Słowo kluczowe: Naród Wybrany


20 lutego 2019 (środa), 14:33:33

Religia holocaustu

Kolega podesłał mi dobry tekst z 2015 roku, pt: Tajemnice dogmatów zjawiska zwanego religią holocaustu a pochodzący z portalu prawy.pl a moim zdaniem proroctwo Boga na temat holokaustu można znaleźć w Torze, spisane przez Mojżesza:

Jeśli nie będziesz wypełniał wszystkich słów tego Prawa - zapisanych w tej księdze - bojąc się chwalebnego i straszliwego tego Imienia: Pana, Boga swego, Pan nadzwyczajnymi plagami dotknie ciebie i twoje potomstwo, plagami ogromnymi i nieustępliwymi: ciężkimi i długotrwałymi chorobami. Sprawi, że przylgną do ciebie wszystkie zarazy Egiptu: drżałeś przed nimi, a one spadną na ciebie. Także wszystkie choroby i plagi, nie zapisane w księdze tego Prawa, ześle Pan na ciebie, aż cię wytępi. Mała tylko ilość ludzi pozostanie z was, którzyście liczni jak gwiazdy na niebie za to, że nie słuchaliście głosu Pana, Boga swego.

Jak podobało się Panu dobrze czynić wam, rozmnażając was, tak będzie się Panu podobało zniszczyć i wytępić was, i usunąć z powierzchni ziemi, którą idziecie posiąść. Pan cię rozproszy pomiędzy wszystkie narody, od krańca do krańca ziemi, tam będziesz służył obcym bogom drewnianym i kamiennym, których nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie.

Nie zaznasz pokoju u tych narodów ani stopa twej nogi tam nie odpocznie. Da ci tam Pan serce drżące ze strachu, oczy wypłakane z tęsknoty i duszę utrapioną. życie twe będzie u ciebie jakby w zawieszeniu: będziesz drżał dniem i nocą ze strachu, nie będziesz pewny życia. Rano powiesz: Któż sprawi, by nadszedł wieczór, a wieczorem: Któż sprawi, by nadszedł poranek - a to ze strachu, który twe serce będzie odczuwać na widok, jaki stanie przed twymi oczami.

Pan cię odprowadzi okrętami i drogą do Egiptu, o którym ci powiedziałem: Nie będziesz go już oglądać. A kiedy zostaniesz sprzedany twoim wrogom jako niewolnik i niewolnica, nikt cię nie wykupi.

(Piąta Księga Mojżeszowa 28.58-68)

Związek pomiędzy tym proroctwem a holokaustem okryłem czytając książkę Haliny Birenbaum "Nadzieja umiera ostatnia". Autorka takimi słowami z Mojżesza opisywała swoje przeżycia. Czy Żydzi dziś widzą przyczynę tej tragedii w tym, przed czym przestrzegał ich Bóg przez Mojżesza? No właśnie. Może tu jest problem, który zamiast się rozwiązać narośnie - wszak przed nami jeszcze biblijny "Ucisk Jakuba".


A dogmaty? Zachowuję go sobie, bo może się przydać, ale teraz wynotowuję te dogmaty bez komentarza, ale lekko przeredagowując:

Dogmat 1
Losy świata dzielą się na te przed holocaustem i po holocauście.

Dogmat 2
Holocaust jest wydarzenie bez precedensu, centrum historii warunkującej całą rzeczywistość. Cierpienia Żydów mają być według tego dogmatu uniwersalne, wyjątkowe, ogólnoludzkie, obiektywne dla wszystkich, podczas gdy cierpienia innych narodów są subiektywne i odczuwane przez inne narody (...)

Dogmat 3
Holocaust jest zbyt przerażający, by ludzkość mogła go ogarnąć intelektualnie, nieporównywalny z niczym innym. Holocaust jest symbolem ostatecznego zła, ukoronowaniem zbrodni ludzkości na Żydach.

Dogmat 4
Wyjątkowość holocaustu, polega też na tym, że Żydów ograbiono z godności oraz zabijano metodycznie i planowo. Takie potraktowanie żydowskich ofiar stało się dla religii holocaustu fundamentem i uczyniło z holocaustu wydarzenie sakralne.

Dogmat 5
Holocaust był dla zlaicyzowanych Żydów atakiem na samego Boga, bo Żydzi są wybranym przez Boga narodem. W obozach śmierć Żydów była wyrazem śmierci Boga. Dlatego dla religii holocaustu ofiara Żydów jest ważniejsza od ofiary Jezusa. Żydzi stali się przez swą ofiarę mesjaszem naszych czasów. (moja uwaga: to wymaga innego zredagowania, bo jest zrozumiałe tylko dla chrześcijan)

Dogmat 6
Holocaust znosi dotychczasowy stosunek ludzi do Boga, uniezależniający ludzi od Stwórcy (orginalnie: Kreatora, poprawiam). 

Dogmat 7
Cierpienie Żydów musi być trwałym elementem globalnej świadomości, a obozy zagłady - miejscami świętymi. 

