5 listopada 2023 (niedziela), 15:26:26

Apokalipsa - Lista miejsc w NT zawierających eschatologię (praca w grupie IPP-KTW)

Ten materiał to wspólna praca z grupce IPP-KTW w niedzielne popołudnia (września i październik 2023). Materiał wejściowy to lista przygotowana przez Ariusza w trakcie wspólnego badania tematu z Piotrkiem P. i Krzyśkiem K. w Bytomiu, gdzieś w 2019.

Legenda - kody klasyfikatorów (du wydrukowania)

Ważność tego miejsca:

1 - bezwzględnie należy to znać
2 - ...
3 - ładne, więc tylko warto wiedzieć

Nauczanie czy zachęta?

(Z) - zachęta
(N) - nauczanie

Tematy:

#An - Antychryst
#Cz - czuwajcie!
#PJ - przyjście Jezusa
#Pr - przemiana ciał
#Ks - Koniec świata
#Nz - Nowe rzeczy: niebo i ziemia
#S - Sąd, sądy i sądzenie
#Za - zachęta
#Zc - Znak Czasu
#Zu - Zmartwychwstanie umarłych 

 

Rozwinięcie listy miejsc w Nowym Testamencie,
które wypada znać i uwzględniać
przy analizie Objawienia Janowego:

Spotkania w sierpniu -

 1. Mt 24, 25 -> w innym materiale
 2. pozostałe Ewangelie (Mk, Łk, J) -> czekamy aż się pojawi Ariusz i to z nami przerobi
 3. ST -> do zrobienia (Dn, Zach, Mal, .....)

 

 Spotkanie w niedzielę, 10 września 2023
 1. Dz 1:11 - (1, N, #PJ) o tym, że Jezus przyjdzie tak jak odszedł (jak odszedł?)
 2. Dz 2,16-21 o przyszłości wg. Joela (2, #ZC, #KŚ)
  • .19 - będą cuda w niebie - ale które, czy te po ukrzyżowaniu, czy jakieś kolejne -> to pasuje do Objawienia Janowego
  • .20 - znaki na słońcu #ZC
  • .21 - ale każdy kto będzie wzywać imienia Pana zostanie zbawiony - to może być o dniach ostatnich.
  • tu jest definicja Dnia Pana (Dzień Pański)
 3. Dz 3:19-21 - (#PJ, #Ks) Jezus będzie w Niebie do czasu aż przyjdzie i odnowi wszystkie rzeczy
  1. czyli będzie gorąco, będzie to męczące - #ZC
  2. ludzie się nawrócą i to ...
  3. ... to spowoduje ochłodę zelżenie tego stanu
  4. w takim stanie doczekam zstąpienia Jezusa #PJ
  5. Jezus jest w niebie zatrzymany
 4. Dz 17:31 - (1, N, #S) -
  1. Bóg ustanowił dzień sądu, (#S)
  2. w którym będzie sądził świat sprawiedliwie (#S)
  3. będzie to robił przez Jezusa Chrystusa
 5. Dz 24:15 (1, N, #Zu) - przed namiestnikiem Festusem Paweł mówi, że wierzy w zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych (#ZU)
 6. Rz 2:1-16 - (2, N, #S) Bóg w przyszłości będzie sądził
  1. będzie dzień gniewu
  2. będzie dzień objawienia
  3. (.5) będzie dzień sprawiedliwego sądu - wg uczynków (#S)
  4. jedni życie wieczne
  5. inni zapalczywość udrękę, gniew., utrapienie i ucisk (#KS)
  6. (.16) Bóg będzie sądzić przez Jezusa ukryte sprawy ludzkie. (#S)
 7. Rz 8:17-25 (2, Z) jesteśmy dziedzicami i będziemy otoczeni chwałą
  1. w przyszłości chwalą ma się objawić
  2. objawią się Dzieci Boże (#No - Nowe rzeczy)
  3. stworzenie zostanie uwolnię z niewoli skażenia
  4. my też oczekujemy - odkupienia naszego ciała (#ZU)
 8. Rz 11:25 (1, N, #PJ) Jezus przyjdzie z Syjonu
  1. .25c - wejdą poganie
  2. .26 - cały Izrael będzie zbawiony (#PI)
  3. 26b - Przyjdzie z Synu wybawiciel (Ps 14.7, Iz 59:2. Ps 14:7, 47:9)
 9. Rz 14:9-12 (1, #S) - 
  1. .9 Jezus będzie panował nad umarłymi i żywymi (#No, #Zu)
  2. .10b Wszyscy staniemy przed trybunałem TR: Chrystusa NA: Boga (#S)
 10. Rz 16:20 (1, Z, #Ks) - Bóg zetrze wkrótce (EIB: rychło, szybko) szatana pod naszymi stopami.

