Słowo kluczowe: świątynia


2 czerwca 2019 (niedziela), 09:05:05

Składanie ofiar w Jerozolimie

Dzieje się, oj wiele się dzieje.
 
Ponieważ w Jerozolimie rozpoczęło się składanie przez Żydów ofiar krwawych (krwawych, tzn. z zabijaniem baranka i wylewaniem na ołtarz jego krwi) zwracam Wam uwagę na ten fakt, jako na początek funkcjonowania nowej religii.
 
Przypuszczam, że religia ta będzie miała zasięg światowy, będzie większa i silniejsza niż obecny judaizm, a nawet katolicyzm i islam, razem wzięte gdyż te dwie religie przyłączą się do tego kultu w chwili, gdy odbudowana zostanie jerozolimska świątynia.
 
Zwracam uwagę wskazując na filmy prezentujące te wydarzenia. Kto zna współczesną Jerozolimę może zadać sobie pytanie: jak to możliwe aby ceremonie te przeprowadzić w takim miejscu (ścieżka po dachach) bez protestów muzułmanów i reakcji władz świeckiego państwa, czy nawet obecności policji i wojska.
 
Dzieje się, sprawy nabierają tempa. A jednocześnie ciągle mamy czas łaski, ciągle szukając Boga można do niego przyjść by się pojednać, ale nie przez krew jakiegoś baranka, ale przez krew tego jedynego Baranka Bożego, którym jest Pan Jezus.
 
Ceremonia "na dachach", 15 kwietnia 2019
 
Tu jakaś inna ekipy, grudzień 2018, chyba gdzieś pod murami, koło placu Syjonu.
 
5 kwietnia, na placu przy synagodze Hurna
 
 

Kategorie: _blog, obserwator, judaizm, ekumenizm


Słowa kluczowe: jerozolima, trzecia świątynia, świątynia, ofiara, pesach


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
17 maja 2019 (piątek), 14:42:42

Biblijne dowody na przyszłą świątynię

Cztery miejsca w Piśmie, sugerujące, że Świątynia Jerozolimska zaistnieje:

#1. Proroctwo Daniela o Mesjaszu, z rozdziału 9

Pod koniec proroctwa czytamy:

Nadejdzie książę (...) (27) utrwali przymierze dla wielu w ciągu jednego tygodnia. A około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara pokarmowa. Na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie.

Obserwacja:

 • ofiara krwawa jak i pokarmowa ustanie.
 • ohyda !!!!

#2. Słowa Jezusa o ohydzie spustoszenia Mt 24:15 i Mk 13:14

BT: (15) Gdy więc ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte - kto czyta, niech rozumie - (16) wtedy ci, którzy będą w Judei (...)

UBG: (15) Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym (kto czyta, niech rozumie) (16) wtedy ci, którzy będą w Judei, niech (...)

MK 13:14 UBG: (14) Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą tam, gdzie stać nie powinna (kto czyta, niech rozumie), wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry;

Obserwacja:

 • Jezus wiedział, że będzie "miejsce święte" - nic dziwnego, w Jego czasach było! Ale jednocześnie Jezus mówił, że nie zostanie z niego "kamień na kamieniu" i rzeczywiście, Rzymianie w 70 roku świątynie zburzyli, więc dziś jej nie ma. Ale będzie
 • Jezus mówi, że będzie miejsce święte skoro będzie tam też "ohyda spustoszenia".
 • Jezus zachęca do czytania proroka Daniela (w Mk 13 tłumaczenia za NA28 wycinają tą frazę, w TR jest).

#3.  u apostoła Pawła w 2Tes4:1-4

BT: Dzień Pański nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, (4) który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywane jest Bogiem lub co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem.

UBG:  Dzień Chrystusa (...) bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia (4) który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, tak że zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga.

Obserwacja Antchrysta:

 • Nazwany jest człowiekiem grzechu i synem zatracenia.
 • Będzie się sprzeciwiał i wynosił ponad wszystko co nazywane jest Bogiem lub odbiera cześć.
 • Zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg i będzie wykazywał, że jest Bogiem.