Dogmat 8
Za cierpienie Żydów odpowiada cały świat, a szczególnie Polacy i Kościół katolicki, chrześcijaństwo i zachodnia cywilizacja. Według wielu Żydów holocaust wyrasta z chrześcijańskiego antyjudaizmu, powszechnego u wszystkich chrześcijan i wyrosłego z Ewangelii. Dla tego zdaniem wielu Żydów Kościół katolicki, by odpokutować swoje rzekome winy wobec Żydów, swoje rzekome nauczanie pogardy i stygmatyzację Żydów, musi w ramach zadośćuczynienia głosić religię holocaustu i ekskomunikować tych którzy nie przyjęli niesionych przez nią dogmatów.

Dogmat 9
Polacy są biologicznie obciążeni antysemityzmem, który wyssali z mlekiem matek, co wyrażało się podczas II wojny światowej tym, że byli wrogimi obserwatorami holocaustu, za który są rzekomo współodpowiedzialni. Co gorsze dla Polaków, ich winna jest wieczna. Dlatego zdaniem wielu Żydów obozy śmierci mogły powstać tylko w Polsce, kraju wiecznych pogromów. (2019, wypowiedź ministra Izraela: "nie zapomnimy i nie przebaczymy").

Dogmat 10
Żydzi po holocauście nowym i lepszym narodem od tego przed holocaustem. Holocaust wykrystalizował Żydów jako najlepszy i niepowtarzalny naród, biologicznie uszlachetnił Żydów. Żydzi z najdoskonalszych stali się naj najdoskonalszymi.

Dogmat 11
Żydzi w żaden sposób nie przyczynili się do holocaustu. (dopisek: a już na pewno nie wolno o tym gadać, a to, że nie wolno za to Żydów skazywać jest uchwalone specjalną ustawą Knesetu jeszcze w latach 50-tych -> patrz: dr. Ewa Kurek)


Kategorie: polska-izrael, _blog, polityka


Słowa kluczowe: Religia holocaustu, holocaust, naród wybrany, holokaust, Ucisk Jakuba


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
19 lutego 2019 (wtorek), 20:40:40

Istota religii holocaustu

W czasie wieczornego spaceru chyba doszedłem do istoty "religii holocaustu". Znalazłem ją w słowach pana ministra Izraela, który (moim zdaniem bez odpowiednich pełnomocnictw) powiedział, że w stosunku do Polaków "jak każdy Izraelczyk i Żyd mogę powiedzieć: nie zapomnimy i nie przebaczymy".

Żeby tylko chodziło o emocje związane ze śmiercią bliskich. Żeby tylko, choć wśród wyznawców Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, wśród wyznawców pamiętających, że "Bóg jest Bogiem żywych a nie umarłych" już to wydaje się dziwne, więc, żeby tylko chodziło o emocje, bo coraz jaśniej widać, że chodzi o kasę. O kasę i o wojnę, i o to aby jeden naród chce złupić inny naród.

A chodzi o naród, który miał być, i w wielu dziedzinach jest błogosławieństwem. "Im zostały powierzone słowa Boga", przez nich mam Prawo i Proroków, z nich w końcu pochodzi nasz Pan Jezus Mesjasz (po naszemu Chrystus). Mieli być błogosławieństwem a ... a proroctwa Nowego Przymierza mówią, że łatwo nie będzie, bo wypełnianie się na nich proroctw jest znakiem uwiarygadniania się Boga, który "(1) zapowiedział, (2) wyzwolił i (3) obwieścił" a nie ktoś inny.


Dopiski:

  1. Notka prasowa z Rzepy: 2019-02-18 Szef MSZ Izraela-Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki - rp.pl.pdf
  2. Fajne opracowanie z serwisu prawy.pl - zachowuję, bo dobre - 2015-10-15 Dogmaty religii holocaustu – Prawy.pl.pdf

Kategorie: polska-izrael, _blog, polityka


Słowa kluczowe: Religia holocaustu, holocaust, naród wybrany, holokaust


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
2 kwietnia 2009 (czwartek), 02:03:03

Cztery pojednania

Posłuchałem dziś ciekawego świadectwa pewnego Żyda, który badając plany Boga objawione nieco w pismach prorockich doszedł do wniosków, które ja sobie zapiszę tak:

Bóg ma plan aby dokonać pojednania, pokleić to co połamane, sprawić aby mogło być w jedności to co jest teraz rozdzielone a co po stworzeniu świata było bardzo blisko siebie. A droga do tego prowadzi poprzez cztery pojednania. Przypuszczam, że Bóg chce:

  • Pojednać ziemię z Mesjaszem.
  • Pojednać Mesjasza z Żydami.
  • Pojednać Żydów z Kościołem.
  • Pojednać Kościół ze swoimi żydowskimi korzeniami.

Warte odnotowania jest to, że dwa ostatnie procesy toczą się w bardzo widoczny sposób od stosunkowo niedawna. Pierwsze dwa są zapowiedziane - a Apokalipsie, ale nie tylko.

