Słowo kluczowe: prolog ewangelii jana


W:1
4 grudnia 2017 (poniedziałek), 13:54:54

Długość fali widzialnej


Ponoć to co widzimy to fale elektromagnetyczne o długości od 380 do 780 nm.

Dodatki:

  • można ułatwić sobie życie i zapamiętać, że od 400 do 800 nanometrów;
  • lasery wykorzystywane w telekomunikacji a świecące do światłowodów pracują albo coś koło 850nm (czerwień) albo 1310 lub 1550nm (podczerwień, nie widać ale kamery w iPhonie widzą);
  • a może widzimy nie falę tylko biegnącą cząstkę - foton? Skoro mam wierzyć w dualizm, to mogę ze swoją wiarą posunąć się dalej i uwierzyć w trójalizm (nowe słowo) bo przecież ...
  • ... Pan Bóg stworzył światło i ciemność, nie jest bowiem prawdą, że ciemność to brak światła. Po stworzeniu "Pan Bóg oddzielił światłość od ciemności, bo uznał, że światło jest dobre" (Gen 1:4), a "światło świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła" (J1:5).

Komentarz:
Wygląda na to, że zabawa kolorami (a może barwami) jest łatwiejsza niż zabawa dźwiękiem. Dlaczego? Nasze oko w każdym pikselu (ojej!) ma 3 receptory każdy reagujący na swój kolor. Tylko 3! więc kolory można skutecznie opisać za pomocą 3 wymiarowego modelu (np. RGB).
Z dźwiękiem jest inaczej. Ucho robi w ślimaku analizę Fouriera i do mózgu przekazuje znacznie dłuższy wektor z informacją o tym co właśnie słychać. Chyba dopiero w mózgu następuje obróbka poprzez wyodrębnienie 4 (a w Arabów 5) fonemów (gdy głoska jest dźwięczna), lub inna obróbka, gdy dźwięk jest szumiący. Twórcy kodeków GSM o tym wiedzą i potrafią skutecznie zgnieść dobrej jakości dźwięk jakości telefonicznej PCM z 64kb/s do 9kb/s.

Kategorie: _blog


Słowa kluczowe: długość fali świetlnej, foton, światło, ciemność, prolog ewangelii jana


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
31 stycznia 2014 (piątek), 20:48:48

Chiazm u Jana

 Nie pierwsze, i pewnie nie ostatnie podejście do rozpisania tego chiazmu w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej z 1632 roku:

(A) Na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. To było na początku u Boga.

(B) Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało.

(C) W niem był żywot, a żywot był oną światłością ludzką. A ta światłość w ciemnościach świeci, ale ciemności jej nie ogarnęły.

(D) Był człowiek posłany od Boga, któremu imię było Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby świadczył o tej światłości, aby przezeń wszyscy uwierzyli. Nie byłci on tą światłością, ale przyszedł, aby świadczył o tej światłości.

(E) Tenci był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka, przychodzącego na świat. Na świecie był, a świat przezeń uczyniony jest; ale go świat nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale go właśni jego nie przyjęli.

(F) Lecz którzykolwiek go przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię jego. Którzy nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga narodzeni są.

(E) A to Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy.

(D) Jan świadczył o nim, i wołał, mówiąc: 

(C) Tenci był, o którymem powiadał: Który po mnie przyszedłszy, uprzedził mię; bo pierwej był niż ja. A z pełności jego myśmy wszyscy wzięli i łaskę za łaskę.

(B) Albowiem zakon przez Mojżesza jest dany, a łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa stała się.

(A) Boga nikt nigdy nie widział: on jednorodzony syn, który jest w łonie ojcowskiem, ten nam opowiedział.


Kategorie: biblia, _blog


Słowa kluczowe: chiazm, prolog ewangelii jana, j1


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
12 maja 2008 (poniedziałek), 19:33:33

Prolog ewangeli Jana inaczej

Nie wiem co to jest Sylabica (nie ma w Wikipedi), ale podoba mi się to dzieło stworzone przez Qrczaka, więc zamieszczam. Aby nie było wątpliwości - to jest w całości po polsku.

