Słowo kluczowe: uke


10 lipca 2008 (czwartek), 08:44:44

Historyczne zmiany Prawa telekomunikacyjnego

Prawo dotyczące telekomunikacji czasem się zmienia. Pozbierałem sobie historycznie najważniejsze zmiany aby mieć je w jednym miejscu.

 • Ustawa o poczcie, telegrafie i telefonie z 1924 r. w której pisze, że w zasadzie wolno bo Minister określa jak a operator powienien konsultować z Ministrem co. Dodatkowo Minister uzgodni z innymi Ministrami jak operator może robić to co robić chce. Fajnie było. Ustawa mieściła się na 17 stronach.
 • Dekret o łączności z 1955 r. - ciekawa bo stalinowska a można z niej dowiedzieć się, że jeńcy wojenni nie muszą kupować znaczków pocztowych, a na założenie odbiornika radiowego lub telewizyjnego musi być wydane zezwolenie. Czasy były niefajne, ale ustawa ma tylko 10 stron!
 • Ustawa o łączności z 1961 r.
 • Zmiana ustawy o łączności z 1984 r.
 • Ustawa o łączności z 1990 r. - ustawa typowa dla III RP, a więc niby wolność ale nie wolno bo musisz się prosić, bo pozwolenia, bo koncesje, bo zgody, bo państwowa spółka, bo procent w akcjonariacie...
 • Zmiana ustawy o łączności w 1995 r. - niby będzie wszystko wolno na co minister w trybie zgłoszenia albo koncesji pozwoli, ale monopolu TP proszę nie ruszać!
 • Zmiana ustawy o łączności w 1998 r.
 • Prawo telekomunikacyjne z 2000 r. - no to chyba już wolno, ale za to zaczynają się kontrole.
 • Prawo telekomunikacyjne z 2004 r. - więcej kontroli, więcej grzebania państwa w prywatnych sprawach operatorów, więcej "dbania" polityków o dobro konsumentów. Socyjalizm Europejski! Tfu!

Te ważniejsze dokumenty publikuję tu w załącznikach, bo mogą się kiedyś komuś przydać.


Kategorie: prawo telekomunikacyjne, _blog


Słowa kluczowe: prawo telekomunikacyjne, UKE, URTiP, , łączność


Pliki


Komentarze: (1)

cito1, July 10, 2008 16:51 Skomentuj komentarz


Nie umiem się tu odnaleźć :(
Skomentuj notkę
6 grudnia 2006 (środa), 18:51:51

Pozytywne strony rządów PiS

Wypisuję sobie ku pamięci.

 • Wyciągnięcie z archiwów informacji o początku działalności Telewizji Polsat
 • wykazanie powiązań służb z mediami na przykładze tego pana z TVN (ciekawa było obserwowanie prób uciszenia i maskowania)
 • Skuteczne próby wprowadzenia zmian w systemie szkolnictwa
 • Trzyliterowce: UKE, WSI, CBA, IPN
 • Dobranie się do interesów senatora Stokłosy.
 • Dobranie się do p. Jakubowskiej i skuteczne osądzenie.

Ale są też negatywy. Szkoda.


Kategorie: polityka, _blog


Słowa kluczowe: pis, ipn, wsi, uke, cba


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
23 lipca 2006 (niedziela), 14:02:02

Decyzja o IC z TPnet

Pani Anna Streżyńska, prezes UKE wydała kolejną ciekawą decyzje, tym razem dotyczącą równego traktowania przez TP S.A. operatorów łączących swoje sieci IP (internetowe) z siecią TPnet (internetem robiąnym przez TP S.A.) ale łączących nie wprost bo poprzez sieci innych operatorów, zwłaszcza zagranicznych, w szczególnośc Teli Sonera.

Decyzja ta jest o tyle ciekawa, że nie jest prosta kalką decyzji jakie podejmowali zachodni regulatorzy rynku w swoich krajach. Tutaj polscy urzędnicy musieli się nieco napocić bo sprawa nie była tak trywialna jak tłumaczenie, adaptacja i dopasowanie stawek. W dokumencie ciekawe są dwie rzeczy:

 • Opisanie językiem prawniczym rzeczywistości znanej, czytelnej i łatwej do opisania technikom, inżynierom, tym którzy te zabawki sprawiające, że internet działa na codzień konfigurują. W warstwie semantycznej dokument jest piękny.
 • Opisana historia działań monopolisty, działań już nie tylko broniących pozycji poprzez własny rozwój ale ewidentnie poprzez przeszkadzanie innym operatorom, przez psucie im biznesu. To ciekawy przykład zastosowania etyki w biznesie.

Warto sobie ten plik zachować, więc zachowuję.


