Słowo kluczowe: śpiewnik pielgrzyma


21 czerwca 2018 (czwartek), 18:36:36

Warownym grodem jest nasz Bóg

Jadąc A4 śpiewam sobie, bo w radio (Dwójka) puszczają kantatę 80 w fatalnym wykonaniu Gardinera z Promsów. Niestety - słabo znam słowa. Chyba muszę się nauczyć.

Warownym grodem jest nasz Bóg

Marcin Luter, 1529

Warownym grodem jest nasz Bóg,
Orężem nam i zbroją.
Wybawia nas od wszelkich trwóg,
Co nas tu niepokoją!
Stary, chytry wróg
Czyha, by nas zmógł;
Swych mocy złych rój
Prowadzi na nas w bój,
Na ziemi któż mu sprosta?

My złego nie zdołamy zmóc,
Nam zginąć wnet by trzeba;
Lecz walczy za nas chrobry Wódz
Anielskich hufców z nieba.
Kto On? - pytasz się,
Jezus On się zwie,
To Chrystus, nasz Pan,
Szatański zburzy plan,
Innego nie masz Boga.

Choć diabłów pełen byłby świat,
Co połknąć by nas chcieli,
My nie boimy się ich zdrad,
Będziemy triumf tu mieli.
Książę ziemi tej
W całej złości swej
Nie szkodzi już nam,
Bo jest skazany sam
Wszechmocnym Boga Słowem.

Niech Słowo wzruszać strzegą się,
Im go nie zawdzięczamy,
Sam Chrystus przy nas z Duchem swym
I z łaski swej darami.
Niech pozbawią źli
Żony, dzieci, czci
Niech biorą, co chcą,
Ich zyski liche są,
Królestwo nam zostanie.


 

Warownym Grodem – różne warianty tekstu

Zgromadzone w czerwcu 2018 r.

 

Tekst pochodzący prawdopodobnie z płyty Andrzeja Jagodzińskiego

Wikipedia (2018)

Za Śpiewnikiem Ewangelickim 1965

Śpiewnik Pielgrzyma
poz. Ś. P. 536

1.

Warownym grodem jest nasz Bóg, 

Orężem nam i zbroją.

Wybawia nas od wszelkich trwóg, 

Co nas tu niepokoją!

Stary, chytry wróg

Czyha, by nas zmógł;

Swych mocy złych rój 

Prowadzi na nas w bój,

Na ziemi któż mu sprosta?

1.

Warownym grodem jest nasz Bóg,

Orężem nam i zbroją.

Wybawia On ze wszelkich trwóg,

Co nas tu niepokoją!

Stary, chytry wróg

Czyha, by nas zmógł;

Swych mocy złych rój

Prowadzi na nas w bój,

Na ziemi któż mu sprosta?

1. 

Warownym grodem jest nasz Bóg,
Orężem nam i zbroją!

On nas wybawia z wszelkich trwóg, 

Co nas tu niepokoją.

Stary, chytry wróg 

Czyha, By nas zmógł,

Moc i złości rój 

On na nas wiedzie w bój;

Na ziemi któż mu sprosta?

2.

My złego nie zdołamy zmóc,

Nam zginąć wnet by trzeba;

Lecz walczy za nas chrobry Wódz

Anielskich hufców z nieba.

Kto On? - pytasz się,

Jezus On się zwie,

To Chrystus, nasz Pan,

Szatański zburzy plan,

Innego nie masz Boga.

2.

My złego nie zdołamy zmóc,

Nam zginąć wnet by trzeba;

Lecz walczy za nas chrobry Wódz

Anielskich hufców z nieba.

Kto On? – pytasz się,

Jezus On się zwie,

To Chrystus, nasz Pan,

Szatański zburzy plan,

Innego nie masz Boga.

2.

My złego nie zdołamy zmóc, 

Wnet zginąć by nam trzeba,

Lecz walczy za nas chrobry Wódz,
Sam Bóg Go zesłał z nieba.

