2 lipca 2023 (niedziela), 13:21:21

Model komunikacji Friedemanna Schulza von Thuna

#1. Na początek przypomnienie potrzebnych definicji

Definicja:
Model to abstrakcyjny opis obszaru (fragmentu) rzeczywistości, którego celem jest ułatwienie analizy zachodzących w tym obszarze zjawisk.
Definicja:
Komunikacja to wymiana komunikatów między co najmniej dwiema osobami w celu wzajemnego przekazania myśli, uczuć, postaw, idei itp. – inaczej rozmowa lub komunikowanie się.

#2. Zaproponowany model

modelModel zwany także modelem poczwórnej tuby i poczwórnego ucha to teoretyczny model komunikacji zaproponowany w 2010 (?) roku przez Friedemanna Schulza von Thuna, opisujący wielopoziomową strukturę ludzkiej wypowiedzi. Według teorii kwadratu komunikacyjnego każda wiadomość ma cztery płaszczyzny, których istotność nie jest identyczna dla wszystkich rozmówców. Tymi kanałami komunikacji są: zawartość rzeczowa wypowiedzi (fakty), ujawnianie siebie, wzajemna relacja oraz apel.

Do zapamiętania - cztery płaszczyzny komunikacji:

 1. Strona faktów (co mówimy)
 2. Strona samoogłoszenia (co o sobie mówimy)
 3. Strona relacji (co mówimy o naszym stosunku)
 4. Strona apelu (co zamierzamy osiągnąć)

Jeszcze raz, cztery płaszczyzny komunikacji z krótkim opisem

 1. płaszczyzna faktów - zawiera treść rzeczową wypowiedzi, taką jak dane i fakty, które są częścią informacji
 2. płaszczyzna ujawniania siebie - jest komunikowana świadomie lub nieświadomie i wyjawia odbiorcy informacje na temat nadawcy, np. motywy jego zachowania, wartości w które wierzy, emocje
 3. płaszczyzna relacji - zawiera informację na temat relacji między nadawcą a odbiorcą. Informuje o tym jak nadawca traktuje swojego rozmówcę i jaka jest jego postawa wobec odbiorcy. Odbiorca interpretuje, co przekaz rzeczowy mówi o relacji.
 4. płaszczyzna apelu - zawiera informację o efekcie jakiego spodziewa się nadawca, jego potrzebach i oczekiwaniach.

#3. Historia i przemyślenia

 •  Nie wiem jaka jest historia tego modelu nawet data pierwszego artykuły (2010) wydaje się być zbyt nowa, bo raczej wygląda to na lata 70-te, ale dziś o tym modelu na spacerze opowiedział mi Damian no i się cieszę.
 • Już chciałem stworzyć do tego własny obrazek, ale widzę, że są w sieci śliczne cudze, w tym są obrazki autora, co sugeruje, że to jednak może być 2010 rok.
 • W Wikipedii opisane jest słabo, ale można od tego zacząć:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Model_kwadratu_komunikacyjnego
 • no i teraz mam oczym myśleć.

Kategorie: _blog, psychologia


Słowa kluczowe: model komunikacji, nadawca, odbiorca, słuchanie, mówienie


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.