Spotkanie 17 września

 1. 1Kor 1:7-9
  • (2, #Zc) oczekujemy objawienia się Jezusa
  • a wiemy, że (…) a wierny jest Bóg i nas zachowa (Z)
 2. 1Kor 3:13 (1, N, #S) dzień pański ujawni jakie jest dzieło każdego: spłonie lub przetrwa
  (czytać całe: 1Kor 3:8-15)
 3. 1Kor 4:3-5 (2, Z, N, #S) 
  • Pan przyjdzie
  • Pan przyjdzie i rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamysły (ukaże BG: zamiary) 
  • Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę
 4. 1Kor 6:14 - w wykładzie o ciele jest zapewnienie, że "Bóg zaś Pana wzbudził i nas także wzbudzi swą mocą".
  • Dobry przykład wplecenia ważnej prawdy w inne nauczanie. (czytać od 6:12-16)
 5. 1Kor 13:9-10,12 - przyjdzie to, co doskonałe, a co częściowe, straci na znaczeniu. (#No)
 6. 1Kor 15 - dużo dogmatyki i eschatologii (1, N)
  • czytać 1Kor15:
  • .12 - fałszywa teza: nie ma zmartwychwstania! Paweł z nią się rozprawia.
  • .22 wszyscy zostaną ożywieni (#ZU)
  • (#Zu) 23-26 kolejność zmartwychwstania -> Ap 20:5 -
  • rozpisać sekwencje !!!! rozpisać .22-28
   • #KKK10 - umieramy .22 umieramy ale będziemy ożywieni
   • .22a #KKK20 - Chrystus zmatwychwtanie jako pierwocina
   • .23b #KKK30 - zmartwychwstaną ci, którzy należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia
   • .24 #KKK40 - nasianie koniec, gdy 
   • .27 wszystko jest poddane Jezusowi
    • podda wszystkich wrogów
    • .26 i jeszcze śmierć - też będzie zniszczona
   • .28 Jezus przekazuje królowanie Bogu i podporządkowuje się Ojcu ?
  • sekwencja od .35-...
   • .35a umieramy bo musi umrzeć
   • .25b - będziemy wskrzeszeni
   • (#Zu) .35  O ciała zmartwychwstaniu - jak to się dzieje?
  • sekwencja .44-.57
   • sekwencja:
    • 44 pierwsze ciało cielesne (z duszą),  
    • drugie ciało z duchem
   • sekwencja
    • pierwszy Adam
    • Ostatni Adam - ładne imię
   • .46 sekwencjs: najpierw cielesne, potem duchowe
   • .50 ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego (#No)
   • sekwencja od .51
    • (#Pr) .51 nie wszyscy umrzemy ale wszyscy zostaniemy przemienieni
    • wydarzenia: (#Ks)
     • AAA1  trąba
     • AAA2 wzbudzenie umarłych
     • AAA3 przemienienie tych co nie umarli
    • .53 kolejność: śmiertelne -> nieśmiertelne
    • AAA4 (#Ks) .54-55 zniszczenie śmierci i hadesu -> Iz 25:8 Ap 20:14
 7. 1Kor 16:22 - List kończy się modlitwą: Maranatha (przyjdź Panie Jezu)

