Kategoria: muzyka i słowo


17 maja 2018 (czwartek), 18:56:56

Koncerty z serii "Muzyka i Słowo"

Stan mojej pamięci, maj 2018

 
#1. Trzy radości, kościół ewangelicki w Katowicach
 • BWV 18, koncert skrzypcowy i BWV 150
 • Orkiestra Historyczna {Oh!} + soliści + Contento Core
 • piątek 13 (prywatny) i sobota 14 (publiczny) maja 2016
 
#2. Smutek i Radość, kościoły ewangelickie w Gliwicach i Katowicach
 • chorał z BVW 147, motety Schütz’a, Bach BWV 227, 229
 • czytania Słowa, chiazm w BWV 227 i akcent na Rz 8:1-11
 • Contento Core + b.c. Extempore
 • 6 listopada 2016
 
## Camerata Silesia w NOSPR
 • Poulenc, Max Reger, Bach BWV 227, BVW 150
 • opowiadanie o Biblii Bacha, zaproszenie na Wystawę Biblii, o chiazmie w BWV 150
 • grudzień 2016
 
#3. Koncert Reformacyjny, kościół ewangelicki w Katowicach
 • coś współczesnego prof. Garbysia, BWV 227, BVW 150 + dwie sonaty inst. Bacha
 • Camerata Silesia + Extempore
 • 4 zasady reformacji i zasada SDG
 • maj 2017
 
#4. Motety rodziny Bacha (w tym BWV 227)
 • Contento Core + b.c.
 • 4 zasady reformacji i zasada SDG
 • 2 i 3 września 2017
 • sobota - Katowice, kościół ewangelicki
 • niedziela - Sosnowiec, kościół ewangelicki, świetna akustyka!
 
#5. Bach, Teleman i 5 razy Sola 500 lat po Lutrze
 • Orkiestra Historyczna {Oh!} 
 • koncerty skrzypcowe Bacha, dwie kantaty Telemana
 • 4 zasady reformacji i zasada SDG
 • 12 i 15 września 2017, Gliwice Teatr, Siemianowice Kościół ewangelicki
 
## Bach, kantaty bożonarodzeniowe, 133, 123, 65 na fest. Gorczyckiego
 • Bytom??? - nie zrobione
 

Kategorie: _blog, muzyka i słowo, muzyka


Słowa kluczowe: muzyka i słowo, bach, orkiestra historyczna, camerata silesia, contento core, nospr


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
31 grudnia 2017 (niedziela), 13:13:13

Słowa za tekst pogrzebny (Wilno 1616, za Camerata Silesia)

Zainspirowany płytą zespołu "Camerata Silesia" odnalazłem wykorzystany w jenym kawałku tekst i częściowo skolacjonowałem go męcząc się nieco ze szwabachą (to polska czcionka wykorzystywana w XVII wieku, a błędnie zwana "gotykiem") a teraz go polecam, bo dobry jest i daje do myślenia. Bo każdy umrze. Każdy umrze i lepiej aby to wiedział już, zanim umrze.

Do posłuchania:

 1. Media vita: 
 2. Requiem, Kyrie:
 3. Kazanie pogrzebowe (rewelacja - polecam): 

Wiele ma nazwisk y imion którymi się tytułuie y nazywa człowiek żywiący tu na świecie, a między inszemi, ma też to nazwisko, że się mianuje MORTALIS, Śmiertelny, które nazwisko aczkolwiek wszytkim rzeczom żyjącym pod słońcem należeć może, gdyż nie masz nic trwałego / wszelkie ciało ... [ ciąg dalszy poniżej ]

Do poczytania:

Pan Piotr Wołowicz umarł. Na jego pogrzeb specjalne kazanie ułożono, którego początek zapisano tak:

SŁOWA ZA TEKST POGRZEBNY.
wzięte z wtorego listu Pawła Ś. do Korynthow z Rozdziału 5.
v. 1.2.3
Zaiste wiemy / ieśli przybytek tego ziemskiego domu
naszego będzie skażon / zbudowanie mamy od Boga / to
iest / mieszkanie nie urobione ręką / wiekuiste na niebie.
Abowiem dla tego wzdychamy żądaiąc być przyobleczeni
przybytkiem naszym który iest z nieba / Jeżeli będziemy
należieni przyobleczeni a nie nagiemi.