Kto On? – pytasz się?

Jezus On się zwie,

Pan Bóg Sabaot; 

On złego strzaska grot;

Innego nie masz Boga.

3.

Choć diabłów pełen byłby świat,

Co połknąć by nas chcieli,

My nie boimy się ich zdrad,

Będziemy triumf tu mieli.

Książę ziemi tej

W całej złości swej

Nie szkodzi już nam,

Bo jest skazany sam

Wszechmocnym Boga Słowem.

3. 

Choć diabłów pełen byłby świat,

Co połknąć nas by chcieli,

My nie boimy się ich zdrad,

Będziemy tryumf mieli.

Książę ziemi tej

W całej złości swej

Nie szkodzi już nam,

Bo jest skazany sam

Wszechmocnym Boga Słowem.

3. 

Choć diabłów pełen byłby świat, 

Co połknąć by nas chcieli,

My nie boimy się ich zdrad, 

Będziemy triumf mieli.

Książę ziemi tej 

W całej złości swej

Nie poradzi nam, 

Bo już skazany sam

I Słowo go powali.

4.

Niech Słowo wzruszać strzegą się,

Im go nie zawdzięczamy,

Sam Chrystus przy nas z Duchem swym

I z łaski swej darami.

Niech pozbawią źli

Żony, dzieci, czci

Niech biorą, co chcą,

Ich zyski liche są,

Królestwo nam zostanie.

4.

Niech Słowo wzruszać strzegą się,

Im go nie zawdzięczamy,

Sam Chrystus przy nas z Duchem swym

I z łaski swej darami.

Niech pozbawią źli

Żony, dzieci, czci;

Niech biorą, co chcą,

Ich zyski liche są,

Królestwo nam zostanie!

4. 

Niech Bożych słów nie tyka wróg! 

Wziąć sobie ich nie damy;

Duch Boży z nami, z nami Bóg

Z wszechmocy Swej darami!

Choć pozbawią źli 

Żony, dzieci, czci,

Chytra grabież ta 

Zysk lichy wrogom da;

Królestwo naszym będzie.

 

 


Psalm 46, BT

Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Na melodię: «Alamot2...». Pieśń.

Bóg jest dla nas ucieczką i mocą:
łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach.
Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia
i góry zapadały w otchłań morza.

Niech wody jego burzą się i kipią,
niech góry się chwieją pod jego naporem:
<Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną>.

Odnogi rzeki rozweselają miasto Boże -
uświęcony przybytek Najwyższego.
Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje;
Bóg mu pomoże o brzasku poranka6.
Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa.
Głos Jego zagrzmiał - rozpłynęła się ziemia:
Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną.

Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana,
dzieła zdumiewające, których dokonuje na ziemi.
On uśmierza wojny aż po krańce ziemi,
On kruszy łuki, łamie włócznie,
tarcze pali w ogniu.
«Zatrzymajcie się, i we Mnie uznajcie Boga
wzniosłego wśród narodów, wzniosłego na ziemi!»
Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną.


Kategorie: _blog


Słowa kluczowe: warownym grodem, protestantyzm, luter, śpiewnik pielgrzyma


Pliki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
22 listopada 2017 (środa), 18:02:02

Śpiewnik Pielgrzyma - praca dyplomowa Ani

Dostałem takie coś i gorąco do przeczytania polecam: 

Śpiewnik Pielgrzyma: historia, analiza zawartości, recepcja

Anna Vlásquez-Wawrzyszko

Praca dyplomowa

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 

Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalność: Edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno–instrumentalnych oraz przedmioty teoretyczno–muzyczne

Praca napisana pod kierunkiem adt dr Marii Piotrowskiej – Bogaleckiej

Katowice 2014

Można się sporo dowiedzieć o chorałach, chorałach protestanckich, muzyce kościelnej, Bachu i nie tylko

A tu można ściągnąć:

I jeszcze raz to samo, ale do ściągnięcia z serwisu KBPP:


Kategorie: muzyka, muzyka dawna, bach, _blog


Słowa kluczowe: bach, chorał, chorał protestancki, ewangelia, kantata, śpiewnik pielgrzyma


Pliki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
12 czerwca 2016 (niedziela), 13:25:25

Wszystkie moje źródła w Tobie są

Ze Śpiewnika Pielgrzyma, pozycja 761:

#1. Nie w wymowie słów modlitwy mej,
Ani w pieśniach życia duszy cnej,
Skryjesz Panie pod opieką Swą
Wszystkie moje źródła w Tobie są.

#2. Nie w życzeniach mam tu pokój swój,
I nie daje go los szczęsny mój,
Jedna pieśń przenika duszę mą:
Wszystkie moje źródła w Tobie są.

#3. Widzisz Sam kłopoty i żal mój,
Dajesz sercu memu pokój Swój,
Tobie, Boże, niosę duszę swą
Wszystkie moje źródła w Tobie są.

#4. Ujawniłeś Swej miłości dar,
Radość moja w sercu jest bez miar.
W puszczy stówie będę miłość Twą
Wszystkie moje źródła w Tobie są.

#5. Zewsząd grozi nieprzyjaciół złość,
Lecz obrony mam w mym Panu dość,
Moc zwycięstwa - to jest wolą Twą
Wszystkie moje źródła w Tobie są.

#6. Ty pokojem i opoką mi;
Nie zaszkodzą mi - tu ludzie żli.
W Tobie wieczną już mam radość mą
Wszystkie moje źródła w Tobie są.

Wykonania:

  1. Gutek i Ostatnie Takie Trio - gdzieś w 1993 roku, są nagrania koncertowe
  2. ostatnio Mateo na płycie Pieśni naszych ojców, numer 12
  3. Różna nagrania zborowe, na najbardziej lubię to z Toronto: https://www.youtube.com/watch?v=HI--Ipgajzs

 


 

761-spiewnik-pielgrzyma


Kategorie: pieśni, poezja, _blog


Słowa kluczowe: wszystkie moje źródła, śpiewnik pielgrzyma


Komentarze: (1)

Konrad, May 28, 2022 23:33 Skomentuj komentarz


Piękna pieśń!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Skomentuj notkę
27 marca 2016 (niedziela), 12:15:15

O cudny dzień, o cudny czas

Śpiewnik Pielgrzyma, nr 310

O cudny dzień, o cudny czas

1. O cudny dzień, o cudny czas
gdy sam Pan Jezus pierwszy raz
przybliżył się do duszy mej
blask mi zajaśniał w chwili tej

ref. Cudny dzień, dziwny dzień
gdy moich win zaginął cień
od chwili tej jest ze mną Bóg
prowadzi mnie w wieczności próg
cudny dzień, dziwny dzień
gdy moich win zaginął cień

2. O cudny dzień, gdy przyszedł kres
pokuty mej w dolinie łez
ustąpił ból, ustąpił strach
nie pędzę już żywota w łzach

ref. Cudny dzień...

3. O cudny dzień, gdy rękę mą
uchwycił Pan prawicą swą
własnością jam się Jego stał
On pewność tę mi w serce dał

ref. Cudny dzień...

4. O cudny dzień już dusza ma
nowego życia rozkosz zna
pokoju toń, radości zdrój
wlał w serce me Zbawiciel mój

ref. Cudny dzień...

5. O cudny dzień już teraz wiem
że miłość Jego niesie mię
wciąż droga spływa z krzyża krew
omyty w niej ten nucę śpiew

ref. Cudny dzień...