Spotkanie 24 września 2023

 1. 2Kor5 - cały rozdział tworzy kontekst
  • .1-10 ciała będą przemieniane (1, N, #Pr)
  • 1a Na pewno nastąpi zniszczenie "naszego namiotu" – śmierć ciała #Pr
  • 5:1b Mamy wieczny dom (namiot) nie ręką uczyniony w Niebiosach
  • 5:2 Dziś tu, tęsknimy za tym nowym domem.
  • 5:3 Jest warunek - musimy mieć właściwe ubranie (-> Ap19:8-9)
  • 5:10 uczniowie też będą sądzeni - z uczynków wykonanych w ciele i za to dostaną zapłatę (1, N, #S)
   • -> Ef 2:10 - dobre uczynki to te, które Bóg "wcześniej" przygotował nam do wypełnienia
   • -> Ap. 19:8- szaty to uczynki, dokładnie uczynki sprawiedliwości a nie jak tłumaczy UBG sprawiedliwość.
 1. Ef - objawienie tajemnego planu Boga Tajemny plan Boga objawiony w Ef (makatki)
  • 1:8 - Bóg objawił nam swój plan
  • 1:9-11 - na końcu połączy w jedno to co w niebie z tym co na ziemi w Chrystusie (#Ks, #No)
  • 1:22 - objawi się panowanie Chrystusa kiedy nadejdzie pełnia czasów i Jezusowi jest i będzie wszystko poddane
  • 3:9 - Paweł ma ujawnić przez Kościół tajemny plan Boga

Spotkanie 1 października 2023

 1. Gal 6:7-8

  • Zbierzemy owoce naszej pracy
  • kto sieje z ciała będzie żąć z ciała skażenie
  • kto zasieje z ducha będzie żąć żywot wieczny 
 2. Gal 6:7-8 (1, N) co człowiek sieje to i żąć będzie.
  • Kol 1,16n -> Obj 3,14 - bo Jezus "początkiem stworzenia Bożego" i "w Nim zostało stworzone" (1, N, #J)
  • Kol 3:4 - Chrystus ukaże się w chwale, i my z Nim też w chwale się ukażemy (2, Z, #PJ)
 3. Flp 2:9-11 Wszelkie stworzenie odda Panu Bogu chwałę. (por. Ap 5,13n) - na imię Jezus uklęknie każde kolano - może chodzić o moment zmartwychwstania albo wniebowstąpienia. (3, N)

 4. Flp 3-20:21 "nasza ojczyzna jest w niebie, skąd oczekujemy Pana Jezusa, który przemieni nasze ciała" (1, N, #Pr)

  • Dziś oczekujemy przyjścia Pana
  • Oczekujemy przemiany naszego ciała
  • Nasze ciała będą przemionione do podobne jak ma Chrystus (chwalebnego, uwielbione)
  • Chrystus ma taką moc że może wszystko sobie podporządkować - pewnie tą przemianę ciał też.
 5. Kol 1:12 Kiedyś będziemy mieć dziedzictwo (wyjaśnić czym jest proces dziedziczenia) 

 6. Kol 1:20 Kiedyś Jezus wprowadzi pokój

 7. Kol 3:3 Kiedyś zostaniemy ujawnieni razem z Chrystusem w chwale.

Spotkanie 8 października 2023 (posuwamy się powoli.....)