WJele ma nazwisk y imion którymi się tytułuie
y nazywa człowiek żywiący tu na świecie / a między
inszemi / ma też to nazwisko / że się mianuje MORTALIS,
Śmiertelny / które nazwisko aczkolwiek
wszytkim rzeczom żyjącym pod słońcem należeć może / gdyż nie
masz nic trwałego / wszelkie ciało umiera y ginie: A wszakoż osobliwie
samemu człowiekowi służy z tego albowiem samego stworzył
był Bóg ku nieśmiertelności / iako wyraźnie o tym mądrość
Salomonowa mówi: który gdy przestąpił przykazanie Boże / które
mu było podane y z groźbą / aby nie iadł z drzewa wiadomości
dobrego i złego / bo ieśliby iadł śmiercią miał umrzeć. To iż przestąpił /
stał się ex immortali, mortalis. z nieśmiertelnego / śmiertelny /
z nieskażytelnego / skażytelny. Do tego to nazwisko MORTALIS
Śmiertelny słusznie się daie człowiekowi / bo mu pewną
rzecz pokazuie. Wszystkie inne rzeczy pod wątpliwość podpaść mogą /
ale to / że jest Śmiertelny y umrzeć ma / Iest rzecz niewątpliwa.
Niech spyta kto gdy się narodzi dziecię na świat / ieżeli to
dziecię dorośnie lat swoich? musi odpowiedzieć / albo dorośnie /
albo nie / Niech spyta jeżeli będzie człowiekiem wielkim a uczonym /
pożytecznym chwale Bożej Rzeczpospolitey / sobie / przyjaciołom?
odpowiedzieć musi - albo tak albo nie, de futuris enim
contingentibus nulla determinata veritas statui potest. O przyszłych

albowiem rzeczach przypadających nic pewnego stanowić
się niemoże / sam tylko to Bóg wie. Ale niech kto spyta / jeśli ten
człowiek narodzony na świat / ten w wymowiem sławny / w Mądrości
y wradzie poważny / w bogactwach dostatni umrze? Tu
już bez wszelakiey wątpliwości powiedżieć musi każdy / pewnie a
pewnie umrze / bo niemasz nic pewniejszego nad Śmierć / iako y
dekret Boży brzmi / postanowiono wszystkim raz umrzeć / wszytkim
postanowiono umrzeć / żadnego śmierć nie chybi. Pisali
wiele ksiąg Medykowie o sposobie zachowania zdrowia / ale jakowemby
sposobem mogł się obronić Śmierci / o tym żaden nic
nie pisał. Nie było żadnego ani będzie któryby się miał
z iej mocy i prawa wyłomić. Nie wybiie się mężny męstwem
swoim. Gdzież iest mocny Samson? gdzie bitny Gedeon? gdzie ogromny
y straszny w mocy Golijat? Niepomoże tu nic mądrość
mądrego / gdzie Mądry Salomon? gdzie Solon? gdzie Aristoteles
y inszi? Nie odważy się ani się odkupi bogacz bogactwy swemi /
bo gdzież iest Crassus z Rzyma? gdzie Kresus z Lidyey?
gdzie Midas z Phrygiey? Nie wymowi się wymowny wymową
swoją / gdzież iest Demosthenes? gdzie Alcibiases? gdzie Cicero?
wszystkich tych pokonała śmierć / quia mortales erant, albowiem
byli śmiertelnymi. Nie zasłoni się nikt / ani zacny urodzeniem /
ani honorem Rzeczypospolitej. [[[ Oto macie iasny wizerunk przed oczyma swoimi / na ześciu przez śmierć sławney pamiędzi J.M. P. Pana PIOTRA WOŁOWICZA Czasnika W.Ż.L.
Byłci tu hono / była mądrość / były dostatki / y insze rzeczy / iednak
umarł: nie dziw / bo MORTALIS. byl śmiertelnym człowiekiem.
]]] Takoważ Condicia według nazwiska żywota naszego pokazuie
nam Duch Ś. y w tych słowiech przedsiewzietych przynosząc
y pociechę / a po tey śmiertelności oczekiwa nas nieśmiertelność /
a za ziemskie weźmiemy pewnie niebieskie mieszkanie. Co
abyśmy obaczyć mogli / y te słowa potrzebne uważyć / dla tegoż
iuż w Imie Panskie do ich uważania przystąpiemy:

A Naprzód obaczemy Conditia nasze śmiertelna /
w której żyiemy tu na świecie.
Powtóre / Obaczemy Condytia nieśmiertelna / ktora
potyka wiernych Panskich po wyściu z tego świata.
Potrzecie / Obaczemy pewność tego / iż ta Condicia
pewnie apewnie oczekiwa wiernych.
A nakoniec usłyszemy / Co nam czynić potrzeba / abysmy
Conditiey szcześliwey po śmierci uczestnikami
stać sie mogli
Pan Jezus śędzia żywych u umarłych / niechayże nam da Ducha swego S. Amen.

