Słowo kluczowe: cele


10 sierpnia 2018 (piątek), 09:13:13

Cele też powinny być S.M.A.R.T. bo teraz wszystko jest SMART

SMART, czyli: Specyficzny, Mierzalny, Ambitny, Realizowany, Terminowy. A z książki pana Walczaka cytuję: S.M.A.R.T. Specific - (specyficzny) oznacza to, że mamy jasno wiedzieć, czego nas...


10 kwietnia 2012 (wtorek), 22:32:32

Cele i hasła

W Centru handlowym "Forum" jest siłownia, a reklamują ją takim oto hasłem:   "Naszą misja jest osiągniecie twoich celów"   Ciekawe. Czy oni mogą mieć pojęcie o moich celach? To...


Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.