3 kwietnia 2023 (poniedziałek), 14:06:06

Druga ('2023) analiza opisu stworzenia w Księdze Rodzaju

Tabelka z analizą

 

 Treść wg Biblii Tysiąclecia 5 Uwagi
     
(1) Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. (2) Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. 

Rysunek:

 • ciemność nad powierzchnią wód
 • Duch Boży nad wodami
     
(3) Wtedy Bóg rzekł:   (3b) Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość. .

rozdzielenie światłości do ciemności

 

  (4) Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. (5) I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą

Rysunek:

 • Oddzielenie światła od ciemności.

 

Definicje:

 • dzień to światłość
 • noc to ciemność
   
(5b) I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy  
 

 

 
 (6) A potem Bóg rzekł:

Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj oddzieli ono jedne wody od drugich!

sklepienie oddzielające wody od wód

Rysunek:

 • Sklepienie oddzielające wody od wód
 

(7) Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, (8) Bóg nazwał to sklepienie niebem.

Definicja:

 • sklepienie rozdzielające wody górne od wód dolnych to niebo
   
(8b) I tak upłynął wieczór i poranek - dzień drugi  
     
(9) A potem Bóg rzekł:  

(9b) Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha! A gdy tak się stało,

Zebranie wód dolnych w jedno miejsce aby ukazała się ziemia.

Rysunek:

 • zebranie (granice) wód
 • po drugich stronie granicy powierzchnia sucha - ziemia.

 

 

(10) Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem.

Definicje:

 • ziemia to powierzchnia sucha
 • morze to zbiorowisko wód
Bóg, widząc, że były dobre, (11) rzekł:

Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona.

 Polecenie do ziemi.

Rysunek:

 • trawy, nasionka traw,
 • drzewa i ich nasiona
 I tak się stało.    
 

(12) Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. 

 Opis tego co się stało.
(12c) A Bóg widział, że były dobre    
   
(13) I tak upłynął wieczór i poranek - dzień trzeci.    
   
(14) A potem Bóg rzekł:  

(14b) Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; (15) aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią.

Rysunek:

 • Ciała niebieskie oddzielające dzień od nocy
 • Pory czasu: pory roku, dni, lata
     
  (16) Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. 

Rysunek:

 • Słońce
 • Księżyc
 • Gwiazdy
  (17) I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; (18) aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. Rysunek:
 • I to ma być na sklepieniu nieba
A widział Bóg, że były dobre.    
     
(19) I tak upłynął wieczór i poranek - dzień czwarty.   
     
(20) Potem Bóg rzekł:

(20b) Niechaj się zaroją wody od istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba!

Rysunek:

 • Roje istot żywych  i ptactwa nad, ale pod sklepieniem nieba
  (21) Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju.  
Bóg, widząc, że były dobre, (22) pobłogosławił je tymi słowami: Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody w morzach, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi.

Polecenie do tych istot.

Rysunek:

 • Dużo tych istot ma być bo mają się rozmnążać
   
(23) I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty.   
     
(24) Potem Bóg rzekł:  (24b) Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów! I stało się tak: 

Polecenie do ziemi.

Rysunek:

 • bydło
 • zwierzęta pełzające
 • dzikie zwierzęta
  (25) Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi.  
I widział Bóg, że były dobre.    
(26) A wreszcie rzekł Bóg:  Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi! 

Rysunek:

 • Człowiek na obraz Boga
 • panujący nad istotatami
  (27) Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.

Rysunek:

 • Człowiek na obrez Boga
(28) Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich:

Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi.

 rozkaz
(29) I rzekł Bóg: 

Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. 

 rozkaz do człowieka c.d.

 

Rysunek:

 • Człowiek jedzący owoce i ich nasiona
 

(30) A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa podniebnego, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. 

Rysunek:

 • Zwierzaki pasące się na łące
I tak się stało.    
(31) A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre  
   
(31b) I tak upłynął wieczór i poranek - dzień szósty  
   
 (2:1) W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy jej [stworzeń].  
 (2) A gdy ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął.  
  (3) Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał, stwarzając.  

 

 

Poszukiwanie symetrii bo jest: 

Działanie poprzez podział

Działanie poprzez tworzenie

#1.

Podział na światło i ciemność.

#4.
Stworzenie słońca, księżyca i gwazdy.

#2.

Podział na wody nad i wody pod niebem

#5.

Zapełnienie tego co pod niebem: ptaki i ryby

#3.

Podział wód pod niebem na morza i lądy.

#6.

Zapełnienie lądów: zwierzaki a potem człowiek.

#7.
Bóg odpoczął.

 

 szesc dni stworzenia


Kategorie: biblia, teologia / biblia / studia, _blog


Słowa kluczowe: stworzenie, stworzyciel, gen1


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.