Słowo kluczowe: darwin


25 maja 2022 (środa), 16:28:28

Darwiniści z naklejką

rybka-darwinTo co o Bogu wiedzieć można jawne jest wśród ludzi, gdyż Bóg to ujawnia. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty: wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła.

Więc dlatego myślę, że ewolucjoniści od Darwina to głupcy. Oni to nie uznając Boga jako stwórccu znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych stali się głupimi i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy stworzenia (…) stworzeniu oddają więc cześć, i stworzeniu służąc. 
 


Kategorie: _blog, ewolucjonizm


Słowa kluczowe: rynka, darwin


Komentarze: (1)

Krzysztof, May 28, 2022 09:05 Skomentuj komentarz


Wojtku , tyle razy robiłeś studium Listy do Rzymian , a nie widzisz w nim tego zapisu :

Napisane jest bowiem:
Na moje życie - mówi Pan - przede Mną klęknie wszelkie kolano.
a każdy język wielbić będzie Boga
Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu.


Przestańmy więc wyrokować jedni o drugich. A raczej to zawyrokujcie, by nie dawać bratu sposobności do upadku lub zgorszenia. Wiem i przekonany jestem w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo przez się było nieczyste, a jest nieczyste tylko

.... przeczytaj cały 14. rozdział ...

Wojtek ilu Darwinistów zgorszyłeś tym wpisem ? 
Zaczyna się ten rozdział , aby nie gorszyć słabych !!!

Wyobraźnia stwarza rzeczywistość - taki aksjomat - może zechcesz się z nim zmierzyć , lubisz znaczenie slów :

Wyobraźnia - masz definicję .

Pozdrawiam , ja sobie wyobrażam, że nie będziesz gorszył tych małych ,, Darwinistów ", bo co jeśli wśród nich jest Bóg ?

Skomentuj notkę
17 grudnia 2017 (niedziela), 10:50:50

Wielkie herezje drugiej połowy XIX wieku, czyli bezbożność atakująca

Tu wypisuję sobie główne idee, które pojawiając się pod koniec XIX wieku troszkę w świecie namieszały:

  • 1848 - Karola Marksa i Fryderyka Engelsa wydają w Londynie "Manifest partii komunistycznej" (niem. Manifest der Kommunistischen Partei). Od tego momentu "Widmo komunizmu krąży po Europie".
  • 1859 - Charlesa Darwina wydaje po raz pierwszy "O powstawaniu gatunków" (ang. On the Origin of Species) a więc jak się później, po ujawnieniu prywatnych notatek i korespondencji Darwina okazuje atak na koncepcje Boga Stwórcy a niekoniecznie rzetelne badania naukowe.
  • 1870 - dogmat o nieomylności ogłoszony Papieża
  • 1881 - Brooke Westcott i Fenton Hort wydają "The New Testament in the Original Greek” - lekko politycznie poprawiony grecki tekst Nowego Testamentu, bo przecież Textus Receptus zbyt dosłownie pewne rzeczy stawia, za mało błędów ma, zbyt czytelny jest - trudno z nim walczyć, a tak zmieniając tekst grecki wprowadzamy nieco min.
  • 1900 - Sigmund Freud wydaje "Objaśnianie marzeń sennych” (Die Traumdeutung) oraz wiele innych prac.
  • ?.... Nitrze - moralność baz Boga zmarł 1900
  • 1910 - Jeszcze dodam "Przysięgę antymodernistyczną".
To w dziedzinie idei - a w życiu to jeszcze kolej, elektryczność, telegraf, inżynierowie, mosty, fizyka…… no i granice fizyki - bo był to też czas, gdy fizycy zaczęli widzieć już problem w fizyce klasycznej.

Kategorie: notatka historyczna, _blog, filozofia / notatka, historia / notatka, notatka


Słowa kluczowe: darwin, marks, engels, modernizm, biblia, textus receptus, herezje, ewolucja, ewolucjonizm, naturalizm, Westcott i Hort


Pliki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
12 grudnia 2017 (wtorek), 12:51:51

O powstawaniu gatunków (pdf)

Zachowuję, aby mieć pod ręką:

Karol Darwin

O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego
czyli o utrzymaniu się doskonalszych ras w walce o byt

 
Z angielskiego przełożyli SZYMON DICKSTEIN I JÓZEF NUSBAUN 

Tytuł oryginału: ON THE ORIGIN OF SPECIES BY MEANS OF NATURAL SELECTION, OR THE PRESERVATION OF FAVOURED RACES IN THE STRUGGLE FOR LIFE


Podstawa przekładu: On the origin of species by means of natural selection or the preservation of favoured races in the struggle for life, by Charles Darwin M.A., VI edition, John Murray, London 1872

Podstawa wydania: Karol Darwin, O powstawaniu gatunków, Dzieła wybrane, t. 2, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1959

Do ściągnięcia tu:

O błędach tej książki wypowiem się gdzieś indziej.


Kategorie: ebook, _blog, ewolucja


Słowa kluczowe: kreacjonizm, ewolucja, ewolucjonizm, darwin, o pochodzeniu gatunków, ateizm, materializm


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
24 listopada 2017 (piątek), 22:16:16

O poznaniu i ewolucji

Moja wiara nijak nie wpływa na rzeczywistość. Ale moja wiara wypływa z obserwacji, z poznawania rzeczywistości i dopiero tam gdzie kończy się poznanie, gdzie widzimy granice rzeczywiście pojawia się wiara.

Dziś ludzkość ma wielkie poznanie: zagląda w genom, obserwuje dalekie gwiazdy, zagląda w zakrzywione przestrzenie i podgląda powabne kwarki - i ja się dziwię, że z taką wiedzą ludzie wierzą jeszcze w bzdury ewolucjonistów: Karola Darwina, Stephen Jay Gould czy zwodziciela papieża Franciszka. Ja już wiem, że lepiej wierzy Bogu i w Boga. Boga, który nas stworzył.


Przy okazji: 

„Dzięki wierze pojmujemy, że wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni, zostało ukształtowane Słowem Boga, tak że to, co widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych”. (heb 11:3 eib)

Ciekawie oddaje to przekład Biblii Warszawskiej:

„Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk”.

 


Kategorie: ewolucja, _blog


Słowa kluczowe: ewolucja, darwin, Stephen Jay Gould, genetyka, gen


Komentarze: (1)

wojtek, November 28, 2019 16:06 Skomentuj komentarz


Od ZT z fejsa:
Ciekawa wypowiedź Goulda na temat pochodzenia Darwinowskiej teorii ewolucji:

Czy fakty są źródłem Darwinowskiej teorii ewolucji?

Nie, odpowiedział zmarły kilkanaście lat temu wybitny paleontolog (i ewolucjonista) Stephen Jay Gould. Tym źródłem była liberalna filozofia społeczna, jaka panowała w czasach Darwina, przekonanie o stałym postępie zachodzącym małymi kroczkami, bez wielkich rewolucji. W dodatku tak rozumiana teoria ewolucji była (i nadal jest) niezgodna z faktami, m.in. z paleontologii.

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.