 1. 1Tes 1:10 (1, N, #PJ, #S) - oczekujemy przyjścia Syna Bożego, który nas wyrwał z gniewu

   

 2. 1Tes2:19-20 Gdy Jezus przyjdzie będziemy dla siebie nawzajem chwała i
  radością

   

 3. 1Tes 3:12-13 Mamy być nie naganni na dzień przyjście Jezusa razem ze wszystkimi świętymi

 4. 1Tes 4:13-18
  • 14 Jezus wskrzesi tych którzy zasnęli w nim
  • 16 Na głos archanioła i trąby zstąpi Pan Jezus
  • 17 Nie wyprzedzimy tych którzy umarli wcześniej
  • 17 Ci którzy pozostaną przy życiu zostaną porwani

  5:1-11
  • 2 Dzień Pana przyjdzie jak złodziej (nie znamy dnia ani godziny)
  • 3 Będą mówić pokój i bezpieczeństwo
  • 9 Bóg nie przeznaczył nas na gniew ale na zbawienie
  • 10 Czy żyjemy czy śpimy zawsze z Nim będziemy
  5:23-24 Jezus zachowa nas bez zarzutu na Dzień Pana

   

 5. 2Tes
  • 1:6-8 Pan Bóg odpłaci tym którzy uciskają uciskiem. Bóg będzie się mścił ogniem płomienistym
  • 1:9 Poniosą oni wieczną karę
  • 1:10 Jezus przyjdzie by być uwielbiany i podziwiany przez wszystkich wierzących

 6. 2Tes 2:1-12
  • 1a Jezus przyjdzie
  • 1b Spotkamy się z Jezusem zgromadzimy się przy Nim
  • 2 Nie mamy dać się zbałamucić
  • Objawi się odstępstwo
  • Będzie wybudowana Świątynia
  • Ustąpienie Kościoła z Ziemi
  • 8b Pan Jezus unicestwi Niegodziwca
  • Będzie działanie szatana (da swoją moc Niegodziwcowi)
  • Będą ginąć i którzy nie przyjęli Jezusa

  Niegodziwiec
  1. Objawi się człowiek grzechu syn zatracenia
  2. 4a Będzie się sprzeciwiał
  3. 4b Będzie się wywyższał ponad wszystko
  4. 4c Zasiądzie w Świątyni Boga
  5. 4d Zasiadając będzie podawał się za „Boga”
  6. Będzie wybudowana Świątynia
  7. 6 Ten który będzie go powstrzymywał zostanie usunięty z drogi
  8. 8 Jest nazwany Niegodziwcem
  9. 9 Przyjdzie za sprawą szatana
  10. Będą fałszywe cuda
  11. Będzie działał z pełną mocą
  12. Będzie wielkie zwiedzenie 

 7. 1Tym 4:1-5 - Niektórzy odpadną od wiary wskutek wiary naukom demonów.

 8. 1Tym 6:14-15 Ukarze się Jezus Chrystus we właściwym czasie

 9. 2Tym 1:17-18 Pan Bóg odpłaci Onezeforsowi w Dniu Pana

 10. 2Tym 2:10-13 Będziemy żyć z Jezusem
  • 11b Jeśli z Nim umarliśmy wraz z Nim ożywjemy (żyć będziemy)
  • Jeśli się Go zaprzemy On nas się wyprzedzimy
  • Jeśli wytrwamy będziemy z Nim królować

 11. 2Tym 3:1-13
  1 W dniach ostatecznych czasy będą trudne
  12 Wszyscy którzy chcą żyć pobożnie będą prześladowani
  13 Źli ludzie będą coraz gorsi
  • będą innych wprowadzać w błąd,
  • sami będą błądzić

 12. Tytus
  Tyt 2:13 - Oczekujemy ukazania się chwały Boga i Zbawiciela (2, N)


połączyć to poniżej z tym powyżej 

 

