11 maja 2023 (czwartek), 07:09:09

Mądrość (Hi28:28, Prz3:7)

Dwa proste wersety do zapamiętania:

  • Hi 28:28 UBG "A do człowieka powiedział: Oto bojaźń Pana, ona jest mądrością, a odstąpienie od zła jest rozumem."
  • Prz 3:7 UBG "Nie bądź mądrym we własnych oczach, ale bój się PANA i odstąp od zła."

i jeszcze w ramce, do zapamiętania, księgi Hioba:

Bojaźń Pana, ona jest mądrością,
a odstąpienie od zła jest rozumem.
(Hi 28:28b)

Z Mądrości Salomona:

Bój się PANA i odstąp od zła.
(Prz 3:7b)

Kategorie: _blog, biblia


Słowa kluczowe: mądrość, Hi28, Prz3


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.