1 Na počątku było Słovo, a Słovo było u Boga, y Bogem było Słovo. 2 Ono było na počątku u Boga. 3 Všystko přez Nie śę stało, a bez Niego niyc śę nie stało, co śę stało. 4 V Niym było žyće, a žyće było śviatłośćą ludźy, 5 a śviatłość v ćemnośćy śviećy y ćemność jej nie ogarnęła. 6 Pojaviył śę čłoviek posłany přez Boga — Jan mu było na ymię. 7 Přyšedł on na śviadectvo, aby zaśviadčyć o śviatłośćy, by všyscy uvieřyly přez niego. 8 Nie był on śviatłośćą, leč [posłanym], aby zaśviadčyć o śviatłośćy. 9 Była śviatłość pravdźyva, która ośvieca každego čłovieka, gdy na śviat přychodźy. 10 Na śvieće było [Słovo], a śviat stał śę přez Nie, leč śviat Go nie poznał. 11 Přyšło do svojej vłasnośćy, a svojy Go nie přyjęly. 12 Všystkym tym jednak, któřy Je přyjęly, dało moc, aby śę staly dźećmiy Božymiy, tym, któřy vieřą v ymię Jego — 13 któřy aniy z krviy, aniy z žądzy ćała, aniy z voly męža, ale z Boga śę narodźyly. 14 A Słovo stało śę ćałem y zamieškało vśród nas. Y oglądalyśmy Jego chvałę, chvałę, jaką Jednorodzony otřymuje od Ojca, pełen łasky y pravdy. 15 Jan daje o Niym śviadectvo y głośno voła v słovach: Ten był, o którym poviedźałem: Ten, który po mnie ydźe, převyžšył mnie godnośćą, gdyž był včeśniej ode mnie. 16 Z Jego pełnośćy všyscyśmy otřymaly — łaskę po łasce. 17 Podčas gdy Pravo zostało nadane přez Mojžeša, łaska y pravda přyšły přez Jezusa Chrystusa. 18 Boga niykt niygdy nie viydźał, Ten Jednorodzony Bóg, który jest v łonie Ojca, o Niym poučył.

Kategorie: biblia, informatyka, _blog


Słowa kluczowe: sylabica, qurczak, prolog ewangelii jana


Komentarze: (2)

alberto grande, July 1, 2008 01:21 Skomentuj komentarz


1 Przed wszystkim
Jest Słowo,
A Słowo
Jest u Boga,
A Bóg
Jest Słowem.

2 Ono jest przed wszystkim u Boga.
3 Przez Nie wszystko jest,
A bez Niego nic nie jest,
Co jest.

4 W Nim jest życie,
A życie jest światłością ludzi,
5 A światłość w ciemności świeci,
A ciemność nie może jej stłumić.

9 Ono jest prawdziwą światłością
Oświecającą każdego człowieka,
Który przychodzi na świat.
10 Słowo było na świecie,
A świat przez Nie powstał,
Ale świat Go nie poznał.
11 Przyszło do swojej własności,
Ale swoi Go nie przyjęli.
12 Tym wszystkim jednak, którzy Je przyjęli,
I uwierzyli w imię Jego,
Dał
On
Moc
Aby się stali
Dziećmi Bożymi:

Tym,
Narodzonym
13 Nie z krwi
Ani z pożądliwości ciała,
Ani z pożądliwości męża,
Ale z Boga.

14 A Słowo stało się Ciałem
I mieszkało między nami,
A my widzieliśmy Jego chwałę,
Chwałę,
Którą Jedyny Syn,
Pełen łaski i prawdy,
Otrzymał od Ojca.

16 Wszyscy czerpiemy z Jego pełni
Łaskę nad łaskami,
17 Albowiem Prawo dane jest przez Mojżesza,
A łaska i prawda
Przychodzą
Przez Jezusa Chrystusa.

18 Boga nikt nigdy nie widział.

Syn Jednorodzony,
On,
Który jest w łonie Boga,
Przynosi wieść.

marcin, April 6, 2009 00:59 Skomentuj komentarz


.
Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.