Kategorie: telekomunikacja, _blog


Słowa kluczowe: IP, TPnet, telekomunikacja, Internet, Streżyńska, UKE


Pliki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
4 czerwca 2006 (niedziela), 18:40:40

Rynki telekomunikacyjne

#1. Nie jest sprzeczny z liberalizmem gospodarczym pogląd, że przywatyzacja telekomów powinna być robiona równocześnie ze sprzeczną z liberalizmem regulacją rynku. Zrobiono tak w USA, Wielkiej Brytani, Niemczech, Dani. U nas zrobiono inaczej - sprywatyzowano TP celowo (bo było to elementem umowy prywatyzacyjnej) i skutecznie paraliżując urząd regulatora (MŁ, URT, URTiP, UKE), który przez lata udawał, że reguluje. Takie podejście było de facto sprzedaniem polskiego rynku, na którym od 2001 do 2006 Francuzi praktycznie robili co chcieli. Liczba dokumentów publikowanych na serwisie UKE pozwala mi wierzyć, że to już historia.

#2. Skoro rynku telekomunikacyjne podlegają regulacji (a przynajmniej są badane, aby wiedzieć czy należy regulować) to warto wiedzieć jakie te rynki są. W tym rozporządzeniu pan minister definiuje.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 25 października 2004 r.

w sprawie określenia rynków właściwych podlegających analizie przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty

(Dz. U. z dnia 10 listopada 2004 r.)

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W zakresie rynków detalicznych określa się następujące rynki właściwe:

  1)  świadczenie usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla konsumentów;

  2)  świadczenie usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów;

  3)  świadczenie usługi krajowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów;

  4)  świadczenie usługi międzynarodowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów;

  5)  świadczenie usługi krajowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów;

  6)  świadczenie usługi międzynarodowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów;

  7)  świadczenie usługi zapewnienia części lub całości minimalnego zestawu łączy dzierżawionych o przepływnościach do 2 Mbit/s włącznie.

 

§ 2. W zakresie wyrobów i usług telekomunikacyjnych koniecznych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych do świadczenia usług na rzecz użytkowników końcowych określa się następujące rynki właściwe:

  1)  świadczenie usługi rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;

  2)  świadczenie usługi zakańczania połączeń w poszczególnych stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych;

  3)  świadczenie usługi tranzytu połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;

  4)  świadczenie usługi dostępu do lokalnej pętli i podpętli abonenckiej (łącznie z dostępem współdzielonym) realizowanego za pomocą pary przewodów metalowych w celu świadczenia usług szerokopasmowych i głosowych;

  5)  świadczenie usługi dostępu szerokopasmowego, w tym usługi szerokopasmowej transmisji danych, z wyłączeniem usług, o których mowa w pkt 4 i 11;

  6)  świadczenie usługi dzierżawy odcinków zakończeń łączy;

  7)  świadczenie usługi dzierżawy odcinków łączy niebędących zakończeniami łączy;

  8)  świadczenie usługi dostępu i rozpoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych;

  9)  świadczenie usługi zakańczania połączeń głosowych w poszczególnych ruchomych publicznych sieciach telefonicznych;

  10) świadczenie usługi roamingu międzynarodowego w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych;

  11) świadczenie usługi transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych w celu dostarczania treści radiofonicznych lub telewizyjnych użytkownikom końcowym.

 

§ 3. Rynki, o których mowa w § 1 i § 2 pkt 1, 3-8, 10 i 11, określa się jako rynki krajowe.

 

§ 4. Rynki, o których mowa w § 2 pkt 2 i 9, określa się jako rynki zgodne z obszarem sieci, w której następuje zakończenie połączenia.

 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Kategorie: telekomunikacja, _blog


Słowa kluczowe: UKE, badanie rynków telekomunikacyjnych, URT, URTiP,


Komentarze: (7)

nestor, June 7, 2006 22:48 Skomentuj komentarz


A kto będzie regulował Ministra?:)

w34, June 8, 2006 14:45 Skomentuj komentarz


Krzysiu

Nie wiem kto w takiej okropnej demokracji może regulować regulatora... to chyba jakiś większy problem z heriarchią autorytetów.

Ale cieszę się, że ten wg. mnie jest dość liberalnie wyregulowany więc reguluje po to by rozwijać rynek jak by nie było zdominowany.

W.

hylanka, June 7, 2006 11:32 Skomentuj komentarz


Witaj Wojtku. Ponieważ jednak bardziej znam się na pomidorach i sałacie niż na "rynkach" wszelkiej maści i ponieważ mimo wszystko mam telefon i neozdradę, zapytuję: czy to, co napisałeś, znaczy, że będzie taniej??? Jakaś nowa Pani Nadzorca kiedyś w maju ogłosiła, że tak. Prawda-li to??? Pozdrawiam A.

w34 -> H., June 18, 2006 21:25 Skomentuj komentarz


Będzie taniej! Jak nic będzie, bo ta nowa pani Regulator pogoni nieco Tepse dopuszczając innych, którzy pokażą, że można robić to samo ale za mniejsze pieniądze.

W.

don Pedro, June 18, 2006 23:35 Skomentuj komentarz


Pożyjemy, zobaczymy.... kto to może wiedzieć co będzie.

w34, June 18, 2006 23:36 Skomentuj komentarz


Aleś mądrą rzecz powiedział!

anonim, April 25, 2007 17:25 Skomentuj komentarz


tu jest tylko 11 rynków a ponoć już regulują 15!
Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.