 1. 1Tes 2:19 - w chwili przyjścia Pana uczniowie Pawła okażą się jego wieńcem chwały (3, #PJ, #S)
 2. 1Tes 3:13 - Pan Jezus przyjdzie wraz ze wszystkimi świętymi. Problem: czy święci oczekują przyjścia świętych? Sprzeczność z nauką o pochwyceniu. (2, N)
 3. 1Tes 4:13-5:11 - traktować jako całość (1, N, #Zu, #Pj, #Ks, #Pr)
 4. 1Tes 4:13nn - o zmartwychwstaniu przy przyjściu Pana, i pochwyceniu też tam jest
  • .14-16 zmartwychwstanie umarłych w Chrystusie (1, N, #Zu)
  • .16 trąba
  • .17 (1, N, #Pr) ἁρπάζω - pochwycenie, porwanie
 5. 1Tes 5:1-11
  • .2 jak złodziej w nocy, jak bóle na kobietę brzemienną
  • .3 "będą mówić pokój i bezpieczeństwo"
  • ale my bądźmy trzeźwi (1, Z)
  • i dalej zachęta ...
 6. 1Tes 5:23 zachęta "a sam Bóg pokoju zachowa nas" (tu jest formuła trójjedności człowieka)) na przyjście Pana Jezusa (1, Z, #PJ)
 7.      2Tes 1 (#S)
  • .6 Bóg odpłaci uciskiem tych którzy nas uciskają
  • .8 coś o przyszłym ogniu i o zemście Boga,
  • .9 kara, wieczne zatracenie w oddaleniu od oblicza Pana -> Ap: jezioro ognia i "na zewnątrz" (2, #S)
  • .10 Pan przyjdzie w określonym dniu aby być uwielbionym wśród świętych i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli (#PJ)
 8. 2Tes 2 - tu jest o przyjściu Pana i naszym spotkania z Nim (1, N, #An))
  • .2 nie dajcie się zwieść
  • bo będzie tak:
   • najpierw przyjdzie odstępstwo i objawi się człowiek niegodziwościsyn zatracenia; (#An)
   • .4 ten gość wynosi się ponad wszystko co się czci, i wywyższa się nad Boga (#An)
   • zasiądzie w świątyni Bożej - podając się za Boga
   • .7 tajemna moc nieprawości już działa
   • .8 Pan Jezu zabije tego gościa tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego -> Ap 19.15,20-21 (#PJ, #An)
   • .9 przyjdzie z wszelką mocą, wśród znaków, cudów
   • ludzie będą osądzeni gdyż nie przyjęli miłości prawdy
 9. 1Tym 4: 1-4 o zwodzicielach w późniejszych czasach (1, N)
 10. 1Tym 6:14-16 - zachowaj przykazanie aż do przyjścia Pana Jezusa, który we właściwym czasie ukaże się (1, N, #PJ)
 11. 2Tym 1:18 - będzie dzień Pana (3, Z)
 12. 2Tym 2:10-13 (1, N) o naszym przyszłym królowaniu (1, N, #Kr)
 13. 2Tym 3:1-7,13 - w dniach ostatecznych będą trudne czasy, a ludzie (1, N)
  • 3:2 ludzie będą …. i tu jest lista
  • 3:5 przybierają formę pobożności ale zaparli się jej mocy (ludzie religijni)
  • 3:7 ciągle się uczą ale do (P)poznania dość nie mogą.
  • 3:13 c.d. w dniach ostatnich …. będą wprowadzać innych błędy sami będąc w błędzie - więc dni ostatnie zaczęła się już w I wieku.
 14. 2Tym 4:8 - specjalna korona (wieniec) dla tych co umiłowali przyjście Pana (2, Z, #Kr)
 15. 2Tym 4:18 (2, Z) Pan ma moc nas wyrwać od złego
Spróbujemy do tego miejsca !!!!

