Kategoria: jon3


29 marca 2020 (niedziela), 20:58:58

Czy jakiś Jonasz będzie wzywał do nawrócenia się Polaków?

Księga Jonasz, tego co go ryba połknęła zawiera dużo ważniejszą historię, niż tą o rybie. W rozdziale 3 czytamy:

PAN zaś powtórnie skierował do Jonasza takie słowa:
Wstań i udaj się niezwłocznie do Niniwy, tego wielkiego miasta, i ogłoś mu przesłanie, które Ja przekażę tobie.

Jonasz wstał i zgodnie ze słowem PANA poszedł do Niniwy. Niniwa zaś była dla Boga (!) ważnym miastem. Jej obejście zajmowało trzy dni drogi. Jonasz wyruszył, by pokonać pierwszy odcinek drogi, a idąc, wołał:

Jeszcze czterdzieści dni i Niniwa będzie zburzona!

Mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu. Ogłosili post i od największego do najmniejszego przywdziali włosiennice.

Również gdy sprawa ta doszła do króla Niniwy, wstał on ze swojego tronu, zdjął z siebie zdobną szatę, okrył się włosiennicą i usiadł w popiele. Wydał też w Niniwie takie obwieszczenie: Rozporządzeniem króla i jego doradców, niech każdy człowiek i zwierzę, bydło oraz owce wstrzymają się od jedzenia. Niech nie wychodzą na pastwiska ani nie piją. Niech wszyscy ludzie i bydło przywdzieją włosiennice i niech głośno zawołają do Boga. Niech każdy zawróci ze złej drogi i niech się powstrzyma od bezprawia. Kto wie, może Bóg zechce okazać nam miłosierdzie, poniecha tego, co postanowił w przypływie swego gniewu — i nie zginiemy.

Bóg rzeczywiście dostrzegł ich zmianę. Zauważył, że odwrócili się od złego. Dlatego wezbrała w Nim litość. Miał zesłać na nich nieszczęście — ale nie zesłał.

Ciekawe, czy Polacy będą teraz pokutować. Polski co prawda w 3 dni nie przejdziesz (pewnie da się w 10 dni) ale wezwanie jest aktualne.

* * * * *

Chyba drugi raz muszę zwołać Polską Partię Jonaszów. Niech wołają! Niech wzywają Polaków do nawrócenia się. Może Pan się zlituje, okaże miłosierdzie i poniecha tego co postanowił w przypływie swego gniewu, i nie zginiemy! Może...

 

 


Kategorie: polska partia jonaszy, ppj, niniwa, jonasz, jon3


Słowa kluczowe:


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.