Kategorie: pieśni, poezja, _blog


Słowa kluczowe: śpiewnik pielgrzyma, o cudny dzień


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
25 marca 2016 (piątek), 16:24:24

Bliżej, o bliżej

Bliżej, o bliżej to jedna z tych starych, pięknych protestanckich pieśni, które wypada znać, a może nawet sobie je śpiewać, bo to nie wiadomo na ile jest to pieść na na ile modlitwa. Pieśń jest w Śpiewniku Pielgrzyma (pozycja 253), jest też w śpiewnikach luterańskich, śpiewał ją też Tomek Żółtko.

A tu można posłuchać wykonaniu Agnieszki Wilczyńskiej i Jagodziński Trio:

A tu słowa wg Śpiewnika Pielgrzyma, pozycja 253:

1. Bliżej, o, bliżej wznieś mię i tul
Do Siebie, Chryste, przez radość i ból!
trzymaj mię zawsze na sercu Swym,
[: Synu człowieczy, i nocą i dniem! :]


2. Bliżej, o, bliżej! Tu mnie nie stać
Na nic, co bym Ci, mój Panie, mógł dać.
Ach, tylko serce skażone mam;
[: Weź je, mój Królu, i oczyść je Sam! :]


3. Bliżej, o, bliżej! Porzucić chcę
Wszystko, co jeszcze do świata mię rwie,
Co mi odrywa łaski Twej dar:
[: Świeckie rozkosze i złudny ich czar. :]


4. Bliżej, o, bliżej! Me więzy skrusz;
Niech w nich nie muszę szamotać się już;
By się Twe życie w mym mogło lśnić,
[: Bym w Tobie, Jezu, prawdziwie mógł żyć! :]

Luteranie w Dzięgielowie śpiewają to troszkę inaczej:

1. Bliżej, o bliżej, wznieś mnie i tul
do siebie, Chryste, przez radość i ból,
chowaj mnie zawsze na sercu swym,
Synu człowieczy i nocą,i dniem;
Synu człowieczy i nocą, i dniem.

2. Bliżej, o bliżej, bo mnie nie stać
na nic, co bym Ci, mój Panie, mógł dać;
ach tylko serce skażone mam,
weź je, mój Królu i oczyść je sam;
weź je, mój Królu i oczyść je sam.

3. Bliżej, o bliżej! Porzucę rad
wszystko, czym ciało mnie kusi i świat.
Wszystko, czym gardzisz, o Panie mój,
byle twej łaski wypłynął mi zdrój;
byle twej łaski wypłynął mi zdrój.

4. Bliżej, o bliżej, gdzie wola Twa
moją się stanie i radość mi da;
gdzie życie będzie odblaskiem Twym,
byś sam się, Jezu, uwielbić mógł w nim;
byś sam się, Jezu, uwielbić mógł w nim.

Różnica zasadnicza jest w 4 strofie, bo w pierwszych 3 mniej więcej to samo, tylko luterskie jest nieco bardziej poetyckie, a w ŚP bardziej topornie.
Ta ostatnia, 4 strofa w wersji luterskiej jest czególnie ważna, gdy jest o tak poszukiwanym w tym świecie szczęściu. A skoro ważna to ją powtarzam, tylko dużymi literami.

Bliżej, o bliżej, gdzie wola Twa
moją się stanie i radość mi da;
gdzie życie będzie odblaskiem Twym,
byś sam się, Jezu, uwielbić mógł w nim;
byś sam się, Jezu, uwielbić mógł w nim.


Kategorie: pieśni, poezja, _blog


Słowa kluczowe: śpiewnik pielgrzyma, bliżej o bliżej


Komentarze: (2)

anonim, November 2, 2016 15:42 Skomentuj komentarz


Brakuje zwrotki, gdzie są słowa

Bliżej, o bliżej gdy wola Twa
Moją się stanie i radość mi da.

Na pewno jest śpiewana na płycie Jagodzińskiego Trio

W34, June 20, 2017 08:35 Skomentuj komentarz


Bo ta zwrotka jest znana tylko w wersji luterskiej. Dopisuję więc tekst ze śpiewnika ewangelickiego.

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.