Maranatha!

 


Mało ważne dopiski:

(*) Napisałem "Mesjasz" a nie "Chrystus" ale ciekaw jestem jak to samo zdanie będzie wyglądało jak użyje się tego greckiego słowa. Spróbuję:

Przypuszczam, że Bóg chce:
- Pojednać ziemię z Chrystusem.
- Pojednać Chrystusem z Narodem Wybranym.
- Pojednać Naród Wybrany z Kościołem.
- Pojednać Kościół ze swoimi żydowskimi korzeniami.

No tak - ta sama myśl ale chyba wygląda bardziej łacińsko :-)

(*) W hotelu Gołębiewski w Mikołajkach dalej nie ma dostępu do internetu z powietrza. Ale GPRS (E) działa coraz lepiej.

(*) Ema Kirkby w kantacie 51 brzmi pięknie, nawet na głośnikach laptopa.


Kategorie: izrael, teologia, moja teologia, _blog


Słowa kluczowe: pojednanie, Mesjasz, Izrael, Żydzi, Naród Wybrany, Mesjasz, Ema Kirkby


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Czy Izrael to Naród Wybrany?

#1. Informacja prasowa, inspiracja do przemyśleń

Inspiracją do całego tego pisania jest wiadomość, której fragment przytoczę:

Sondaż: Chrześcijanin może odrzucić część nauki

PAP, za Gazetą Wyborczą 21 czerwca 2006 roku

Czterdzieści sześć (46) proc. Polaków uważa, że chrześcijaninem jest także ten, kto przyjmuje tylko niektóre prawdy wiary - wynika z sondażu OBOP, przeprowadzonego po wizycie papieża Benedykta XVI w Polsce. Tyle samo respondentów jest przeciwnego zdania; reszta nie miała na ten temat opinii

(...)

O tym, że naród żydowski jest narodem wybranym przez Boga, jest przekonany co czwarty ankietowany (25 proc.), ponad połowa respondentów (59 proc.) nie podziela tej opinii. 16 proc. nie ma na ten temat zdania.

(...)

Sondaż zrealizowano w dniach 1-5 czerwca 2006 roku na ogólnopolskiej losowej reprezentatywnej próbie 1005 Polaków powyżej 15. roku życia. Maksymalny błąd pomiaru wynosi +/-3 proc.

W zasadzie cała wiadomość jest bardzo ciekawa (może zajmę się nią innym razem), bo wiele mówi o moich rodakach, o Polakach, czyli żyjących w tym kraju ludziach - ale teraz zajmę się tylko jednym probleme - wiarą w to, że Naród Wybrany jest rzeczywiście Narodem Wybranym.

#2. Zabawa w słowa: Co to jest wybór?

Zabawa w Słowa? Tak. Przytoczę definicję wyboru.


Wybór
to wskazanie jednego spośród wielu.

Tyle definicja, ale mogę zobrazować ją takim obrazkiem:

Wybór to wskazanie jednego spośród wielu

I jak widać obrazek nie jest już neutralny, bo na nim tłumaczę wybór przez wybranie kształtu związanego z Izraelem.

#3. Zabawa w słowa: co to jest naród?

(...) uzupełnić (!!!) ale to bardzo trudna definicja, więc może lepie jak jej tu nie będzie.

#4. Pismo Święte: Kto, kiedy i kogo wybrał?

Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. (...) A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący. Służ Mi i bądź nieskazitelny, chcę bowiem zawrzeć moje przymierze pomiędzy Mną a tobą i dać ci niezmiernie liczne potomstwo. (...) Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham.
(Księga Rodzaju 12.1, 17.1nn)

#5. Pismo Święte: po co Bóg wybrał to co wybrał?

Wy jesteście moimi świadkami (...) i moimi sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć Mi, oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję. Boga utworzonego przede Mną nie było ani po Mnie nie będzie. Ja, Pan, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy. To Ja (1) zapowiedziałem, (2) wyzwoliłem i (3) obwieściłem, a nie ktoś obcy wśród was. Wy jesteście świadkami moimi (...) że Ja jestem Bogiem, owszem, od wieczności Nim jestem. I nikt się nie wymknie z mej ręki. Któż może zmienić to, co Ja zdziałam?
(Księga Izajasza. 43.10-13)

#6. Pismo Święte: Dlaczego Bóg wybrał prawie Żydów?

Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli, z ręki faraona, króla egipskiego. Uznaj więc, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw.

(Księga Powtórzonego Prawa 7:7-9)

#7. Link

Nie chce mi się powtarzać, więc przedstawię tylko jeden link, gdzie wszystko co miałem do napisania w 2003 roku po prostu napisałem. Ale gdzie jest ta prezentacja? Coś nie potrafię jej znaleźć.

  • Prezentacja "Izrael - Naród Wybrany"  (27 luty 2004), prezentacja, plik .ppt (!!!!!!)

Kategorie: apologetyka, _blog, izrael


Słowa kluczowe: Naród Wybrany, izrael


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.