* * * * * *

Obróćmyś tedy to cośmy uważyli na pożytek swój a odniesiemy stąd naukę / przestrogę / napominamie i pociechę

Najprzód naukę stąd wy wszyscy miejsce abyście dobrze poznawali stan i condicjum swoją. Oto ciała wasze są domkiem ziemskim który się rozwalić ma / są przybytkiem na czas zbudowanym który pewnie upadnie i rozwali się. A tak uważajcie z pilnością początek / środek i koniec żywota waszego. Czym byliście czym jesteście i czym będziecie.

Czym byliście - ziemia. Czym jesteście - ziemią - bo domek i przybytek ziemski nosicie
Czym będziecie - ziemią - bo ten domek skażon będzie i w proch się obróci. I stądże jeden dobrze powiedział - o homo terraa est terra geris et i…. o człowiecze ziemią jesteś, ziemię nosisz i w ziemię się obrócić musisz.

My też, kto że jeszcze żyjemy staranie o ty czyńmy abyśmy za ziemskie chaty pałace niebieskie otrzymać mogli. Żyjmy pobożnie względem Boga dotrzymywając mu wiary
Żyjmy trzeźwie względem samych siebie. Żyjmy sprawiedliwie względem bliźnich naszych a gdy się okaże on Bog wielkiej chwały odniesiemy od niego koronę chwały którą nam niech da z ręki swej czego my życząc sobie mówmy nabożnie = Amen.

Linki:


Kategorie: muzyka, muzyka i słowo, _blog


Słowa kluczowe: camerata silesia, wilno 1626


Pliki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
28 grudnia 2017 (czwartek), 15:32:32

Dixit Dominus w opracowaniu Haendla

Notka z Fejsa, 28 grudnia 2017.

Psalm 110? Rzekł PAN do Pana mego.

Przez święta Ania opracowała słowa tego psalmu (110, ale w starej numeracji 109) tak, aby pasowały do Haendlowskiego opracowania "Dixit Dominus" (w katalogu dzieł Haendla HWV-232).

Pracę Ani znajdziecie tu: http://kbpp.org.pl/hwv-232
Ania bazowała na tekście BT5, który jest najbliższy Vulgacie, którą to znowu wyśpiewują wykonawcy Haendlowskiego opracowania. To 1706 roku, pisane przez protestanta we Włoszech, na dworze katolickiego biskupa, w czasach, gdy nie tylko w kościele obowiązywała łacina. Jak to teraz przekazać po polsku aby pasowało zarówno do tekstu hebrajskiego jak i do muzyki?

Tu macie wykonanie Gardinera - niezłe, dynamiczne, żywe.
https://www.youtube.com/watch?v=dS65-ZvUSSM

A tu jacyś Amerykanie (jak na Amerykanów to nieźle):
https://www.youtube.com/watch?v=SdMjj9jk-Y8

A tu już zwykłe cieniarstw - nie słuchać:
https://www.youtube.com/watch?v=qr43EB6aTwc

A to wykonanie kupię sobie na płycie, bo lubię tych pryszczatych facetów w wyciągniętych swetrach, mimo że to Francuzi. W ich wykonaniu jest świeżość, lekkość, dużo radości. Ta kapela to Vox Luminis.
https://www.youtube.com/watch?v=KWgXJBSoXv4 

Poprzednia płyta zespołu Vox Luminis była inspiracją do koncertu z motetami Bachów, jaki zrobiliśmy (pamiętacie?) z zespołem ContentoCore w maju. 


 Słowa i tłumaczenie wg. Anuszki

HWV 232 Dixit Dominus Domino meo Powiedział PAN do mego Pana
1. Coro

Dixit Dominus Domino meo: Sede a dextris meis, donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum.

Powiedział Pan Panu memu: Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy.

