Słowo kluczowe: mennonici


21 czerwca 2017 (środa), 13:23:23

Słowa w nazwach miejscowości

Słowo skotnica oznacza drogę do wypędzania bydła na pole albo wspólne pastwisko za wsią. Co najmniej w Sandomierzu i Mysłowicach, Mikołowie, Grójcu, Tychach znalazłem to słowo w nazwie ulic i dlatego musiałem sprawdzić.

Ligota to określenie zwolnienia z podatków, czasem też lgota. W nazwach miejscowości pojawia się, gdy ktoś zwalniał kogoś z podatków w zamian za wykarczowanie lasu, osuszenie bagien, uruchomienie wsi, folwarku i w zamian za to miał zwolnienie z podatków na czas pokolenia.

Holendy, Olenry, Oleandry, Olędry w nazwach miejscowości odnoszą się do miejscowości założonych przez imigrantów albo kolonistów z Holandii, często menonitów albo innych pobożnych luteran, którzy przybywali tu i osiedlali się, często osuszając bagna, łąki, budując wały przeciwpowodziowe.


Cechy osadnictwa olęderskiego w Polsce:

  • wewnątrzny samorząd gminy
  • wieloletnia albo wieczysta dzierżawa gruntu (bez własności)
  • możliwość przekazania takiej dzierżawy spadkobiercom
  • zbiorowa, solidarna odpowiedzialność gminy wobec pana, w tym odpowiedzialność podatkowa

Osadnictwo to realizowane było najczęściej przez mennonitów, a więc niemieckich, holenderskich chrześcijan, przeważnie luterańskich purytan.


Kategorie: słowa, zabawa w słowa, _blog


Słowa kluczowe: olendy, oleandry, ligota, skotnica, lgota, holendy, nazwy miejscowości, olędry, mennonici, purytanie


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.