5 sierpnia 2023 (sobota), 16:32:32

Komunikaty międzyosobowe - pierwsze spisane podejście

Rodzaje komunikatów międzyosobowych

Cechy komunikatów.

*********

 

Bawiłem się z Chatem GPT i takie coś przygotowałem:

Komunikat Definicja 
Gratulacje Wyrażenie zadowolenia lub pochwały z powodu osiągnięcia sukcesu lub dobrze wykonanej pracy.
Inspiracja Wywołanie poczucia entuzjazmu, motywacji lub kreatywności u drugiej osoby.
Komplement Pozytywna ocena lub pochwała.
Korygowanie Wskazanie błędów lub nieprawidłowego zachowania w celu poprawienia go.
Nauczanie Przekazywanie wiedzy, umiejętności i informacji, aby edukować drugą osobę.
Napomnienie Udzielenie upomnienia lub ostrzeżenia wobec zachowania drugiej osoby.
Naprowadzanie Udzielanie wskazówek, wskazówek lub informacji w celu pomocy drugiej osobie w znalezieniu właściwej drogi lub rozwiązaniu problemu.
Obrona Odpowiedź na oskarżenie w celu udowodnienia swojej niewinności.
Odmowa Negatywna odpowiedź na prośbę lub sugestię.
Oskarżenie Wyrażenie przekonania, że ktoś popełnił jakieś złe działanie.
Oświadczenie Wyrażenie oficjalnego stanowiska lub opinii.
Pocieszenie Wyrażenie wsparcia, pocieszenia lub poczucia ulgi wobec drugiej osoby, szczególnie w trudnych sytuacjach.
Podziękowanie Wyrażenie wdzięczności za otrzymaną pomoc lub uprzejmość.
Poniżenie Upokarzanie, ośmieszanie lub obniżanie godności drugiej osoby.
Prośba Wyrażenie prośby o wykonanie czegoś lub udzielenie pomocy.
Pouczenie Udzielanie wskazówek, rad lub pouczeń w celu przekazania informacji lub nauczania drugiej osoby.
Rozkaz Nakazanie drugiej osobie wykonania konkretnej czynności.
Sugestia Wyrażenie propozycji lub pomysłu w celu skierowania uwagi drugiej osoby na daną kwestię.
Szyderstwo Wyrażanie drwin, kpiny lub szyderstwa w stosunku do drugiej osoby.
Ślubowanie Składanie uroczystego zobowiązania lub obietnicy.
Uwielbienie Wyrażenie głębokiego szacunku, adoracji lub podziwu wobec drugiej osoby.
Współczucie Wyrażenie zrozumienia lub troski wobec czyjejś sytuacji trudnej lub bolesnej.
Wykład Przemówienie lub prezentacja, w którym jedna osoba przekazuje informacje, wyjaśnienia lub nauki na temat określonej tematyki.
Wyśmianie Drwienie, szyderstwo lub ośmieszanie drugiej osoby.
Zachęta Motywujące słowa lub działania mające na celu pobudzenie i wsparcie drugiej osoby.
Zaniepokojenie Wyrażenie obaw lub niepokoju związanych z czyjąś sytuacją lub postępowaniem.
Zobowiązanie Wyrażenie świadomej woli podjęcia danego działania lub przestrzegania określonych zasad lub obowiązków.

Czat obiecał, że zapamięta tą listę abyśmy mogli nad nią popracować.

 


Cechy komunikatów, których obecność mogą całkowicie zmienić przekaz:

  • ośmieszanie
  • poniżanie
  • ironia
  • sarkazm

Co ciekawego, osoby z zaburzeniami nie potrafią rozpoznać tych cech i przez to łatwo je zwodzić.

 


Kategorie: _blog, psychologia


Słowa kluczowe: mowa, słowa, rozmowa, komunikaty międzyosobowe, model komunikacji


Komentarze: (1)

wojtek, July 12, 2023 04:13 Skomentuj komentarz


Ośmieszanie.

poniżanie,

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.