31 marca 2024 (niedziela), 15:19:19

I Ty możesz zostać dyspensacjonalistą!

I Ty możesz zostać dyspencjanolistą. A ponieważ na grupce ćwiczymy to to zachowuję sobie tu ku pamięci.

Na Wiki coś jest:

Założenia:

  1. Zakładamy prawdziwość objawienia biblijnego (i nie dokładamy żadnej ludzkiej teologii).
  2. Na ile się da proļujemy dosłownie interpretować Pismo Święte.
Jakie wyszło mi dyspensacje? Jest o tym inna notatka. 

Wg WIKI: 

Dyspensacjonaliści sądzą, że Biblia (i dzieje człowieka) została podzielona na siedem dyspensacji[3]:
  1. Niewinność (Rdz 1,1 – 3,7);
  2. Świadomość (Rdz 3,8 – 8,22);
  3. Rządy ludzkie (Rdz 9,1 – 11,32);
  4. Obietnica (Rdz 12,1 – Wj 19,25);
  5. Prawo (Wj 20,1 – Dz 2,4);
  6. Łaska (Dz 2,4 – Ap 20,3);
  7. Tysiącletnie Królestwo (Ap 20,4 – 20,6).

Ćwiczenie dla IPP-KTW

Przypomnienie w komunikacie
Przypomnę że zadałem Wam zadanie, które powinno być wykonane w formie pisemnej ale też każdy powinien być przygotowany do publicznej (w naszej małej grupie) obrony swojego opracowania. Tak więc do roboty!
 
Celem zadania jest wypisanie listy okresów w dziejach świata (zarówno przeszłych jak i prorokowanych na przyszłość) na podstawie sposobu krztałtowania relacji pomiędzy Bogiem a stworzonymi przez niego ludźmi. Wypisz te okresy ale wypisz też kluczowe wydarzenia, które uważasz za przełom, za zakończenie poprzedniego okresu albo otwarcie nowego.
 
Dodatkowym zadaniem może być próba wpisania daty do tych wydarzeń o ile datę tą w jakimś kalendarzu (niekoniecznie gregoriańskim) potrafimy wyrazić.
 
Do roboty! 
Dodatkowe przypomnienie
 
Jak zrobisz to ćwieczenie to możesz zajrzeć do Wikipedii aby przeczytać hasła:
 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyspensacjonalizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/John_Nelson_Darby
 
Przypomnij sobie też pojęcia: Żyd, Izrael, Kościół
 
I Ty możesz zostać dyspensacjonalistą. 
 

Dialog z Chat GPT 3.5

Pytanie do chat GPT 3.5
Kontekts: Zakładamy prawdziwość objawienia biblijnego i nie dokładamy żadnej późniejszej, ludzkiej teologii.
 
Celem zadania jest wypisanie listy okresów w dziejach świata (zarówno przeszłych jak i prorokowanych na przyszłość) na podstawie sposobu krztałtowania relacji pomiędzy Bogiem a stworzonymi przez niego ludźmi. 
 
Wypisz te okresy ale wypisz też kluczowe wydarzenia, które uważasz za przełom, za zakończenie poprzedniego okresu albo otwarcie nowego. 
Odpowiedź chat GPT 3.5
Rozumiem, dziękuję za wyjaśnienie. Oto lista okresów w dziejach świata na podstawie sposobu kształtowania relacji pomiędzy Bogiem a stworzonymi przez Niego ludźmi, uwzględniająca kluczowe wydarzenia według objawienia biblijnego:
 
1. **Okres Stworzenia (Geneza 1-2)**
   - **Kluczowe wydarzenie:** Stworzenie świata i ludzi przez Boga.
 
2. **Upadek (Geneza 3)**
   - **Kluczowe wydarzenie:** Grzech Adama i Ewy, co spowodowało zerwanie idealnej relacji pomiędzy Bogiem a ludźmi.
 
3. **Okres Patriarchów (Geneza 12-50)**
   - **Kluczowe wydarzenie:** Bóg nawiązuje specjalną relację z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, obiecując błogosławieństwo i posiadanie ziemi ich potomkom.
 
4. **Egzodus i Przymierze z Izraelem (Księga Wyjścia - Księga Kapłańska)**
   - **Kluczowe wydarzenie:** Wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej i zawarcie przymierza na górze Synaj.
 
5. **Okres Sędziów (Księgi Sędziów)**
   - **Kluczowe wydarzenie:** Wielokrotne odchodzenie Izraela od Boga, a następnie nawracanie się i odnawianie przymierza.
 
6. **Okres Królestwa (1 i 2 Księga Samuela, 1 i 2 Księga Królewska)**
   - **Kluczowe wydarzenie:** Bóg nawiązuje przymierze z Dawidem, obiecując, że jeden z jego potomków będzie wiecznie panować.
 
7. **Okres Niewoli i Powrotu (Księgi Kronik, Księga Daniela, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza)**
   - **Kluczowe wydarzenie:** Podbicie Izraela przez inne narody i wygnanie Izraelitów do Babilonu, a następnie ich powrót do ziemi obiecanej.
 
8. **Okres Prawdziwej Religii i Proroków (Księgi Proroków)**
   - **Kluczowe wydarzenie:** Działalność proroków nawołujących Izrael do powrotu do Boga i zwiastujących nadchodzenie Mesjasza.
 
9. **Okres Nowego Przymierza (Nowy Testament)**
   - **Kluczowe wydarzenie:** Wysłanie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który umarł za grzechy ludzkości i nawiązał nowe, wieczne przymierze.
 
10. **Okres Kościoła i Ducha Świętego (Dzieje Apostolskie, Listy Apostolskie)**
   - **Kluczowe wydarzenie:** Zstąpienie Ducha Świętego na uczniów Jezusa, rozpoczęcie okresu rozwoju Kościoła i głoszenia Ewangelii na cały świat.
 
11. **Ostateczne Czasy i Sąd Ostateczny (Księga Objawienia)**
   - **Kluczowe wydarzenie:** Przepowiednie dotyczące końca świata, powtórnego przyjścia Chrystusa i ostatecznego sądu, po którym Bóg nawiąże nowe niebiańskie przymierze z ludźmi.
 
Mam nadzieję, że teraz lista jest zgodna z Twoimi oczekiwaniami. Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz dalszych wyjaśnień, proszę daj mi znać!
 
 

Kategorie: _blog


Słowa kluczowe: dyspensacja, dyspensacjonalizm


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.