11 lipca 2022 (poniedziałek), 18:56:56

Polska i jej Wielka Strategia (Olek i jego 1000-słow)

Olek napisał ja zachowuję:

POLSKA I JEJ WIELKA STRATEGIA

OKREŚLENIE WIELKIEJ STRATEGII POLSKI:

Polska jest jednym z niewielu krajów, który mierzy się od kilku wieków ze stałym zagrożeniem swojej egzystencji, wynikającym z położenia geograficznym między silniejszymi od siebie graczami, którzy dążą do współpracy ze sobą nawzajem - kosztem Polski. W czasie tym WIELKA STRATEGIA POLSKI składa się z próby osiągania dwóch podstawowych celów, których osiąganie ma szansę dać Polsce niezależną egzystencję:

  1. BEZPIECZEŃSTWO: Realizowane przez odepchnięcie Rosji od swoich granic lub/i niedopuszczenie Rosji do uczestnictwa w systemie bezpieczeństwa w Europie - we współpracy z innymi, silniejszymi od Polski graczami z zachodu kontynentu,

  2. MODERNIZACJA: ...Czyli dogonienie gospodarcze zachodu kontynentu, czyli przezwyciężenie dualizmu na Łabie /termin do rozszyfrowania w Wikipedii/

Realizacją WIELKIEJ STRATEGII zajmują się elity narodu (szersze masy narodu tylko w czasie zrywów zbrojnych) i właśnie od ostatnich 300 lat polskie elity mają zazwyczaj różne koncepcje realizacji każdego z tych celów WIELKIEJ STRATEGII i wzajemnej ich zależności:

Ad1.
BEZPIECZEŃSTWO: Sama Rosja nie zawsze bywała silniejsza od Polski, ale gdy od ok. 300

taką się stała, zaczynała stanowić egzystencjalne zagrożenie dla Polski, ale nawet nie sama, ale szczególnie gdy znajdowała do tego partnerów na kontynentalnym zachodzie kontynentu. Tak więc Polska może istnieć i być niepodległa, gdy Polska posiada na wschodzie bufor niepodległych i przyjaznych państw (głębia strategiczna) i gdy Rosja nie znajduje się w strategicznym sojuszu z naszymi zachodnimi sąsiadami. Dlatego w minionych trzech wiekach, w różnych okresach, dylematem polskich elit jest to, czy budować siłę odpychającą Rosję wyłącznie w silnym sojuszu z krajami buforowymi, czy poddając się pod ochronę krajów zachodu kontynentu nawet, gdy te dążą do współpracy z Rosją, czy też opierać swoje bezpieczeństwo wyłącznie na sobie samej, ale w sojuszach z odległymi potęgami morskimi (USA, Wielka Brytania), które charakteryzują się drugoplanowym i zmiennym zainteresowaniu naszym regionem.

Ad2.

UWAGA: Materiał napisałem z nieśmiałą intencją, aby ułatwić odczytywanie polskich reakcji na bieżące wydarzenia międzynarodowe, a nawet, aby ułatwić czytelnikowi ocenę przyszłych programów wyborczych władzy i opozycji, które reprezentują odmienne nurty realizacji WIELKIEJ STRATEGII państwa Polskiego.

page1image22294336

MODERNIZACJA: Dualizm na Łabie powstał w wyniku odkryć geograficznych XVI wieku, poprzez zdobycie kolonii przez kraje zachodu kontynentu i wprowadzenie przez nie intensywnego rolnictwa, gospodarki kapitalistycznej, rewolucji przemysłowej i rozwoju mieszczaństwa. Polska pozostała wtedy krajem rolniczym, feudalnym i opóźnionym. Polskie elity już od wieku XVIII, przez wiek XIX, okres międzywojenny, ale również ostatnio, w III Rzeczpospolitej zgadzają się, że bez gwałtownej MODERNIZACJI Polska nie może utrzymać niepodległości w otoczeniu sąsiadów, ale zawsze spierały się o to, czy Polska, aby się ZMODERNIZOWAĆ, musi poddać się dyktatowi – zwierzchności źródła modernizacji (dylemat przedrozbiorowy i w pewnym sensie obecny) i ograniczyć swoją suwerenność i podmiotowość, czy może powinna robić to nawet wolniej, ale zachowując równocześnie pełną niezależność dążąc do pełnej podmiotowości w Europie (próba międzywojenna). Dylemat ten wynika z faktu, że źródła MODERNIZACJI – najczęściej Niemcy, ale również w wieku XVIII i XIX Rosja, w swojej własnej wielkiej strategii nigdy nie traktują Polski podmiotowo i niezmiennie dążą do podporządkowania jej politycznie, jak również w dziedzinie przepływów strategicznych i podziału pracy. Należy również przypomnieć, że z powodów historycznych (unikalna wolność szlachecka) i w przeciwieństwie do okolicznych narodów Europy Środkowej, naród polski ma ograniczony poziom akceptacji utraty niepodległości państwa lub/i wolności osobistych.

