31 sierpnia 2006 (czwartek), 17:53:53

Piractwo komputerowe - poradnik prawny

Na te i podobne pytania można naleźć odpowiedzi w załączonym dokumencie.

1. Na czym polega piractwo komputerowe użytkowników korporacyjnych?

2. Czy używanie nielegalnych kopii prawnie chronionych programów komputerowych jest w Polsce przestępstwem?

4. Czy właścicielowi przedsiębiorstwa lub osobie pełniącej funkcje kierownicze w jednostce organizacyjnej, w której używa się nielegalnego oprogramowania komputerowego grozi odpowiedzialność karna za tolerowanie tego stanu rzeczy?

5. W jakiej sytuacji kierownik zakładu pracy może odpowiadać karnie za ujawnione przypadki "piractwa korporacyjnego"?

6. Czy wiadomość o używaniu w firmie "X" "pirackich" programów komputerowych stanowi wystarczającą podstawę dla Policji do dokonania przeszukania pomieszczeń tej firmy w trybie art. 219 k.p.k.?

7. Czy Policja jest uprawniona do przeszukania zasobów komputerów znajdujących się w firmie "X" w celu uzyskania dowodów wskazujących na nielegalne pochodzenie programów komputerowych ?

8. Czy bez przeszukania "pamięci" komputera jego zatrzymanie przez Policję jest dopuszczalne?

9. Czy polskie prawo procesowe zezwala na zatrzymanie danych komputerowych przez ich skopiowanie?

12. Jakie konsekwencje prawne może powodować naruszenie nakazu "zachowania umiaru"?


Kategorie: informatyka, prawo, _blog


Słowa kluczowe: piractwo, komputery, aresztowanie komputera, BSA


Pliki


Komentarze: (3)

Zuzia, September 27, 2006 18:39 Skomentuj komentarz


:)

aaa, September 7, 2007 12:08 Skomentuj komentarz


:(

Martenn, April 15, 2008 11:00 Skomentuj komentarz


AjCii ; ]]


Pozdrawiiam ;) ;*

CiwOków z ugOrów i przerÓbki :sex:
Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.