 

 

5 listopada 2023
 1. Heb 1:5-6 kiedy Bóg ponownie wprowadza Pierworodnego na świat (TNPN nie ma słowa ponownie) (2, N, #PJ)
 2. Hbr 9,27-28 - każdy człowiek umrze a potem będzie sąd !!!!
 3. Hebr 9:28 - Chrystus drugi raz się ukaże tym którzy go oczekują ku zbawieniu (1, N, #PJ)
 4. Heb 10:25.nn
  1. Heb 10:25 (2, Z) czy widzimy, że przybliża się ów dzień?
  2. Heb 10:30 Pan będzie sądzić swój lud (2, N, #S)
  3. .36 abyśmy dostąpili 
  4. Hebr 10:37-38 - jeszcze mała chwila a przyjdzie ten, który ma przyjść … i lepiej się nie cofać (1, Z)
 5. Heb 12:26-28 (1, N, #Kr, #Ks) w przeciwieństwie do królestwa świat (ziemia i niebo) będzie wstrząśnięty
 6. Heb 13:14 (1, N, Z) - na ziemi miasta są nie trwałe więc oczekujemy tego miasta co ma nadejść.
 7. Jak 1:12 - kto wytrzyma próbę dostanie koronę (wieniec) życia (2, Z, #Sa)
 8. Jak 5:7-9 - bądźmy cierpliwi aż do przyjścia Pana - umocnijmy serca bo przyjście Pana jest bliskie (1, Z)
 9. 1P1:13 - dostąpimy łaski przy objawieniu się Jezusa (2, Z)
 10. 1P4:7 - przybliża się koniec wszystkich - więc bądźmy trzeźwi (1, Z)
 11. 1P4:17-18 - sąd rozpocznie są od domu Bożego, a gdzie po sądzie będą grzesznicy - nie będzie łatwo (1, N, #S)
 12. 1P5:4 Gdy ujawni się Jezus otrzymamy niewiędnący wieniec chwały (1, Z, #Kr) -> 1:13
 13. 2P2:9-10 Pan wyrwie z próby i (coś o sądzie) niesprawiedliwych zachować na dzień sądu (1, N, #S)
 14. 2P3 (1, N)
  • .3 w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami -> 2Tym 3
  • będą szydzić: gdzie jest przyjście Pana? już 2000 lata mówicie, że przyjdzie i nic!
  • .5 było już tak kiedyś, w potop też nikt nie wierzy
  • .7 teraz niebo i ziemia są zachowane na dziś sądu i na zagładę
  • .8 jeden dzień to tysiąc lat…. ale Pan nie zwleka, okazuje cierpliwość i chce aby wszyscy przyszli do opamiętania
  • .10 dzień Pański przyjdzie jak złodziej (1, #PJ)
  • niebiosa z trzaskiem przeminą, żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie spłoną (1, N, #Ks)
  • .10-12 podstawy tego świata stopnieją
  • .13 my oczekujemy nowej ziemi i nowych niebios w których mieszka sprawiedliwość. (1, N, #Ks, #Nz)

 

 *** do tego miejsca zrobione 5 listopada.... ***************x**************
 1. 1J 2:18 (1, N, #An) - Antychryst nadchodzi a my jesteśmy w. czasach końca.
  1. jest dziś wielu antychrystów
  2. jeden szczególny ma przyjść, nadchodzi.
  3. Żyjemy w czasach końca 
 2. 1J25 życie wieczne
 3. 1J 2:28 - trwajmy w Jezusie, aby gdy się objawi byśmy niezawstydzeni i mogli śmiało stanąć przed Nim (1, Z, #PJ)
 4. 1J 3:1-3 - jesteśmy dziećmi Bożymi… ale jeszcze się nie objawiło czym będziemy, choć wiemy, że będziemy do Niego podobni. (1, N, #Pr), i ujrzymy
 5. 1J 4:17 - możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu - gdyż jaki On jest tacy i my jesteśmy na tym świecie (2, Z, #S)
 6. Judy 14n - pan przychodzi z tysiącami swoich święty aby ukarać bezbożników. (Ap 19.13nn - szły za nim wojska, w biały lew) (1, N, #PJ)
 7. Jud 24-25 Bóg postawi nas ustrzec wobec swojej chwały (1, Z)

