Kategoria: gender


3 marca 2019 (niedziela), 08:14:14

Faszyzm nadchodzi, czyli "Konwencja Stambulska"

Najpierw robocza definicja:

Faszyzm (rozumiany po potrzebę tej notki) - ustrój społeczny (ustrój państwa), w którym państwo będące absolutem ma prawą i wtrąca się w każdą dziedzinę życia obywatela (a może raczej niewolnika, bo tak obywatela traktuje).


Faszyzm nadchodzi (prezydent Komorowski dość dawno już podpisał). Oto faszystowska ustawa - Konwencja Stambulska - cytuję, ale podkreślenia są moje:

Konwencja Stambulska

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

(...)

Art. 3 Definicje
(...)
c. „płeć społeczno-kulturowa” oznacza społecznie skonstruowane role, zachowania, działania atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn; [ mój przypis: jak widać płeć nie ma nic wspólnego z biologią, z ciałem ]
(...)

Art. 4
(...)
4. Specjalne środki, niezbędne do zapobiegania przemocy ze względu na płeć i ochrony kobiet przed taką przemocą nie są uznawane za dyskryminację w myśl zapisów niniejszej konwencji. [ mój przypis: piękny eufemizm, Niemcy eksterminację Żydów nazywali Specjalnym traktowaniem ]
(...)

Art. 12 Ogólne zobowiązania

1. Strony podejmą działania niezbędne do promowania zmian wzorców społecznych i kulturowych dotyczących zachowania kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn.
(...)

A więc pojawił się specjalny środek, coś nowego czego w prawie nie ma, coś na co prawo nie pozwala. Nie wiadomo co to jest, kto to ustalił ale na pewno (bo z definicji zawartej w konwencji) wiadomo, że nie jest to dyskryminujące. Czyli polityka FaceBooka blokowania i usuwania stron przeciwników LGBT+ nie jest dyskryminacją i proszę się przeciwko temu nie burzyć - jest specjalnym traktowaniem wynikającym z tej konwencji. Za chwilę okaże się że, nie jest dyskryminacją skierowanie na przymusowe leczenie psychiatryczne osób, wobec których takie specjalne środku będą musiały być zastosowane bo nie da się z nich wykorzenić tradycyjnych działań polegających na zwracaniu się do mamy - mamo a do taty - tato.


W załącznikach treść konwencji i nieco propagandy. Będę też tu gromadził kolejne fakty o tym dokumencie.


Kategorie: _blog, gender


Słowa kluczowe: przemoc domowa


Pliki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.