trwożonymi) - czyli mamy możliwość nie dać się!
 2. Nie dajmy się zachwiać, ani zatrwożyć - i teraz Paweł wymienia 3 metody zatrważania i uczniów:
  1. … ani przez ducha (πνευματος pneumatos, BW: jakieś wyrocznie)
  2. ani przez mowę
  3. ani przez list (επιστολης epistolēs) rzekomo apostolski
 3. Tajemnica nieprawości (μυστηριον της ανομιας, mystērion tēs anomias - tajemnica bezprawia, nieprawości) - to jakby ewangelia tylko w drugą stronę.
  1. Ewangelia - dobra nowi na Chrystusie, Synu Boga i Jego dziele, i o pozycji w nadchodzących królestwie Bożym.
  2. Tajemnica nieprawości - zasady, na których zbudowana jest struktura diabelska, a więc...
   1. siła
   2. dominacja
   3. gwałt
   4. kłamstwo
   5. zniewolenie
   6. poddanie……. - uporządkować te pozycje.
 4. Poniże słów katechon ze słownika (thx Ariusz) 

 

katechon-slownik-grecki

 


Kategorie: _blog, biblia, eschatologia, teologia / eschatologia


Słowa kluczowe: katechon, przyjście pana, eschatologia, 2tes, 2tes2


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.