24 października 2023 (wtorek), 18:36:36

Studium 2J (drugi list Jana, na KFC)

Treść w przekładzie toruńskim (TPNP): 

Wstęp

(1) Starszy, do wybranej pani i do jej dzieci, które ja miłuję w prawdzie, i nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy znają prawdę, (2) Ze względu na prawdę, która pozostaje w nas i będzie z nami do nastania wieku.

(3) Z wami będzie też łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, w prawdzie i w miłości.

Treść

(4) Uradowałem się bardzo, że między twoimi dziećmi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, stosownie do przykazania, które otrzymaliśmy od Ojca.

(5) A teraz proszę cię, pani – nie jako piszący ci nowe przykazanie, lecz to, które mieliśmy od początku – abyśmy jedni drugich miłowali.

(6) A to jest miłość, abyśmy postępowali według Jego przykazań, to jest przykazanie, które słyszeliście od początku, abyście zgodnie z nim postępowali.

(7) Gdyż liczni zwodziciele wyszli na świat, którzy nie wyznają Jezusa Chrystusa przychodzącego w ciele; taki jest zwodzicielem i antychrystem.

(8) Uważajcie na siebie, byście nie stracili tego, co wypracowaliście, ale odebrali pełną zapłatę.

(9) Każdy, kto przekracza naukę Chrystusa i nie trwa w niej, nie ma Boga; kto trwa w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna.

(10) Jeśli ktoś przychodzi do was, a nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu, ani mu nie mówcie: Witaj! (11) Albowiem kto takiemu mówi: Witaj! jest uczestnikiem jego złych czynów.

Zakończenie

(12) Mając wam wiele do napisania, nie chcę tego czynić posługując się papierem i atramentem, ale mam nadzieję, że do was przyjdę i osobiście z wami będę mówić, aby radość nasza była pełna.

(13) Pozdrawiają cię dzieci siostry twojej wybranej.

Amen. 

 Osoby:

  1. Starszy - zapewne Jan
  2. Wybrana Pani - pewnie jakiś zbór, albo szerzej, oblubienica....
    1. Ta Pani ma dzieci, które chodzą w prawdzie
  3. Dzieci wybranej pani - to są pewnie święci
    1. mają nie przyjmować takich, którzy....
  4. Siostra tej Pani - pewnie jakiś inny zbór?
  5. Dzieci tej siostry

 


Kategorie: _blog, kfc, biblia


Słowa kluczowe: 2J, drugi list jana


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.