 

koniec pracy 12 lóstopada 2023

 1. Ap (1, N, Z)

 

 *** Matariał z poprzedniego studium ***************x**************
 1. Mt24-25 (1,N)
  • 24:4 (1) ostrzeżenie przed zwiedzeniem
  • (1) .6 - zalecenie: mamy się nie trwożyć! -> Ap1:1
  • zapowiedzi:
   • .15 zachęta do czytania proroka Daniela #Za
   • .29-31 znak i przyjście Syna Człowieczego (1, #PJ) w Mt jest pytanie o znak przyjścia Jezusa.
   • .32 uczmy się od drzewa figowego  #Zc
   • .36 i tylko Ojciec wie kiedy dzień ten nastąpi -> Ap19 Wesele Baranka i -> sposób zawierania ślubu w Izraelu
   • .38 że będzie jak z Noem #Cz
   • .42-.51 czuwajcie bo przyjdzie jak złodziej w nocy (#Cz)
   • .45 przypowieść o słudze wiernym i roztropnym  (#Cz) Uwaga: ten sługa robi to, czego nie może robić starszy wg Tyt 1:7n; por. Dz 20:18nn(!28-30)
  • 25:1-.13 (1, N) dziesięć panien
   • panny mądre są przygotowane i mogą czekać dłużej
   • .13 "czuwanie" #Cz
  • 25:14-.30 przypowieść o talentach (.30 o nieużytecznym słudze -> do ciemności zewnętrznych) (1, N)
   • (N) Pan odchodzi i wraca
   • talenty są wg. zdolności
   • czuwaniem jest zlecona praca
   • Uwaga: nieposłuszni poddani są w Łk 19:14, 27???
  • .31nn - (1, N) sąd nad narodami, owce i kozły
   • 25:34 narody też dziedziczą - dziwne.
 2. Mk13 (1, N)
  • spójrz na świątynię - jaka budowla? nie zostanie kamień na kamieniu
  • .5 uważajcie na zwiedzenia
  • zapowiedź (1, #Zc)
   • .6 będą mówi, że są Chrystusami
   • .8 wojny, głód zamęt, trzęsienia ziemi
   • .9 i .11 prześladowania
   • .10 ewangelia będzie głoszona wszystkim narodom
  • .14 zachęta do czytania Daniela
  • zapowiedzi: (1, #Zc)
   • nie wchodźcie do miasta, uciekajcie
   • biada brzemiennej i karmiącej
   • .19 nigdy wcześniej nie było i nie będzie takich prześladowań
   • .20 Pan skróci te dni ze względu na wybranych
  • zapowiedzi (kolejna seria): (1, #Zc)
   • .25 będą gwiazdy spadać, moce nieba (δυναμεις)  będą poruszone
   • .26 znak Syna Człowieczego przychodzącego z mocą (δυναμεως) i chwałą (δοξης)
   • .27 zbiera swoich wybranych bo pośle aniołów -> Ap14:13-16 zbieranie plonu
   • .28 uczcie się od drzewa figowego
  • .35-37 czuwajcie (1, #Cz)
 3. Łk 9:26 (3, #PJ) Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swojej, Ojca i aniołów świętych
 4. Łk 12:35-48 (2, #Cz)
  • .35 czuwajcie przepasani lampy zapalone
  • .37 bo Pan przyjdzie
  • .39 analogia do złodzieja i nie spodziewania się godziny
  • .42 sługa wierny i roztropny
  • .47 słucha leniwy odbierze wiele razów
  • .48 rozliczenie sług
 5. Łk 12:49 
  • .49 Jezus przynosi podziały, ogień ma rzuci i pragnie aby już zapłoną
  • .54-56 umiejętność rozpoznawania pogody i znaków (#Zc) - choć to bardziej dotyczy współczesnych Jezusowi Żydów, którzy Go nie rozpoznali
 6. Łk 17:20 o Królestwie Bożym
  • uwaga: czytając należy rozróżnić dni od dnia.