2. Aria A

Virgam potentiae tuae emittet Dominus ex Sion:
dominare in medio inimicorum tuorum.

Twoje potężne berło niech Pan rozciągnie z Syjonu: Panuj wśród swych nieprzyjaciół!

3. Aria S

Tecum principatus in die virtutis tuae, in splendoribus sanctis.
Ex utero ante luciferum genui te.

Przy Tobie panowanie w dniu Twej potęgi. W blaskach świętości, z łona przed jutrzenką Cię zrodziłem.

4. Choro

Juravit Dominus et non paenitebit eum:

Pan przysiągł i nie pożałuje.

5. Coro

Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech.

Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.

6. S, A, T, B, Choro

Dominus a dextris tuis, confregit in die irae suae reges. Iudicabit in nationibus:

Pan po Twojej prawicy zetrze na proch królów w dniu swego gniewu.

7. Coro

Implebit ruinas, conquassabit capita in terra multorum.

Będzie sądził narody, wypełni świat ruinami, porozbija głowy władców jak ziemia szeroka.

8. S I, S II, Coro

De torrente in via bibet, propterea exaltabit caput.

Po drodze będzie pił ze strumienia, dlatego głowę podniesie wysoko.

9. Coro

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. I jak było na początku, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.


Kategorie: muzyka, _blog, muzyka i słowo


Słowa kluczowe: haendel, Dixit Dominus, vox luminis, muzyka i słowo


Komentarze: (1)

Evangelicus, January 5, 2020 16:16 Skomentuj komentarz


Mam wydanie 10 częściowe, wg Phillipe'a Legge (2002), podział tekstu przebiega nieco inaczej. 7-wersowy Psalm obejmuje 9 z 10 części, oto podział wg. Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej (Toruń 2017):

1 Powiedział PAN do mego Pana: Usiądź po mojej prawicy, aż położę twoich wrogów jako podnóżek pod twoje stopy. (cz. 1 Dixit Dominus)

2 Laskę twojej mocy pośle PAN z Syjonu, mówiąc: Panuj pośród twoich wrogów. (cz. 2 Virgam Potentiae)

3 Twój lud będzie ochoczy w dniu twej potęgi, w ozdobie świętości i z łona jutrzenki; twoja jest rosa młodości. (cz. 3 Tecum principium)

4 PAN przysiągł i nie będzie żałował: (cz. 4 Juravit Dominus) Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. (cz. 5 Tu es sarcedos)

5 Pan po twojej prawicy zetrze królów w dniu swego gniewu. (cz. 6 Dominus a dextris tuis)

6 Będzie sądził narody i trupami napełni wszystko; (cz. 7 Iudicabit) roztrzaska głowy panujące nad wieloma ziemiami. (cz. 8 Conquassabit)

7 Ze strumienia będzie pił po drodze, dlatego podniesie głowę. (cz. 9 De torrente in via)

Część 10 to standardowy fragment nabożeństwa: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Skomentuj notkę
28 grudnia 2017 (czwartek), 11:12:12

Odpal Projekt (odpalprojekt.pl)

Na serwisie Odpal Projekt pojawił się projekt wykonania pasji wg. św. Jana (BWV-245) a to poważne dzieło. Zapisuję sobie do swoich przemyśleń w ramach mojego projektu "Muzyka i Słowo".

Pasję wykonali wykonawcy:

 • Ewa Wołoszkiewicz- Sopran
 • Natalia Skipor- Alt
 • Rafał Grozdew- Tenor, Ewangelista
 • Kamil Kaznowski- Bas, Jezus
 • Tomasz Raff- Bas, Piłat
 • Akademicki Chór Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (http://ask.lublin.pl/chor/) Przygotowanie chóru: Monika Mielko Remiszewska
 • Zespół Instrumentów Dawnych Senza Battuta (http://www.lamd.com.pl/index.php? p=1_2_senza-battuta)
 • Koncertmistrz: Ewa Pukos
 • Dyrygent: Dominik Mielko
 • Organizator: Fundacja o.to.ja - http://otoja.org

Zapisuję, bo może się przydać: 2017-05-04 OdpalProjekt.pl - Pasja2017.pdf

 

WYBIERZ NAGRODĘ

 

22 zł Piechotą nie chodzi
Dziękujemy, że z nami jesteś! Najlepszą nagrodą będzie, że koncert się odbędzie :)

44 zł  Wieszcz
Cała przyjemność po naszej stronie! Za milijony kochasz i cierpisz katusze? My zbieramy o wiele mniej. Nikt nie będzie musiał cierpieć, a Ty dostaniesz od nas jeszcze maila dziękczynnego.

