Słowo kluczowe: trzeźwe myślenie


21 marca 2022 (poniedziałek), 18:06:06

Trzeźwe myślenie po raz kolejny

Pisałem niedawno, że emocje, emocje, emocje a potrzebne jest trzeźwe myślenie. A ponieważ wielka, narodowa euforia już mija a błędy popełnione w euforii zostają to tym bardziej potrzeba nam trzeźwego myślenia. Trzeźwego myślenia i miłości.

* * * * *

Co jest potrzebne aby trzeźwo myśłeć:
- umiejętność używnia logiki
- prawda (przynajmniej w części o której się myśli)
- odwaga wdrażania wniosków.
Przydatną rzeczą jest jeszcze miłość rozumiana jako decyzja o czynieniu innym dobra.

Trudne to. Nie wiem jak temu podołać, tym bardziej, że dziś zrobiłem sobie wagary i spaceruje sobie po Krakowie mając śliczną pogodę.

* * * * *

Panie Boże - proszę o wsparcie. Potrzebuję logicznie myśleć, a to pepsi co je wypiłem dało mi trochę cukru ale czy to wystarczy? Potrzebuję prawdy ale mam Twojej zapewnienie, że jeżeli będę trwał w Twoim słowie to będę Twoim uczniem i prawdę poznam. Potrzebuję też miłości tu jest kiepsko bo ja wybieram częściej przyjemnie dla siebie niż dobrze na innych.
Amen

Panie Boże - potrzebuję tego jeszcze dziś, więc jeszcze raz Amen.


Kategorie: _blog, modlitwy, osobiste


Słowa kluczowe: trzeźwe myślenie


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
29 sierpnia 2021 (niedziela), 13:36:36

Działania racjonalne i inne

Działanie w autopilocie:

 • działania w oparciu o zmysły i instynkty, w szczególności...
  • doraźne zaspokajanie potrzeb,
  • łagodzenie objawów pojawiających się poroblemów.

Działanie racjonalne:

 • rozpoznanie celów, które warto osiągnąć (strategia)
 • projektowanie działań prowadzących do osiągnięcia ich (działania operacyjne)
 • działania (taktyka)

 


Pisałem niedawno coś o mózgu gadzim, ssaczym i tym nowoczesnym. Bardzo niepodoba mi się ten ewolucyjny model, ale jak każdy model, nawet błędny coś tam można nim sobie wyjaśnić albo zobrazować.

 


Kategorie: _blog


Słowa kluczowe: myślenie, decyzje, mózg gadzi, trzeźwe myślenie


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
15 lutego 2018 (czwartek), 12:41:41

Mamy od Boga ducha trzeźwego myślenia (2Tm1:7)

Korzeń z kraju Melchizedeka wyśpiewał to tak:

a ja wysłuchałem, a potem Przeczytałem sobie w Biblii, że

Bóg dał nam ducha

mocy,

miłości

i trzeźwego myślenia.

2Tm1:7

Zabawa w słowa:

 • Bóg - ostateczny absolut, istota wyższa cechująca się specyficznymi atrybutami takimi jak wszechmoc, wszechobecność, nie ograniczenie w czasie i przestrzeni, nie związanie z materią (a więc duch);
 • duch - istota (?) nie związana z materią ale w jakiś sposób wchodząca w relacje z osobami czy też duchami innych osób;
 • moc - możliwość wykonania, zrealizowania podjętej wolą decyzji;
 • miłość - postawa, w której decydujemy się czynić dobro kochanej osobie (miłość ma też inne znacznie - miłość to uczucie przyjemności w bliskości z inną osobą);
 • trzeźwość - stan człowieka, w którym jego procesy poznawcze, myślowe i artykulacyjne nie są zakłócane;
 • myślenie - proces przetwarzania informacji, który skutkuje nową informacją, w szczególności prowadzi do decyzji, aktów woli.

Zadanie dla mnie i dla Piotra T. na ten rok: zacząć praktykować.


W kluczowych polskich przekładach wers 2Tm1:7 brzmi tak:
eib: Bóg bowiem nie dał nam Ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia.
ubg: Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i zdrowego umysłu.
bt: Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia.
bw: Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.


Kategorie: biblia, _blog, studium biblii / wersety


Słowa kluczowe: trzeźwe myślenie, duch bojaźni, duch mądrości, duch miłości, 2tm1:7, 2tm, 2tm1


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.