  • .20 faryzeusz pytają: kiedy przyjdzie? więc Jezus odpowiada
  • .23 będziecie pragnieli zobaczyć dzień Syna Człowieczego
  • .24 błyskawica zabłyśnie przez całe niebo
  • .26 będzie jak za dni Noego, ale i za dni Lota w Sodomie
  • .31 jak jesteś na dachu, nie wchodź do domu, pamiętaj żonę Lota
  • .34-35 jeden będzie wzięty, drugi zostawiony
  • .36 ->NR wycina, a TR naprawia trochę na siłę, Biz nie ma
 7. Łk 19:11nn - przypowieść o grzywnach (minach) (1, N)
  • ludzie dzielą się na zbuntowanych poddanych i sługi
  • słudzy dzielą się na skutecznych i kiepskich
  • .17, 19 skuteczni będą zarządzać miastami - sugestia, że to będzie to na ziemi
  • .26 kiepskim się zabiera to co mieli i ( -> kodeks Bezy .27b jest kopią Mt 25:30) nieużytecznego sługi wyrzuć na zewnątrz w ciemności, tam będzie płacz i zgrywanie zębów.
  • zbuntowani poddani są ścinani w publicznej egzekucji (.14 - oskarżenie: nienawidzili, wysłali petycje; .27 - egzekucja)
 8. Łk 21:6nn - mowy o przyszłości (1, N)
  • .6 przyjdą dni…. kiedy? o świątyni kamień na kamieni
  • .8 nie dajcie się zwieść!
  • zapowiedzi
   • .9 wojny, rozruchy
   • .11 trzęsienia ziemi
   • .12 lecz wcześniej będą was prześladować
   • .18 ale wasze włosy nie zginą
   • .20 Jerozolima będzie otoczona i spustoszona
   • .24 Jerozolima będzie deptana przez poganczasy pogan przeminą
   • .25 będą znaki na słońcu
   • .27 przyjście Syna Człowieczego będzie widać - z mocą i chwałą
   • .29 figowiec i inne drzewa
   • .34 pilnujcie swoich serc!
   • .36 czuwajcie modląc się!
 9. J 5:43: Przyszedłem w imieniu mego Ojca, a nie przyjmujecie mnie. Jeśli ktoś inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. - proroctwo o przyjściu Antychrysta - forma przyszła, dokonana.
 10. J 11:25-26 Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem (1, #Pr)
  • ToDo: wsadzić ten werset do nauczania o przemienieniu i pochwyceniu
  • -> 1Tes 4:16 zmartwychwstanie tych, którzy umarli w Chrystusie
  • -> 1Kor15 nie wszyscy pomrzemy, ale wszyscy będziemy przemienieni
 11. J 12:26 - Jezus mówi, że "mój sługa będzie tam gdzie Ja będę". Gdzie będzie Jezus? I w niebie i na ziemi (2, N, Z)
 12.  J 14
  • .1-3 wiele mieszkań w domu Ojca, Jezus przyjdzie i zabierze kościół do siebie; analogia sposobu zawierania małżeństw w Izraelu;
   • Jezus przyjdzie jak Ojciec wyznaczy chwilę
   • Jezus jest oblubieńcem, zgromadzenie Jego ciałem
 13. J 16:16-22 Jezus znika i pojawia się (1, Z)
  • raz, jak po śmierci zmartwychwstaje
  • drugi raz, jak w przyszłości przyjdzie
  • .21-22 aluzja do porodu u kobiety, jest ból ale potem jest radość
 14. J 17:24 - uczniowie będą razem z Jezusem i będą oglądali Jego chwałę

 

 

 

 


Kategorie: teologia / biblia / studia, biblia, apokalipsa '2019, eschatologia, teologia / eschatologia, _blog


Słowa kluczowe: studium biblijne, apokalipsa


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.