6 października 2023 (piątek), 11:10:10

Polityka - zbieranie definicji przed wyborami

Wypisuję sobie różne definicji: dwie poważne, klasyczne czyli Arystoteles i stary Webster 1828, a poniżej moja ewolucja rozumienia tego słowa.

Ten słownik Webstera już chyba nie istieje.

Slownik Webstera, 1828 r.

Polityka to nauka o sprawowaniu władzy; cześć etyki dotycząca przepisowi rządzenia narodem lub państwem, dla jego bezpieczeństwa, pokoju dobrobytu; obejmująca obronę jego istnienia praw przed obcym panowaniem (...) oraz zabezpieczenie praw jego obywateli, przy jednoczesnej ochronie i podnoszeniu ich zasad moralnych.

O ile pamiętam Arystoteles pisał o tym w ostatniej księdze Fizyki (ta co zajmuje się metafizyką).

Arystoteles (dawno)
Polityka to najwyższa forma miłości, to miłość do grupy ludzi wśród których się żyje, to czynienie dobra swojemu miastu (gr. polis).

A teraz ewolucja mojego widzenia tego zjawiska:

W34 (idealista z 2003 roku

Polityka to metodę wpływania jednych ludzi na innych.

Niekocznie jest to manipulacja, bo można przecież wpływać strachem, prawem, przemocą, ale i zachętą, ideą, wspólną wizją... Jeżeli ludzie chcą coś zrobić razem to musi istnieć jakaś siła, która ustawi ich tak aby działania wykonane były w jednym kierunku.

W34 (idealista z 2003 roku
Polityka to metodę wpływania jednych ludzi na innych.

i mój dzisiejszy realizm, czyli po 2020 roku, choć zapisane w 2023:

W34 (realista z 2023 roku
Polityka to skuteczna metodę uciskania jednych ludzi przez innych, tak aby ci uciskani zbytnio nie syczeli.

Kategorie: _blog, polityka, zabawa w słowa


Słowa kluczowe: polityka


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.