Wszystkie te warianty zapewniania Polsce BEZPIECZEŃSTWA i MODERNIZACJI praktycznie się nie udawały - zarówno z przyczyn wewnętrznych, jak i zewnętrznych - dlatego Polska była niepodległa tylko w krótkich okresach znaczącego upadku Rosji i wypadnięcia jej z systemu gospodarczego i bezpieczeństwa Europejskiego.

REALIZACJA WIELKIEJ STRATEGII POLSKI - W OBECNEJ SYTUACJI.

Po roku 1990, w czasie wielkiej zapaści siły Rosji, polskie elity wybrały dostępny i niezwykle korzystny sposób MODERNIZAJI i BEZPIECZEŃSTWA Polski, oparty na częściowym oddaniu niepodległości Polski organizacji międzypaństwowej, jaką jest Unia Europejska, przy równoczesnym zapewnieniu sobie BEZPIECZEŃSTWA członkostwem w sojuszu wojskowym NATO, kierowanym przez jedyne globalne mocarstwo – USA. Inne, korzystne elementy WIELKIEJ STRATEGII POLSKI również występowały, gdyż na wschód od Polski istniały kraje buforowe, a Niemcy były słabe militarnie, dopiero się jednoczyły i ograniczane były systemem unijnym.

W ciągu ostatnich 30 lat wszystkie te parametry uległy całkowitej lub częściowej zmianie:
- Rosja znacząco się wzmocniła i w sposób bezprecedensowy kwestionuje dotychczasowy porządek, zmieniając go siłą od 2008-go roku, ostatecznie formułując swoje żądania również wobec Polski.

- Niemcy również niezwykle się wzmocniły, zwiększyły przewagę nad Francją i zostały uwolnione od balansu Wielkiej Brytanii, a wspólna waluta pozwala realizować ich dominację gospodarczą kontynentu.
- Rosja i Niemcy zawarły strategiczne partnerstwo. Niemcy uzależniły się od Rosji, aby zrealizować długofalowy program utrwalenia i zwiększenia dominacji w Europie.

page2image22291456

- Państwa buforowe zostały zdestabilizowane i podporządkowane Rosji (Białoruś) lub są w trakcie destabilizacji i podporządkowywania (Ukraina).
- Unia Europejska oczekuje w zamian za dalszą modernizację Polski znaczącej, dalszej utraty przez Polskę niezależności (kierunek federacyjny - traktatowy lub poza traktatowy), bez pespektywy na zmianę roli Polski w dziedzinie przepływów strategicznych i podziału pracy, a co najgorsze, Unia Europejska i Niemcy nie tylko nie zapewniają Polsce BEZPIECZEŃSTWA, ale mogą dążyć do odnowienia strategicznego sojuszu z Rosją.

- USA, pozostając najsilniejszym państwem świata, szykuje się do konfrontacji z Chinami i jego poziom zapewnienia BEZPIECZEŃSTWA Polsce w przyszłości jest niepewny.

Zatem realizacja WIELKIEJ STRATEGII POLSKI jest obecnie zagrożona w każdym aspekcie i wydaje się, że Polska musi dokonać znaczących korekt swojej polityki, aby ją nadal realizować.

Obecna polska elita, podzielona na obóz obecnej władzy i opozycję, wydaje się mieć odmienne koncepcje dla MODERNIZACJI i BEZPIECZEŃSTWA Polski:

MODERNIZACJA:
- władza chciałaby realizować modernizację bez rozszerzania podległości Polski, - opozycja zaś, poprzez dalsze pogłębiania związków i zależności Polski z Unią.

BEZPIECZEŃSTWO:
- obecna władza wydaje się widzieć nieuchronność konfrontacji z Rosją i stawiać na:

- siłę własną
- próbę budowy wspólnej przestrzeni politycznej i strategicznej z Ukrainą - bezpośrednie relacje z USA
- NATO
- budowę dodatkowych koalicji chętnych w strefie Europy Środkowej

- opozycja na razie słabo formułuje swój program zapewnienia Polsce BEZPIECZEŃSTWA, ale jest on bardziej oparty na kontynentalnej Europie, znacznie większej ostrożności wobec Ukrainy i próbie uniknięcia konfrontacji z Rosją.

Jak widać więc, polska elita kontynuuje wielowiekowe nurty w realizacji praktycznie tej samej WIELKIEJ STRATEGII państwa Polskiego.

AM, 10-07-2022

page3image22235968

Konkludując, mam nadzieje, że zasygnalizowane tu pojęcia pomogą obserwować rozwój sytuacji międzynarodowej i ocenę różnych nurtów polskich elit.


Kategorie: _blog, 1000 liter o świecie, polityka


Słowa kluczowe: olek


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.