Kategoria: notatka wiecznie żywa


5 czerwca 2017 (poniedziałek), 08:24:24

Greckie słowa, które warto rozumieć

Taką listę sobie robię, aby pamiętać i rozumieć:

  • biskup (gr. ἐπίσκοπος episkopos) - tłumaczy się jako nadzorca, opiekun, ktoś strzegący, troszczący się, spoglądający na coś uważnie, w szczególności przełożony.
  • charyzmat (z gr. χάρισμα chárisma) – łaska, dar darmo dany.
  • eklezja (gr. ἐκκλησία ekklesia) - zwołanie, zgromadzenie obywateli.
  • eucharystia (gr. εὐχαριστία eucharistía) - dziękczynienie, i tylko tyle.
  • koinonia - rozumiane u św. Pawla jako mistyczne Ciało Chrystusa.
  • pismo (γραφή graphē) - czasem tłumaczone jako Pismo, stawiając je (a pewnie chodzi o przekład Septuaginty) w jednym rzędzie z hebrajskim ST.
  • prezbiter (gr. πρεσβύτερος) - starszy.
  • słowo (λόγος logos)  - czasem tłumaczone na Słowo, bo odnoszące się do Jezusa.
  • zanurzenie (βάπτισμα baptisma) - zanurzenie mające kontekst religijny.
  • zanurzenie (βάπτειν baptein) - zanurzenie bez kontekstu religijnego.

Kategorie: zabawa w greckie słowa, notatka, notatka wiecznie żywa, _blog, notatka / biblia


Słowa kluczowe: biskup, echcharystia, prezbiter, eklezja


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.