4 maja 2023 (czwartek), 12:07:07

Boska Jego moc obdarzyła nas wszystkim co potrzebne do życia i pobożności (2P1:3nn)

Znalazłem fajny obrazem obrazujący wersety 2P1:3-11,. Tak fajny i tak prosty, ze sobie go tu zachowuję wcześniej studiując ten problem z bliskimi.

Przy okazji ciekawa uwaga: myślę, że 2P1:3-11 to streszczenie 1P, tak jakby Piotr pisząc to chciał opowiedzieć o trudnych tematach (bo ten list jest o trudnych sprawach) ale zanim w to wejdzie chce albo przypomnieć, albo poinformować o tym co napisał w 1P.

Jak zapamiętać 2P1:1-11? A warto to zapamiętać!

 Schodki:

 1. wiara
 2. cnota
 3. poznanie
 4. powściągliwość (TPN: opanowanie, x. Popowski: wstrzemięźliwość)
 5. cierpliwość (TPN, PNŚ: wytrwałość)
 6. pobożność (ευσεβεια eusebeia pobożność)
 7. przyjaźń braterską (φιλαδελφια filadelfia braterstwo – miłowanie braci)
 8. miłość (αγαπην agapēn miłość)

 Tabelka do analizy treści:

Treść Analiza
2P 1:1-11 BT5 " (1) Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, otrzymali wiarę równie godną czci jak i nasza: Autor się przedsstawia
(2) Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego! życzenia, ale ….
(3) Tak samo Boska Jego moc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością (dosł: cnotę).

Fakty:

 • moc Boga udzieliła - forma przeszła, dokonana - wszystkiego
 • mamy więc wszystko co potrzebne do życia i pobożności
 • dokonało się to przez to, że poznaliśmy Pana
 • Pan nas powołał - jak? swoją chwałą do doskonałością.
(4) Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się dzięki nim stali uczestnikami Boskiej natury, skoro wyrwaliście się z zepsucia [wywołanego] na świecie żądzą. Pytanie: przez nie (nim)? przez co, bo nie wiem?
(5a) Dlatego też właśnie, dołożywszy całej pilności, dodajcie do wiary waszej cnotę. ...  
(5b) do cnoty poznanie, (6) do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, (7) do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość.

Schodki:

 1. wiara
 2. cnota
 3. poznanie
 4. powściągliwość (TPN: opanowanie)
 5. cierpliwość (TPN, PNŚ: wytrwałość)
 6. pobożność (ευσεβεια eusebeia pobożność)
 7. przyjaźń braterską (φιλαδελφια filadelfia braterstwo – miłowanie braci)
 8. miłość (αγαπην agapēn miłość)
(8) Gdy bowiem będziecie je mieli, i to w obfitości, nie pozostawią was one bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Dwie miłe konsekwencje:

 1. nie grozi bezczynność
 2. nie grozi bezowocność - więc będą owoce.
(9) Komu bowiem ich brak, jest ślepy - będąc krótkowzrocznym, zapomniał o oczyszczeniu z dawnych swoich grzechów.   Ale uwaga: są chrześcijanie cieleśni, skoro …. (1) oczyszczeni z danych grzechów (a więc przeszli przez zbawienie) zapomniał o tym, i nie ma tych cnot (bo nie dołożył) cech charakteru.
(10) Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór! To bowiem czyniąc, nie upadniecie nigdy. (11) W ten sposób szeroko stanie przed wami otworem wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa.  Zachęta i obietnica
   
 

Drugi raz ta sama tabelka aby lepiej zapamiętać na TPNP

Jak zapamiętać 2P1:1-11? A warto to zapamiętać!

 Schodki:

 1. wiara
 2. cnota
 3. poznanie
 4. powściągliwość (TPN: opanowanie, x. Popowski: wstrzemięźliwość)
 5. cierpliwość (TPN, PNŚ: wytrwałość)
 6. pobożność (ευσεβεια eusebeia pobożność)
 7. przyjaźń braterską (φιλαδελφια filadelfia braterstwo – miłowanie braci)
 8. miłość (αγαπην agapēn miłość)

 Tabelka z Przekładem Toruńskim do zapamiętania 2P1:1-11

Treść wg TPNP Uwagi
(1) Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy z nami otrzymali równie cenną wiarę przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Adresaci tego listu otrzymali (czas przeszły, dokonany) wiarę tak samo cenną jak wiara apostołów.

Otrzymali ją bo Bóg jest sprawiedliwy, i sprawiedliwy jest Pan Jezus - Zbawiciel.

(2) Łaska i pokój niech się wam rozmnoży przez dogłębne poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego. Łaska ma się rozmnożyć poprzez poznanie Boga.
(3) Gdyż boska Jego moc darowała nam wszystko, co potrzebne do życia i pobożności przez dogłębne poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, (4) Przez które zostały nam dane największe i drogocenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, jako ci, którzy uciekli od zepsucia, które na tym świecie jest przez pożądliwość.

 

 • Boska moc darowała - czas przeszły, dokonany
 • mamy się stać uczestnikami boskiej natury
 • zepsucie jest przez pożądliwość (επιθυμια epithymia pożądanie – żądzę)
 • od tego zepsucia uciekliśmy
(5) I dlatego przykładając wszelkie staranie, zaopatrzcie przez waszą wiarę cnotę, a przez cnotę poznanie, (6) A przez poznanie opanowanie, a przez opanowanie wytrwałość, a przez wytrwałość pobożność, (7) A przez pobożność miłość braterską, a przez miłość braterską miłość.
 1. wiara
 2. cnota
 3. poznanie
 4. opanowanie (BT: powściągliwość)
 5. wytrwałość (BT: cierpliwość)
 6. pobożność
 7. miłość braterska
 8. miłość
(8) One bowiem, istniejąc i pomnażając się w was, nie pozostawią was bezczynnymi ani bezowocnymi w dogłębnym poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.

 Jak będziesz wchodził po schodkach to te cechy charakteru:

 • nie będę bezczynny
 • nie będę bezowocny, czyli te czynności przyniosą owoc
 • owocem będzie poznanie Pana Jezusa.

(9) Kto bowiem ich nie posiada, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że otrzymał oczyszczenie ze swoich dawnych grzechów.

Problem "chrześcijan cielesnych" - kto nie wzrasta jest

 • ślepy
 • krótkowzroczny
 • zapominalski bo ...
 • zapomiał, że otrzymał oczyszczenie
(10) Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się gorliwie uczynić pewnym swoje powołanie i wybranie; to bowiem czyniąc, z pewnością nigdy się nie potkniecie.  Paraf. Starajcie się dokładać (schodki) bo idąc w górę schodków nie potkniesz się!
(11) W ten sposób bowiem obficie będzie wam zapewnione wejście do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa."  

 

 


Kategorie: _blog, biblia, biblia / studium, lekcja


Słowa kluczowe: 2p1, 2p, cnota, poznanie, miłość, rozwój


Komentarze: (1)

wojtek, May 29, 2023 10:03 Skomentuj komentarz


Schodków jest 7, bo budując na wierze dokładamy takie rzeczy:
- cnota (αρετην aretēn)poznanie (γνωσιν gnōsin)
- powściągliwość (TPN: opanowanie)
- cierpliwość (TPN, PNŚ: wytrwałość)
- pobożność, bogobojność (ευσεβεια eusebeia)
- przyjaźń braterską, miłowanie braci (φιλαδελφια filadelfia)
- miłość (αγαπην agapēn)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.