20 lutego 2023 (poniedziałek), 16:11:11

O czym są listy do Koryntian?

O czym są listy do Koryntian? Jaki jest główny temat?

Aby wspólnota wierzących, w szczególności zgromadzenie był jednomyślne.

Zapisane to jest w wersecie 10 pierwszego z listów

A wzywam was, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy mówili to samo, żeby nie było między wami rozłamów i abyście byli zespoleni jednym duchem i jedną myślą.
(Przekład toruński -TPNP)

 Bardzo ładnie, po staropolsku oddaje to ks. Wujek:`

Lecz proszę was bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście toż mówili wszyscy, a iżby nie było między wami rozerwania: ale bądzcie doskonali w jednem rozumieniu i w jednej nauce.
(x. Wujek)

A jest to możliwe! Jest to możliwe, wszak wszyscy jesteśmy (albo być możemy) myśli Chrystusowej! 

My jesteśmy myśli Chrystusowej!
(2Kor 2:16b)


Kategorie: _blog, _biblia


Słowa kluczowe: 1Kor, 2Kor, kor, listy do koryntian, jedność wierzących


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.