11 kwietnia 2017 (wtorek), 17:27:27

1tes4:13-18 na pamięć

1Tes 4:13-18 - tego kawałka NT warto się nauczyć na pamięć, mimo iż długi. Ale jak to zrobić? Najlepiej wypisawszy sobie fakty w nim zapisane.

Oto moja propozycja:

  1. Paweł nie chce trwania świętych w niewiedzy co do tych, którzy umierają.
  2. Paweł nie chce aby święci się smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei.
  3. Święci wierzą, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, więc wierzą również w to, że tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.
  4. Paweł głosi jako słowo Pańskie, że żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzą tych, którzy pomarli.
  5. Paweł głosi, że sam Pan Jezus zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
  6. Paweł głosi, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, wraz z nimi będą porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana.
  7. Paweł wierzy, że porwani żywi i zmartwychwstali umarli w Jezusie zawsze będąz Panem.
  8. Paweł chce, żeby święci wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami!

Wychodzi na to, że w tym fragmencie jest 8 faktów. Znając je można ten kawałek odtworzyć.


Powstało przy okazji spotkań w coworku z Tomkiem, Achimem i nie tylko. 


Dopisek 2018:

  • W 2018 roku potrafię wyliczyć już 14 faktów opisanych w tym fragmencie. Przybyło czy też wzrok mi się wyrobił? Patrz notka tu: Mój o obrazek do 1Tes4:13-18 i analiza tego tekstu
  • Dokładniejsze przyjrzenie się sprawiło, że widać tam 28 czynności! Gęsty jest ten tekst.

Kategorie: biblia, _blog, Lekcja


Słowa kluczowe: pochwycenie, zmartwychwstanie, 1tes4:13


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.