Słowo kluczowe: npv


12 października 2019 (sobota), 22:37:37

IRR

IRR czyli wewnętrzna stopa zwrotu (ang. Internal Rate of Return) – wskaźnik finansowy pozwalający wyznaczyć efektywność inwestycji. Jako metoda jest oparta na analizie zdyskontowanych przepływów pieni...


Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.