Słowo kluczowe: wysłuchanie


10 października 2022 (poniedziałek), 21:41:41

Wysłuchane modlitwy - warunki do spełnienia

Czy są jakieś warunki, aby modlitwa została wysłuchana? 

Na podstawie www.gotquestions.org

  1. Módl się do Ojca Niebieskiego (zobacz Ew. Mateusza 6.9 - „módlcie się Ojcze nasz…").
  2. Módl się o dobre rzeczy (zobacz Ew. Mateusza 7.11 - dobre dary dajemy jako ludzie, a Ojciec w niebie też tak chce )
  3. Módl się o potrzebne rzeczy (zobacz Filipian 4.19 - zapewniene Pawła, że Bóg nasyci każdą naszą potrzebę).
  4. Módl się sprawiedliwym sercem (zobacz Jakuba 5.16 - kontekst: wyzwananie grzechu….. i modlitwa sprawiedliwego)
  5. Módl się z wdzięcznego serca (zobacz Filipian 4.6 - radujcie się, wasza dobroć da się poznać, ale wasze potxzeby przedstawiajcie z wdzięcznością Bogu w każdej modlitwie i prośbie).
  6. Módl się zgodnie z wolą Bożą (zobacz 1 Jana 5.14 - zapewnienie, że słucha nas jeśli prosimy zgodnie z Jego wolą, zapewnienie, że otrzymujemy to o co prosimy)
  7. Módl się w imieniu Jezusa Chrystusa (zobacz Ew. Jana 16.24 - dotąd o nic nie prosilismy w imię Jezusa, ale prośmy...)
  8. Módl się wytrwale (zobacz Ew. Łukasza 18.1 - o wdowie i o sędzi).
  9. Módl się bezinteresownie (zobacz Jakuba 4.3 - źle się modliszy gdy prosisz o pożądliwości (rozkosze)).
  10. Módl się z wiarą (zobacz Jakuba 1.6 - z wiarą proś, a nie powątpiewaj! a kątekst jest o mądrości i doświadczeniach). 

Pełny tekst za tym serwisem, bo lepiej to mieć u siebie, na wypadek gdyby zniknął.

Czy są jakieś warunki, aby modlitwa została wysłuchana?

Niektórzy ludzie chcieliby aby modlitwy były wysłuchiwane bez żadnych warunków. Jednak w biblijnym ujęciu modlitwa musi spełniać pewne warunki. Prawdą jest, że Jezus powiedział, "I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie" (Ew. Mateusza 21.22). Ale nawet w tym stwierdzeniu, mamy podany jeden warunek modlitwy: wiarę. Gdy badamy Biblię, odnajdujemy tam, że istnieje jeszcze więcej warunków.

Oto dziesięć biblijnych wskazówek dotyczących modlitwy odnoszących się do jej warunków:

1) Módl się do Ojca Niebieskiego (zobacz Ew. Mateusza 6.9). Ten warunek modlitwy może wydawać się oczywisty, ale jest ważny. Nie modlimy się do fałszywych bożków, do samych siebie, do aniołów, do Buddy czy do Dziewicy Maryi. Modlimy się do Boga Biblii, który objawił się nam w Jezusie Chrystusie i którego Duch zamieszkuje w nas. Przychodzenie do niego jako naszego "Ojca" wskazuje po pierwsze na to, że jesteśmy jego dziećmi- dzięki wierze w Chrystusa (zobacz Ew. Jana 1.12).

2) Módl się o dobre rzeczy (zobacz Ew. Mateusza 7.11). Nie zawsze rozumiemy czy rozpoznajemy to, co jest dobre, ale Bóg wie, i jest chętny aby obdarzyć swoje dzieci tym, co jest dla nich najlepsze. Paweł modlił się trzy razy o uzdrowienie ze swojej dolegliwości, a Bóg za każdym razem mówił mu, "Nie." Z jakiego powodu kochający Bóg odmawiał uleczenia Pawła? Ponieważ Bóg miał coś lepszego dla niego, mianowicie, życie przeżywane w łasce. Paweł przestał się modlić o uzdrowienie i zaczął radować się w swojej słabości (2 Koryntian 12.7-10).

