Słowo kluczowe: jud


17 lipca 2021 (sobota), 16:04:04

List apostoła Judy - materiał do studiowania

Robimię to...

 • szukałem tu kiedyś chiazmu - pewnie w 2019
 • na to IPP KTW 18 lipca 2021
 • na Śniadaniach z Salomonem w XI i XII 2022 a pewnie i później
 • z Andy????

 

 Treść wg TPNP komenatrze i uwagi 
(1) Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, do powołanych, którzy są uświęceni (NA: umiłowani) w Bogu Ojcu i są zachowani dla Jezusa Chrystusa.

Co to znaczy, że adresaci:

 • powołani - 2822 κλητοις klētois
 • TR: uświęceni - 37 ηγιασμενοις hēgiasmenois
 • NA28: umiłowani - 25 ηγαπημενοις hēgapēmenois
 • zachowani - 5083 τετηρημενοις tetērēmenois
 • umilowanie - tak jest w NA28

 

Do kogo więc ten list? Do

 • powołanych - czyli ktoś ich do czego powołał (kto, i do czego)
 • TR: uświęceni - czyli tacy co mają świętość w Bogu i Ojcu - co to znaczy? jak się osiąga świętość w Bogu i Ojcu?
 • NA: umiłowani
 • są zachowani - co to znaczy? Pewnie to, że ich przyszłość jest w jakiś sposób bezpieczna.

 

(2) Miłosierdzie i pokój, i miłość niech się wam pomnożą.  BW w obfitości.
(3) Umiłowani! Z całą gorliwością starając się pisać do was o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was zachęcając, abyście wytrwale walczyli o wiarę, raz tylko przekazaną świętym.
 • Juda uznał za konieczne przypomnieć nam coś.
 • Wytrwale walczmy o wiarę!

 

I to jest temat listu: walcz o wiarę.

 

 

 

(4) Wkradli (dosł. wślizgnęli) się bowiem jacyś ludzie, już dawno zapisani na ów wyrok, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę, i zapierają się jedynego Władcy, Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa.
 Wkradli (wślizgnęli) się jacy ludzie….
(5) A chcę wam to przypomnieć, wam, którzy raz na zawsze to wiecie, że Pan (EIB Jezus) wybawił lud z ziemi egipskiej, następnie tych, którzy (#1) nie wierzyli, wygubił.
(6) Także aniołów, którzy nie zachowali swojego pierwotnego stanu, ale (#2) opuścili własne mieszkanie, zachował w wiecznych więzach w mroku na dzień wielkiego sądu.
(7) Jak Sodoma i Gomora, i miasta wokół nich, w podobny im sposób (#3) oddały się nierządowi i udały się za pożądaniem ciała innego mężczyzny, są wystawione za przykład, ponosząc karę ognia wiecznego.

Przypominanie przykładów:

 1. Bóg pośród ludu wyprowadzonego z Egiptu wygubił tych, którzy nie uwierzyli.
 2. Niektórych aniołów (posłańców) wsadził do pierdla gdzie czekają na dzień sądu dlatego, że nie przekroczyli wytyczone dla nich granice.
 3. Sodoma i Gomora za pożądanie i nierząd już zostały osądzone przez zniszczenie w ogniu.
 4. Mistycy - oddając się snom i wizją niszczą relacje porządku.
 5. Archanioł Michał i diabeł prowadzili spór o ciało Mojżesza.
 6. co co bluźniąc poszli drogą Kaina.
 7. Dla zapłaty dali popadli w zwiedzenie Balaama.
 8. Ci co zginęli w buncie Korego.
 9. Na wspólnych spotkaniach ucztują i pasą (-> Kor - niech każdy bada siebie) a są jak obłoki bezwodne, bezowocne drzewa, bałwany morskie, gwiazdy zbłąkane - dla nich jest zatracenie.
(8) Podobnie jednak i ci, (#4) oddani snom (BT: prorocy snów; BG: zmorzeni snem; UBG: rojący sny; BW: hołdujący urojeniom), prawdziwie kalają (plugawią) ciało i odrzucają zwierzchności oraz bluźnierczo mówią o uczestnikach chwały.
(9) A (#5) archanioł Michał, gdy sprzeciwiał się diabłu prowadząc spór o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wnieść bluźnierczego sądu, ale powiedział: Niech cię Pan zgromi.
(10) Ci więc bluźnią temu, czego nawet nie znają; a to, co jak nierozumne zwierzęta zgodnie z naturą znają, przez to są niszczeni. (11) Biada im! Bo poszli (#6) drogą Kaina i oddali się dla zapłaty zwiedzeniu (#7) Balaama, i poginęli w (#8) buncie Korego.
(12) Ci są zmazami na waszych ucztach miłości, bez obawy wspólnie z wami (#9) ucztują, siebie samych pasąc; obłoki bezwodne, przez wiatry miotane; bezowocne drzewa późnojesienne, dwukrotnie obumarłe, które zostały wykorzenione (13) Dzikie bałwany morskie, pieniące się swoją hańbą; gwiazdy zbłąkane, dla których jest zachowany mrok ciemności na wieczność.
(14) Prorokował też o nich Henoch, siódmy w linii od Adama, mówiąc: Oto przyszedł Pan wśród miriad swoich świętych, (15) By dokonać sądu nad wszystkimi i ujawnić wszystkie ich bezbożności, za wszystkie bezbożne czyny, którymi wyrażali swą bezbożność, i za wszystkie harde słowa, które mówili przeciwko Niemu bezbożni grzesznicy.

Co prorokował prorok Henoch?

(16) Szemrzący i niezadowoleni ze swojego losu, chodzący według swoich pożądliwości, a usta ich mówią nadęte słowa, a dla zysku podziwiają ludzi.
 
(17) A wam, umiłowani, niech zostaną przypomniane słowa zapowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, (18) gdy mówili wam, że w ostatecznych czasach będą szydercy, którzy chodzą według swoich bezbożnych pożądliwości.
(19) To są ci, którzy się sami odłączają, zmysłowi, nie mający Ducha.
(20) Ale wy, umiłowani, budujcie samych siebie w najświętszej wierze waszej, modląc się w Duchu Świętym,

A wam … - zmiana melodii.

 

gdzie mówili apostołowie?

* np 2P3:3 - Juda cytuje 2P, 1Tm4:1-3 - duch mówi, ze przy końcu odstąpią.....

(21) Zachowajcie samych siebie w miłości Bożej, czekając na miłosierdzie Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu.
(22) I rozróżniając, nad jednymi prawdziwie miejcie litość,
(23) A innych w bojaźni ratujcie, wyrywając ich od ognia, mając odrazę i do tuniki, która jest splamiona przez ciało.
(24) A Temu natomiast, który was może zachować od upadku i stawić przed obliczem swojej chwały bez nagany z radosnym uniesieniem,
(25) Jedynemu mądremu Bogu, Zbawicielowi naszemu, chwała i majestat, moc i władza, i teraz, i po wszystkie wieki. Amen.
 * o brudnych majtkach.

Kategorie: _blog, biblia, biblia / studium


Słowa kluczowe: juda, list judy, jud


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.