 #4 Jan, w Objawieniu widzi świątynie i dostaje polecenie zmierzenia jej Ap 11:1

BT: (1) Potem dano mi trzcinę podobną do mierniczego pręta i powiedziano: Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, co wielbią w niej Boga. (2) Pomiń jednak dziedziniec zewnętrzny przybytku. Nie mierz go, ponieważ został oddany poganom. Będą oni deptać święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące.

UBG: (1) I dano mi trzcinę podobną do pręta. I stanął anioł, mówiąc: Wstań i zmierz świątynię Boga i ołtarz oraz tych, którzy w niej oddają pokłon. (2) Lecz dziedziniec zewnętrzny świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż został dany poganom. I będą deptać święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące.

Obserwacje:

 • Będzie świątynia Boża i będzie ołtarz.
 • Będą w niej oddawać Bogu pokłon (wielbić Boga).
 • Świątynia będzie miała dziedziniec zewnętrzny - dany będzie on poganom.

A na koniec pieniążek, ponoć to pół szekli, moneta świątynna.

Kupiłem, żałuję.

 Cyrus-Trump-Coin-Jewish-Temple-Jerusalem-Israel-2018-2 Cyrus-Trump-Coin-Jewish-Temple-Jerusalem-Israel-2018-3


Kategorie: _blog, teologia / eschatologia


Słowa kluczowe: trzecia świątynia, antychryst, świątynia, świątynia jerozolimska


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
17 maja 2019 (piątek), 14:42:42

Odbudowa świątyni i znaki czasu (składnica)

Zbieram tu materiały

marzec 2019 - publikowany jest film ze składania ofiary

Jest też na YT wersja z polskimi napisami, ale obawiam się, że zniknie bo oryginał już zniknął.
https://www.youtube.com/watch?v=iyQKYwZYOqg 

 Pieniążki z Trumpem

Jest na to podkatalog: 

 

Fotka z żartem polityk amerkańskiego - to chyba jest wiceprezydent

 

A co na widoku - przyjrzyj się dokładnie

 


Dopisek jesienią 2019

 • Już się dzieje, a może się jeszcze dziać - zapisuję artykuły w PDFach

Kategorie: _blog, _składnica


Słowa kluczowe: trzecia świątynia, antychryst, ekumenizm, czerwona jałówka, świątynia, świątynia jerozolimska, ofiary, ofiara


Pliki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
13 stycznia 2019 (niedziela), 12:49:49

Świątynia Jerozolimska

Tak na szybko, od strzału wypisuję sobie co wiem o Świątyni Jerozolimskiej. Otóż, jeżeli mówi się o Świątyni Jerozolimskiej to dobrze mieć świadomość, że kryją się pod tym pojęciem co najmniej 4 rzeczywistości.

#1. Świątynia Salomona, a może raczej Dawidowa, bo choć Salomon ją zbudował i Bogu poświęcił to koncepcja była przez Boga ustanowiona z Dawidem, i Dawid zgromadził na jej budowę wszystko co było potrzebne. W świątyni tej sprawowano kult zalecony Żydom przez Boga, a opisany w Torze. Ważne daty: zbudowana około -950, zburzona przez wojska Nabuchodonozora w -587 roku.

#2. Świątynia Zorobabela i Heroda - bo po niewoli babilońskiej Zorobabel około -520 roku odbudował ją, za to Herod zwany Herodem Wielkim przed urodzeniem się Pana Jezusa rozbudował ją znacznie do rozmiarów takich, że wielu ludzi uważało ją za jeden z 7 cudów świata. Na pewno uważał tak Wespazjan, który sporo po świecie jeździł i sporo wiedział. Jego syn, Tytus Jerozolimę zdobył i świątynię zburzy w roku 70-tym.
W świątyni tej w dalszym ciągu sprawowano kult zalecony Żydom w Torze, choć prawdopodobnie nie było w niej już Arki Przymierza, a i system religijny stawał się coraz bardziej religijny (mniej wiary Bogu, za to więcej przepisów i obrządku). W czasach imperium Aleksandra Macedońskiego świątynię zbezczeszczono składają na ołtarzu świniaka. Potem bezczeszczono ją jeszcze co najmniej raz.
Nauczanie Biblii, głównie List do Hebrajczyków wskazuje na dzieło Pana Jezusa jako dopełnienie kultu świątyni. Po śmierci Mesjasza, która to śmierć była ostateczną ofiarą za grzech świata widać wyraźnie, że kult świątyni był tylko cieniem mającym przygotować ludzi na przyjęcie łaski zbawienia od Boga. Acha - Jezus w tej świątyni bywał, coś mówił, coś o niej mówił i a nawet na jej rzecz działał (sprzątał).