3) Módl się o potrzebne rzeczy (zobacz Filipian 4.19). Nadanie pierwszeństwa królestwu Bożemu jest jednym z warunków modlitwy (Ew. Mateusza 6.33). Obietnica dotyczy tego, że Bóg zabezpieczy wszystkie nasze potrzeby, a nie wszystkie nasze zachcianki. To jest różnica.

4) Módl się sprawiedliwym sercem (zobacz Jakuba 5.16). Biblia mówi o posiadaniu czystego sumienia jako warunku wysłuchanej modlitwy (Hebrajczyków 10.22). Ważne jest, abyśmy wyznawali nasze grzechy Panu. "Gdybym w swym sercu nosił złe zamiary, to Bóg by mnie nie wysłuchał" (Psalm 66.18; tłum. Biblia Warszawsko- Praska).

5) Módl się z wdzięcznego serca (zobacz Filipian 4.6). Częścią modlitwy jest postawa wdzięczności.

6) Módl się zgodnie z wolą Bożą (zobacz 1 Jana 5.14). Ważnym warunkiem modlitwy jest to, aby modlić się zgodnie z wolą Bożą. Jezus modlił się w taki sposób za każdym razem, nawet w Getsemane: "Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie" (Ew. Łukasza 22.42). Możemy modlić się ile chcemy, z wielką szczerością i wiarą o XYZ, ale jeśli Bożą wolą jest ABC, to źle się modlimy.

7) Módl się w imieniu Jezusa Chrystusa (zobacz Ew. Jana 16.24). Jezus jest powodem dla którego możemy przychodzić przed tron łaski (Hebrajczyków 10.19-22), i jest On naszym pośrednikiem (1 Tymoteusza 2.5). Warunkiem modlitwy jest to, że modlimy się w jego imieniu.

8) Módl się wytrwale (zobacz Ew. Łukasza 18.1). W rzeczywistości, módl się bez przystanku (1 Tesaloniczan 5.17). Jednym z warunków skutecznej modlitwy jest to, że się nie poddajemy

9) Módl się bezinteresownie (zobacz Jakuba 4.3). Nasze motywy są ważne.

10) Módl się z wiarą (zobacz Jakuba 1.6). Bez wiary, nie można podobać się Bogu (Hebrajczyków 11.6), który jedynie może dokonywać rzeczy niemożliwych (Ew. Łukasza 1.37). Bez wiary, po co się modlić?

Modlitwa Jozuego o zatrzymanie słońca, tak zuchwała na ile sama prośba, spełniała wszystkie te warunki modlitwy (Ks. Jozuego 10.12-14). Modlitwa Eliasza o wstrzymanie deszczu- i jego późniejsza modlitwa, aby spadł deszcz- spełniała wszystkie te warunki (Jakuba 5.17-18). Modlitwa Jezusa, gdy stał przed grobem Łazarza, spełniała te warunki (Ew. Jana 11.41). Oni wszyscy modlili się do Boga, zgodnie z jego wolą, dla dobrych i ważnych spraw, z wiarą.

Przykłady Jozuego, Eliasza i Jezusa uczą nas, że gdy nasze modlitwy są zgodne z suwerenną wolą Boga, wspaniałe rzeczy się wydarzą. Nie ma powodu, aby powstrzymywać się z powodu gór, bo one ustąpią (Ew. Marka 11.23). Walka, przed którą stoimy, polega na tym, aby nasze modlitwy były zgodne z wolą Bożą, aby nasze pragnienia odpowiadały Jego. Zgodność pomiędzy Bożą wolą a naszą jest celem. Chcemy dokładnie tego, czego On chce; nic więcej, nic mniej. I nie chcemy niczego, czego On nie chce.

Bogobojna, skuteczna modlitwa ma swoje warunki i Bóg zaprasza nas do takiej modlitwy. Kiedy możemy modlić się o wielkie rzeczy? Gdy wierzymy, że Bóg chce czegoś wielkiego. Kiedy możemy modlić się zuchwale? Gdy wierzymy, że Bóg chce dokonać czegoś odważnego. Kiedy powinniśmy się modlić? Cały czas.

Kategorie: _blog


Słowa kluczowe: modlitwa, wysłuchanie, wola boża


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.