6 listopada 2023 (poniedziałek), 10:16:16

Ewangelista Łukasz - lekarz albo historyk? na pewno pisarz.

Ewangelia Łukasza napisana jest w formie listu, długiego listu, którego autor tak określił cel swojego pisania:

(1) Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, (2) tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. (3) Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, (4) abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. (5) Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan,(...)
(Łk 1:1-5 bt5)

Zobacz jak dużo tu informacji:

  • adresat - dostojny Teofil
  • cel: przekonać Teofila o całkowitej pewności nauk, których mu udzielono
  • wniosek: Teofil został przez kogoś pouczony na temat życia i dzieła Pana Jezusa
  • Łukasz pisze dzieło tak jak je pisał historyk - opisuje dokładnie czasy.... - za króla Heroda 

A potem, dwa rozdziały dalej czytamy:

(1) W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. (2) Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. (3) Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. (4) Udał się także Józef (...)
(Łk 3))

Obserwacja: Wydarzenia dobrze wpisane są w kontekst historyczny.

  • wspomniany spis ludności za cezara Augusta;
  • podany fakt, że Kwiryniusz był wielkorządca Syrii (pewnie prowincji rzymskiej);
  • na wiązanie do buntu, (choć zapewne innego) które wywołał spis jest w Dz 5:37 - gdy Gamaliel wspomina o tym w sanhedrynie.

A Dzieje Apostolskie, czyli drugi tom dzieła ewangelisty Łukasza zaczyna się tak:

(1) Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku (2) aż do dnia, w którym dał polecenia Apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. (...)

(Dz 1) 

Wniosek: Dzieła Łukasza to dzieła historyka, pisane dla pogan myślących po grecku.


Kategorie: _blog, biblia


Słowa kluczowe: Łk


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.