69 zł Nici z randki.
Za to przyjdziesz na Pasję17! Dobry wybór i piękna sprawa! Pewnie nie będzie zbyt romantycznie, zrekompensujemy Ci to osobistymi podziękowaniami podczas koncertu.

99 zł  1100011
Informatyk? Matematyk? A może po prostu kochasz symetrię? Bach też umiał liczyć i się nie przeliczył! Dostaniesz Bachowską niespodziankę prosto na maila razem z dz(w)iękami osobistymi i elektronicznymi.

135 zł Ani minuty dłużej!
Przed nami tyle minut muzyki. Chyba jakoś damy radę, co? Gdyby było ciężko, albo chciało się spać, pomyśl o małej czarnej, którą z Wielkanocnej okazji wypijesz z jednym Raffem w dniach 18-21.04.17. Czas nie będzie już wtedy ważny ;)

169 zł  How much is the fish??
To całkiem głodny kawałek z dawnych lat. A na głód w Wielkim Poście najlepsza jest RYBA! Szczególnie (w) Bez Ości - Całkiem nowym i zupełnie nowatorskim lokalu z Hożej 51, który zaoferował swoje wsparcie dla Pasji17 w postaci 10 kuponów na ich sztandarowy przysmak. To co? Idziemy na rybkę?

332 zł Słuszny wiek
i słuszna kwota. Tyle Bach miałby lat, gdyby żył. Byłby z Ciebie dumny przynajmniej tak bardzo, jak my! A z wdzięczności wysłałby obraz, a my wyślemy pamiątkowe zdjęcie i będziemy dziękować mailowo, osobiście oraz postokroć.

444 zł  Sta-chór-sky
Mickiewicz się chowa! Ale nie on jeden w narodzie, nie on jeden! Specjalnie dla Ciebie ułożymy okolicznościowy, dziękczynno-chwalebny limeryk (albo haiku - jeśli zbraknie weny).

666 zł Tam do licha!
Przewrotna i całkiem wywrotowa suma. Jeśli się odważysz, spodziewaj się samych dobrych efektów! Duszy Ci nie zaprzedamy, toć na obiad zapraszamy oraz dzięki Ci składamy. (18- 21.04.17 w porze lunchu, lub "przy okazji").

1000 zł  Koniec żartów! Daję kafla!
Zrobiło się poważnie i całkiem hojnie. Nagrodę ustalimy indywidualnie, chyba, że wolisz tysiąckrotne dzięki? :) A może logo na plakacie, albo na stronie Fundacji?

2100 zł SPONSOR PASYJNY OSTATNIEJ SZANSY
Chcesz, żeby u Ciebie, w Twoim zaprzyjaźnionym kościele odbyła się Pasja17??
A może wolisz, żeby Twoje logo dumnie błyszczało na stronie, FB i w naszych klapach garniturowych podczas śpiewania Pasji17?
A może jesteś hojnym filantropem, dla którego ważny jest los muzyki klasycznej i nie chcesz splendoru ani nagród?
To piękne, że jesteś! I że uratowałeś Pasję17! Dziękujemy z całego serca, a nasza wdzięczność będzie się lała strumieniami!

Była w tej sprawie też korespondencja z panem Tomaszem Raff, i była też informacja o koncercie z kantata o kawie (Program koncertu w PDF)


Kategorie: muzyka i słowo, muzyka, bach


Słowa kluczowe: muzyka i słowo, pasja17, pasja wg. św. jana, bach


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
13 maja 2016 (piątek), 22:55:55

Muzyka i Słowo - Trzy radości

Na koncert przyjechał Krzysiek Nepelski. Coś tam nakręcił swoją komórką, włączył dyktafon, który jako radiowiec zawsze ma przy sobie, potem poprosił mnie o krótką rozmowę, którą zrobiliśmy z marszu a potem mnie zaskoczył, bo kilka godzin później na serwisie YouTube opublikował taki oto reportaż.

Dziwny jest ten świat, a Krzysiowi dziękuję:


Kategorie: muzyka i słowo, bach, _blog


Słowa kluczowe: trzy radości


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.