4 kwietnia 2023 (wtorek), 16:42:42

Dwie myśli z Listu do Tytusa.

Jeżeli masz mało czasu to po prostu je przedczytaj. Jeżeli masz więcej czasu to przeczytaj uważnie. A może przeczytaj na głos tak aby ktoś obok (nie ważne czy człowiek, czy duch, czy też Twój kot) usłyszał te zdania tak jak brzmią.
A jeżeli masz więcej czasu to dokonaj rozbioru logicznego bo w polskim tłumaczeniu są piękne, wielokrotnie złożone, tak więc wiele tam orzeczeń, które mają swą moc, bo umieszczone są w czasie przeszłym, albo przyszłym, ale na pewno są.
 
Do roboty!
 
Tt 2:11-14: "Ukazała się bowiem wszystkim ludziom zbawienna łaska Boża, Nauczająca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości, i w obecnym wieku żyli roztropnie, sprawiedliwie i pobożnie. Oczekując szczęśliwej nadziei i ukazania się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na szczególną własność, gorliwy w dobrych czynach."
 
Tt 3:3-7: "Bo i my kiedyś byliśmy nierozumni, nieposłuszni, zagubieni, zniewoleni przez przeróżne żądze i rozkosze, żyjący w gniewie i zazdrości, znienawidzeni i do siebie nawzajem odnoszący się z nienawiścią. Gdy jednak objawiła się dobroć i miłość naszego Zbawcy, Boga, do ludzi, zbawił nas nie na podstawie naszych uczynków, dokonanych w sprawiedliwości, lecz dzięki swemu miłosierdziu, przez kąpiel odrodzenia i odnowę, której dokonuje Duch Święty. Tego Ducha wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcę, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się dziedzicami, zgodnie z nadzieją życia wiecznego."
 

 
Ukazała się bowiem wszystkim ludziom zbawienna łaska Boża,
nauczająca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości,
i w obecnym wieku żyli roztropnie, sprawiedliwie i pobożnie oczekując szczęśliwej nadziei
i ukazania się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa,
który dał samego siebie za nas,
aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości
i oczyścić sobie lud wybrany na szczególną własność, gorliwy w dobrych czynach.
(Tt 2:11-14)
 
Bo i my kiedyś byliśmy nierozumni, nieposłuszni, zagubieni, zniewoleni przez przeróżne żądze i rozkosze,
żyjący w gniewie i zazdrości, znienawidzeni i do siebie nawzajem odnoszący się z nienawiścią.
Gdy jednak objawiła się dobroć i miłość naszego Zbawcy, Boga, do ludzi,
zbawił nas nie na podstawie naszych uczynków, dokonanych w sprawiedliwości, lecz dzięki swemu miłosierdziu, przez kąpiel odrodzenia i odnowę, której dokonuje Duch Święty.
Tego Ducha wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcę,
abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się dziedzicami, zgodnie z nadzieją życia wiecznego.
(Tt 3:3-7)
 

Kategorie: _blog, biblia


Słowa kluczowe: tyt2, tyt3


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.