10 października 2023 (wtorek), 16:52:52

Henry Purcell, Come, Ye Sons of Art Away, Z.323

Ta muzyka opanowała mnie i od miesięcy słucham co chwile, a na YT są naprawdę piękne wykonania. A co to jest?

To Oda na urodziny królowej Marii i chodzi tu o Marię II, królową Anglii, która panowała od 1689 do śmierci w grudniu 1694. Nie powinno się jej mylić z krwawą Mary czyli królową Marią I Tudor (XVI wiek, czasy reformacji). A były to czasy dzieciństwa Bacha, wydrukowana i krytykowana była już KJV, Szekspir był pewnie grywany, ale nie był już modny.

Instrumentarium to na 2 flety, 2 oboje, 2 trąbki, kotły, smyczki, basso continuo i chór z solistami sopranem, altem i basem. 

Części:

  1. Sinfonia
  2. Ritornello: altów solo i chór: Come ye Sons of Art (Przychodźcie dzieci sztuki)
  3. Duet soprano: Sound the trumpet (Dźwięk trąby)
  4. Ritornello, chór: Come ye Sons of Art (Przychodźcie dzieci sztuki)
  5. Alt solo i ritornello: Strike the viol, touch the lute (Uderz w violę, dotknij lutni)
  6. Bas solo i chór: The day that such a blessing gave (Dzień, który dał błogosławieństwo)
  7. Aria sopranowa: Bid the virtues, bid the graces (Cnotom i łaskom złóżcie pokłon)
  8. Aria basowa: These are the sacred charms (To są święte uroki)
  9. Duet sopranu i basu oraz chór: See Nature, rejoicing (Patrz na naturę, raduj się!)

Ładne wykonania z YT:

Najbardziej lubię Strike the viol, touch the lute (Uderz w violę, dotknij lutni) to:

Strike the viol, touch the lute,
Wake the harp, inspire the flute. 
Sing your patroness’s praise, 
In cheerful and harmonious lays.

Uderz w violę, dotknij lutni,
Obudź harfę, natchnij flet.
Śpiewaj chwałę swej patronki,
W radosnych i harmonijnych pieśniach.

 


Kategorie: _blog, muzyka


Słowa kluczowe: purcell, barok


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.