Słowo kluczowe: nowe przymierze


17 stycznia 2018 (środa), 10:54:54

Pismo Święte, Przekład toruński Nowego Przymierza

okładka wydaniaW końcu wyszło na papierze, a w plikach PDF jest już kilka wersji.

Pismo Święte, Przekład toruński Nowego Przymierza

Komitet redakcyjny: Michał Basiewicz, Karol Czarnowski, Waldemar Kułakowski oraz Karol Zieleźnik
Wydawnictwo: WWW
ISBN: 978-83-946163-5-9
Liczba stron: 315
Cena: 50zl, ale jest darmowy PDF, są też moduły do programów biblijnych

Zachowuję sobie.

Poniżej, w załącznikach publikowane PDF-y kolejnych wersji.


Dopiski:

Wydania

  • 31 października 2017 wydarze trzecie, z Księgą Psalmów - ale ta data 2017 to mi się jakoś nie podoba, bo jest symboliczna, a niekonicznie prawdziwa
  • 31 październik 2019 - Trzecie poprawione 
    • marzec 2021 - Kupuje tego dość dużo, 2 paczki - bo tanio
    • zawiera błąd: 1P1:23 - "Odradzeni" a raczego powinno być "Odrodzeni" albo …. "Odradzani"

Kategorie: biblia, _blog


Słowa kluczowe: przekład toruński, nowe przymierze, nowy testament, textus receptus, tpnp


Pliki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
18 stycznia 2017 (środa), 18:35:35

Nowe Przymierze

To poważny temat, wymaga poważnego opracowania ale zaczątek już jest, w postaci tych prostych notatek

U proroka Jeremiasza czytam, że Pan Bóg oświadcza, że ...

Oto idą dni gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z Egiptu. Tamto przymierze ze Mną oni zerwali, chociaż Ja byłem ich panem.
Teraz jednak zawrę z domem Izraela takie przymierze.

Moje Prawo włożę w ich wnętrza i wypiszę je na ich sercach. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą nawzajem pouczać się i zachęcać: Poznajcie PANA! Wszyscy oni bowiem znać Mnie będą, od najmniejszego do największego ponieważ odpuszczę ich winę, a ich grzechu już nie wspomnę.
(Jer 31:31nn)

A u proroka Ezechiela słowa skierowane do domu Izraela:

Zabiorę was spośród narodów. Zgromadzę was ze wszystkich ziem. Sprowadzę was do waszej ziemi! I pokropię was czystą wodą. Staniecie się czyści od wszystkich waszych nieczystości. Oczyszczę was też od wszystkich waszych bóstw.

Dam wam serce nowe, nowego ducha włożę w wasze wnętrza. Usunę z was serce kamienne, a dam wam serce mięsiste.

Mojego Ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw, będziecie przestrzegać moich praw i stosować je.

(Ez 36:24nn)

Osobiście wierzę, że to Nowe Przymierze zawarte jest przez Boga, w chwili Jego wcielenia się na ziemię, przez Pana Jezusa, gdy złożył z siebie ofiarę na krzyżu umożliwiając takie cuda, jak umieszczenie Ducha Bożego w do chwili odkupienia i zbawienia grzesznym człowieku.

Ewangelista Łukasz zapisał, że Jezus w trakcie wieczerzy paschalnej powiedział swoim uczniom, że:

Ten kielich to Nowe Przymierze przypieczętowane moją krwią za was przelaną.
(Łk 22:20)

Tą samą wypowiedź przytacza apostoł Paweł:

Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął kielich i oświadczył: Ten kielich to nowe przymierze, w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie — na moją pamiątkę.
(1Kor 11:25)

Jednocześnie wspominając w Liście do Hebrajczyków pisze:

Jak wynika z nagany udzielonej domowi Izraela: Oto idą dni, mówi Pan, gdy ustanowię z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze.
(Heb 8:8)

A potem wyjaśniając:

Poświadcza nam to również Duch Święty, dlatego że po słowach:

Takie przymierze zawrę z nimi po upływie tych dni — mówi Pan: Moje prawa włożę w ich serca i wypiszę je na ich umysłach, dodaje: a ich grzechów i nieprawości już więcej nie wspomnę. Tam, gdzie jest przebaczenie, nie ma już potrzeby składania ofiary za grzech. Bracia, ponieważ dzięki krwi Jezusa mamy odwagę wkroczyć do miejsca najświętszego nowo utworzoną i żywą drogą, którą nam utorował poprzez zasłonę, czyli przez swoje ciało, a także wielkiego Kapłana nad domem Bożym, przychodźmy ze szczerym sercem, z całkowitą pewnością wiary, z sercem oczyszczonym z wyrzutów sumienia i ciałem obmytym wodą czystą. Niewzruszenie trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż Ten, który złożył obietnicę, jest wierny.
(Heb 10:15-23)

Mechanika Nowego Przymierza, że to nie o prawo (przykazania, zakazy, nakazy rytuały, zwyczaje) ale o Ducha chodzi wyjaśniona jest też, w Liście do Koryntian:

To On nas przygotował, byśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, gdyż litera zabija, duch natomiast — ożywia.
(2Kor 3:6)

..


Kategorie: ewangelia, teologia, biblia, _blog


Słowa kluczowe: jeremiasz, nowe przymierze


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.