Słowo kluczowe: ks. Eugeniusz Dąbrowski


10 grudnia 2014 (środa), 20:44:44

Ks. Dąbrowski o Qumran

W ramach moich urlopowych rozważań o Qumran dotarłem do książki z 1960 roku. Ważna bo to katolickie spojrzenie.

Odkrycia w Qumran nad Morzem Martwym a Nowy Testament

ks. Eugeniusz Dąbrowski,
dokrot teologii, dokrot nauk biblijnych
Papierskiegi Instytutu Biblijnego w Rzymie

ISBN: jeszcze wtedy nie było
Wydawca: KSIĘGARNIA Ś W. WOJCIECHA
Poznań — Warszawa — Lublin 1960
Posiada imprimatur bp. z Pozniania
Pożyczona w CINiBA

Pożyczyłem, poczytałem, a potem wskanowałem sobie spis treści ku pamięci.

SPIS RZECZY
Przedmowa
Wstęp
Przebieg odkryć i współczesny stan badań nad literaturą qumranska
Rozdział I
Odkrycia w Qumran a Pismo Święte Starego Testamentu

Rozdział II
Odkrycia w Qumran a Nowy Testament: literatura qumrańska

Rozdział III
Historia sekty „Nowego Przymierza" i jej poglądy:
l. Nazwa i zarys dziejów
2. Poglądy
3. Organizacja
4. Sadokici a essenizm

Rozdział IV
Odkrycia w Qumran a chrześcijaństwo:
1. Św. Jan Chrzciciel
2. Jezus Chrystus
3. Św. Paweł
4. Św. Jan Apostoł
5. Organizacja pierwotnego Kościoła

Zakończenie

Znaczenie odkryć dla badań nad Nowym Testamentem

Appendix I
Wybór tekstów źródłowych o pochodzeniu, nazwie i kodeksie moralnym sekty:
l. Pierwsze napomnienie i dzieje powstania sekty
2. Pochodzenie sekty i jej nazwa
3. Początki i kodeks moralny sekty
4. Napomnienia dla członków „Nowego Przymierza"

Appendix II
Esseńczycy według pisarzy starożytnych:
l. Pliniusz Starszy
2. Filon z Aleksandrii
3. Józef Flawiusz

Bibliografia

Spis fotografii

Spis rzeczy

Kategorie: , _blog


Słowa kluczowe: qumran, ks. Eugeniusz Dąbrowski


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.