#3. Trzecia Świątynia, czyli coś czego jeszcze nie ma, ale pewnie niedługo będzie skoro Żydzi są gotowi do postawienia i uruchomienia jej. Mają budowlane plany, zgromadzone części, sprzęty, mają wyszkolonych kapłanów - nie mają tylko placu budowy, bo cały teren zajmowany jest przez muzułmańskie instytucje religijne, z dwoma poważnymi budowlami: Meczetem Omara i Kopułą Skały.

Trzecia świątynia może być nazwana też świątynią Antychrysta, bo proroctwa biblijne wskazują, że on sobie tam przyjdzie i zasiądzie wskazując na siebie jako na Boga (2Tes2:4). W związku z tym odbudową Trzeciej Świątyni nie jestem zbyt zainteresowany, choć wiem, że ją odbudują i będę w tym widział (o ile będę to widział) bardzo ważny znak czasów.

#4. Świątynia Mesjańska, jak dobrze liczyć to czwarta. To świątynia w Jerozolimie (ale jeszcze nie tej Nowej Jerozolimie), która będzie na ziemi w czasach Królestwa Mesjańskiego (niektórzy je zwą Tysiącletnim Królestwem). Albo tam, albo gdzieś obok urzędował będzie Pan Jezus, gdy już zasiądzie na tronie praojca swego Dawida. Dawid chyba też będzie gdzieś tam zasiadał - wszak ma być królem zjednoczonego Izraela.

Czy ta świątynia będzie już 4-wymiarowa? Hmmm.... dobre pytanie. Nie wiem.

#5. Inne ważne rzeczy do przebadania:
- Przybytek Mojżeszowy - to namiot, którego używali na pustyni Żydzi do sprawowania kultu ustanowionego przez Pana Boga, i ładnie opisanego w Torze. Warto o tym wiedzieć, bo to to samo co potem się działo w Świątyni Salomona.
- Świątynia na Nowej Ziemi i w Nowej Jerozolimie? Nie! Nie będzie czegoś takiego, gdyż Bóg będzie tam przebywał z ludźmi. Tak pisze w Ap21:22.
- To co dziś na ziemi nazywa się świątyniami jest miejscem kultu jakiś duchów, bóstw, boziek i demonów. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego, w takie miejsca nie chodzę jak nie muszę a jak już idę to turystycznie - popatrzyć. Bóg, który jest Panem "nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanymi i nie służy Mu się też za pomocą rąk, jak gdyby czegoś potrzebował. Przeciwnie, to właśnie On daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko” (Dz17).


Dopisek, grudzień 2019:

- Brakuje info o proroctwach Daniela, i o tym, że Pan Jezus na te proroctwa wskazywał jako ważne zachęcając do badania ich.

- Brakuje zachęty do odwiedzenia Instytutu Świątyni, takiej to niby wystawy, niby muzeum na Starym Mieście w Jerozolimie. Warto tam iść, posłuchać, popatrzyć, pomyśleć... wszak ta ekipa chce świątynie odbudować już!

- Zachęta do zobaczenia filmu pt. "Gotowi do odbudowy" - film z 1985 roku, dalej wielce inspirujący.


Kategorie: _blog, biblia


Słowa kluczowe: świątynia, herod wielki, zorobabel, salomon, dawid, apokalipsa, antychryst, jerozolima, świątynia jerozolimska


Komentarze: (1)

wojtek, December 22, 2019 22:17 Skomentuj komentarz


- Brakuje info o proroctwach Daniela, i o tym, że Pan Jezus na te proroctwa wskazywał jako ważne zachęcając do badania ich.
- Brakuje zachęty do odwiedzenia Instytutu Świątyni, takiej to niby wystawy, niby muzeum na Starym Mieście w Jerozolimie. Warto tam iść, posłuchać, popatrzyć, pomyśleć... wszak ta ekipa chce świątynie odbudować już!
- Zachęta do zobaczenia filmu pt. "Gotowi do odbudowy" - film z 1985 roku, dalej wielce inspirujący.

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.