Słowo kluczowe: bwv-80


31 października 2022 (poniedziałek), 11:27:27

Warownym grodem jest nasz Bóg (J.S. Bach, kantata 80)

Jan Sebastian Bach

Kantata 80 - Warownym grodem jest nasz Bóg
BWV 80 - Ein feste Burg ist unser Gott

Uwagi:

BWV 80 oryginał teske2004
BWV 80 Ein feste Burg ist unser Gott Warownym grodem jest nasz Bóg
1. Coro

Ein feste Burg ist unser Gott,
Ein gute Wehr und Waffen;
Er hilft uns frei aus aller Not,
Die uns itzt hat betroffen.
Der alte böse Feind,
Mit Ernst er's jetzt meint,
Groß Macht und viel List
Sein grausam Rüstung ist,
Auf Erd ist nicht seinsgleichen.

Warownym grodem jest nasz Bóg,
Orężem nam i zbroją.
Wybawia On ze wszelkich trwóg,
Co nas tu niepokoją! Stary,
chytry wróg czyha,
By nas zmógł; swych mocy złych rój
Prowadzi na nas w bój,
Na ziemi któż mu sprosta? 

2. Aria B e Choral S

Alles, was von Gott geboren,
Ist zum Siegen auserkoren.

Mit unsrer Macht ist nichts getan,
Wir sind gar bald verloren.
Es streit' vor uns der rechte Mann,
Den Gott selbst hat erkoren.


Wer bei Christi Blutpanier
In der Taufe Treu geschworen,
Siegt im Geiste für und für.

Fragst du, wer er ist?
Er heißt Jesus Christ,
Der Herre Zebaoth,
Und ist kein andrer Gott,
Das Feld muss er behalten.

Alles, was von Gott geboren,
Ist zum Siegen auserkoren.

Wszystko, co z Boga zrodzone,
Do zwycięstwa przeznaczone.

My złego nie zdołamy zmóc,
Nam zginąć wnet by trzeba;
Lecz walczy za nas chrobry Wódz
Anielskich hufców z nieba.

Kto pod Chrystusa krwi sztandarem
Wierność poprzysiągł poprzez chrzest,
Tego zwycięstwo pewne jest.

Kto On? - pytasz się,
Jezus On się zwie,
To Chrystus, nasz Pan,
Szatański zburzy plan, 
Innego nie masz Boga.

Wszystko, co z Boga zrodzone.
Do zwycięstwa przeznaczone. 

3. Recitativo B

Erwäge doch, Kind Gottes, die so große Liebe,
Da Jesus sich
Mit seinem Blute dir verschriebe,
Wormit er dich
Zum Kriege wider Satans Heer und wider Welt, und Sünde
Geworben hat!
Gib nicht in deiner Seele
Dem Satan und den Lastern statt!
Lass nicht dein Herz,
Den Himmel Gottes auf der Erden,
Zur Wüste werden!
Bereue deine Schuld mit Schmerz,
Dass Christi Geist mit dir sich fest verbinde!

Lecz oto zważ,
Jak wielką miłość nam Bóg okazuje,
Gdy Jezus nasz
Przez krew swą nam się ofiaruje,
A przez to cię
Na wojnę przeciw książętom ciemności
I przeciw świata nieprawości
Powołać chce!
Niechaj twa dusza należy do Pana,
Niech domem nie będzie grzechu i szatana!
I niech twe serce.
Co Bożym niebem jest na ziemi,
W pustynię się nie zmieni!
Za winę twą pokutuj wielce
Niech się z tobą zwiąże Duch Chrystusa Pana! 

4. Aria S

Komm in mein Herzenshaus,
Herr Jesu, mein Verlangen!

Treib Welt und Satan aus
Und lass dein Bild in mir erneuert prangen!
Weg, schnöder Sündengraus!

Wejdź do domu serca mego,
Me pragnienie, Jezu Chryste!

Przepędź świat i diabla złego,
A Twój obraz wciąż na nowo niech
promienie śle przeczyste!
Dość już grzechu nikczemnego! 

5. Choral

Und wenn die Welt voll Teufel wär
Und wollten uns verschlingen,
So fürchten wir uns nicht so sehr,
Es soll uns doch gelingen.
Der Fürst dieser Welt,
Wie saur er sich stellt,
Tut er uns doch nicht,
Das macht, er ist gericht',
Ein Wörtlein kann ihn fällen.

Choć diabłów pełen byłby świat,
Co połknąć nas by chcieli,
My nie boimy się ich zdrad,
Będziemy triumf mieli.
Książę ziemi tej
W całej złości swej
Nie szkodzi już nam,
Bo jest skazany sam
Wszechmocnym Boga Słowem. 

6. Recitativo T

So stehe dann bei Christi blutgefärbten Fahne,
O Seele, fest
Und glaube, dass dein Haupt dich nicht verlässt,
Ja, dass sein Sieg
Auch dir den Weg zu deiner Krone bahne!
Tritt freudig an den Krieg!
Wirst du nur Gottes Wort
So hören als bewahren,
So wird der Feind gezwungen auszufahren,
Dein Heiland bleibt dein Hort!

Więc pewnie, duszo, stój
Przy Pana sztandarze zakrwawionym,
I bądź gotowa!
Wierz, że nie opuści cię Pan twój
Ze przez tryumf swój
Tobie też utoruje drogę do korony!
Ochoczo iść na wojnę możesz,
Bo jeśli będziesz Słowo Boże
Tak słuchać jak i zachowywać,
Ustąpi wrogów moc straszliwa.
Chrystus jest twoim zbawieniem,
Chrystus twoim jest schronieniem! 

7. Aria (Duetto) A T

Wie selig sind doch die, die Gott im Munde tragen,
Doch selger ist das Herz, das ihn im Glauben trägt!
Es bleibet unbesiegt und kann die Feinde schlagen
Und wird zuletzt gekrönt, wenn es den Tod erlegt.

Jakże błogosławieni ci, co Boga w ustach mają,
Lecz bardziej błogie są serca, które Go noszą w
wierze.

Te są niezwyciężone, te wrogów pokonają,
Po śmierci koronę dostaną, której nikt nie odbierze. 

8. Choral

Das Wort sie sollen lassen stahn
Und kein' Dank dazu haben.
Er ist bei uns wohl auf dem Plan
Mit seinem Geist und Gaben.
Nehmen sie uns den Leib,
Gut, Ehr, Kind und Weib,
Lass fahren dahin,
Sie habens kein' Gewinn;
Das Reich muss uns doch bleiben.

Niech Słowo wzruszać strzegą się,
Im go nie zawdzięczamy,
Sam Chrystus przy nas z duchem swym
I z łaski swej darami.
Niech pozbawią źli,
Żony, dzieci, czci;
Niech biorą, co chcą,
Ich zyski liche są,
Królestwo na m zostanie! 


Kategorie: _blog


Słowa kluczowe: warownym grodem, protestantyzm, luter, bwv-80


Pliki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.