Słowo kluczowe: podział klas adresowych


17 sierpnia 2013 (sobota), 16:35:35

podział świata na klasy ip

Kiedyś coś takiego sobie zapisałem w Exelu aby już wiedzieć.

 

Maska Bitów maski Klasa Liczba IP Zakres podsieci
255.0.0.0 /8 A 16777216 IP  
255.128.0.0 /9   8388608 IP  
255.192.0.0 /10   4194304 IP  
255.224.0.0 /11   2097152 IP  
255.240.0.0 /12   1048576 IP  
255.248.0.0 /13   524288 IP  
255.252.0.0 /14   262144 IP  
255.254.0.0 /15   131072 IP  
255.255.0.0 /16 B 65536 IP  
255.255.128.0 /17 B/2 32768 IP  
255.255.192.0 /18 B/4 = 64C 16384 IP  
255.255.224.0 /19 32C 8192 IP  
255.255.240.0 /20 16C 4096 IP  
255.255.248.0 /21 8C 2048 IP  
255.255.252.0 /22 4C 1024 IP  
255.255.254.0 /23 2C 512 IP  
255.255.255.0 /24 C 256 IP  
255.255.255.128 /25 C/2 128 IP  
255.255.255.192 /26 C/4 64 IP 0-63, 64-127, 128-191, 192-255
255.255.255.224 /27 C/8 32 IP 0-31, 32-63, 64-95, 96-127, 128-159, 160-191, 192-223, 224-255
255.255.255.240 /28 C/16 16 IP  
255.255.255.248 /29   8 IP  
255.255.255.252 /30   4 IP  
255.255.255.254 /31   2 IP  
255.255.255.255 /32   1 IP  

 

Ciekawe, czy zapamiętam?

 


Kategorie: informatyka, internet, _blog


Słowa kluczowe: klasa c, podział klas adresowych, ip, 256


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.