Kategoria: teorie spiskowe


15 lipca 2020 (środa), 12:04:04

Teorie spiskowe - DeWitt

Zachowuję bo warto

Teorie spiskowe

Dave DeWitt

Definicja

Teoria spiskowa jest niepotwierdzonym przypuszczeniem, że jakaś grupa ma tajny plan zgodnie z którym ludzie ci robią coś złego, coś, co inna grupa uważa za niewłaściwe.

Przykłady teorii spiskowych

• Władze ukrywają dowody, że ziemia jest płaska.
• Władza kłamie na temat lotów na księżyc, żeby uzyskać więcej pieniędzy na program kosmiczny.
• FBI dokonało zamachu na Martina Luthera Kinga i wrobiło w to Jamesa Earl Raya.
• CIA zatrudniło Lee Harvey Oswalda do zabicia prezydenta Kennedy’ego

(lub była to Kuba albo Rosjanie).

• Księżna Diana została zamordowana.
• Amerykański obszar wojskowy 51 bada i eksperymentuje nad zjawiskiem UFO

w ich przestrzeni kosmicznej.

• Powinniśmy nosić czapki z aluminium, by ochronić mózg przed elektroniczną kontrolą.
• Republikanie są w zmowie z Rosjanami.
• Demokraci są w zmowie z Rosjanami.
• Szczepienia są niebezpieczne i zostały upowszechnione po to, by przynosić zyski wielkim firmom farmaceutycznym.

• Chińczycy celowo wprowadzili do populacji wirus COVID-19.
• Amerykańscy lekarze zapłacili chińskim naukowcom za wynalezienie i wypuszczenie wirusa COVID-19.

Co wynika z tej definicji

1. Teorie spiskowe zawsze zawierają osąd motywów

O ludziach biznesu mówi się: “Weszli w to dla pieniędzy.”
O politykach mówią: “Próbują dostać więcej władzy.”
O aktorach Hollywood twierdzi się: “Są tam dla rozgłosu, reklamy lub popularności.”
W teoriach spiskowych zawsze obecne są motywy (Prz 16:2; 1 Kor 4:5).
2. Teorie spiskowe są nieuniknione, ponieważ ludzie rozpoznają w innych swoje grzechy Wszyscy jesteśmy grzeszni i jako tacy podejrzewamy innych, że robią coś, do czego my sami jesteśmy kuszeni. Tak jak pani, która powiedziała: „ Ten kościół jest pełen plotek!” Ciekawy jestem skąd wzięła ten pomysł? Jedna partia polityczna często oskarża inną partię, że robi coś, co sama zrobiłaby, gdyby tylko miała możliwość.
Mamy tendencję myśleć, że ludzie popełniają nasze grzechy (Mk 3:2; Łk 23:2).
3. Spiski nie są teoriami a teorie nie są spiskami
Rozwińmy to nieco.

Spiski nie są teoriami

Spisek jest to rzeczywistość historyczna, gdzie tajemny plan, który już nie jest sekretem, został uknuty przez grupę ludzi robiących coś, co inna grupa uznaje za złe, nielegalne lub niszczące. Spiski są zapisem historycznym. To nie teorie. W Biblii są relacje o wielu spiskach. Angielskie słowo oznaczające spisek (conspiracy) zostało użyte w Biblii (NASV) wopisach dziewięciu wydarzeń. Oto dwa przykłady.

• 2 Sm 15:12 W ten sposób spisek zataczał coraz szersze kręgi
i przy Absalomie gromadziło się coraz więcej ludzi..

• Dz 23:12 Z nastaniem dnia Żydzi zawiązali spisek.
Zobowiązali się też, że nie będą jeść ani pić, dopóki nie zabiją Pawła.

Biblia wspomina o innych spiskach jako wydarzeniach historycznych, jakie miały miejsce
w przeszłości. Spiski zdarzają się regularnie podczas wojen, przy transakcjach biznesowych i w polityce. Wszystkie jednak dotyczą przeszłości i nie są już tajemnicą. Teorie spiskowe to pomysły o istnieniu jakichś możliwych tajemnic trzymanych teraz przez określone grupy. Nie ma (jeszcze) wystarczających dowodów na to, że są prawdziwe lub fałszywe.
Nie znajdują się (jeszcze) w obszarze publicznym, gdzie mogą być zbadane
i przedyskutowane.

Teorie nie są spiskami

Istnieją teorie z dowodami:

• Grawitacja: Newton (1687), każda cząsteczka we wszechświecie przyciąga każdą inną cząsteczkę.
• Heliocentryzm: Kopernik (1543), Ziemia kręci się wokół słońca (oraz wszechświat wypełniony jest planetami, które kręcą się wokół słońc).

• Teoria względności: Einstein (1905), przestrzeń, czas, materia i energia łączą się ze sobą
w taki sposób, że prędkość redukuje czas, a energii atomowej można użyć do produkcji bomb. • Płyty tektoniczne: Wegener (1912)/Wilson (lata 60-te), kontynenty ziemskie są poruszającymi się płytami.
• Mechanika kwantowa: charakter obiektów oraz przyczyny i skutki wydarzeń są są pod wpływem obserwacji.

Istnieją teorie bez dowodów:

• Życie spontanicznie powstaje z czegoś bez życia.
• Ołów można zamienić w złoto.
• W celu leczenia chorych można wykorzystać upuszczanie krwi.
• Wszechświat wyewoluował z Wielkiego Wybuchu 13,8 miliardów lat temu.
• Wytworzony przez człowieka dwutlenek węgla jest odpowiedzialny za niebezpieczne globalne ocieplenie.
Teorie nie są spiskami, ponieważ to nie tajemnica. Teorie są własnością publiczną i są otwarte na publiczne zbadanie. Chociaż teoria spiskowa jest specyficzną formą teorii, taką, która jeszcze nie jest własnością publiczną. Jeżeli dochodzi do jej oceny, możemy użyć tych samych kryteriów, którymi sprawdza się każdą inną teorię.

Aby ocenić teorię spiskową, nie możemy opierać się na „nauce”

Wiele z tego, co nazywa się dziś nauką, szczególnie w mediach, jest często propagandą światopoglądu liberalno-postępowego. Prawdziwa nauka stosuje metodę naukową. „Składa się na nią baczna obserwacja, stosowanie rygorystycznego sceptycyzmu odnośnie tego, co się obserwuje ...” [Wikipedia]

Metoda naukowa może być rozumiana jako stosowanie trzech kroków:

(1) Rzeczywiste (systematyczne, otwarte) obserwacje czegoś w realnym świecie (2) Powtarzanie tych obserwacji i sceptyczne ich badanie

prowadzące do sformułowania hipotezy
(3) Modyfikowanie hipotezy podyktowane dalszą obserwacją

Prawdziwa nauka opiera się na faktycznych obserwacjach w realnym świecie, po czym następuje krytyczna analiza oraz zmiana hipotezy, kiedy wymagają tego nowe obserwacje. To, co liberalno-postępowi nazywają „nauką” to okrężne rozumowanie. Bazuje ono na ogłaszaniu, nie na wyjaśnianiu. Niektórzy postępowi profesorowie albo doktorzy (albo może Al Gore z prezentacją slajdów) dokonują spekulacji zgodnej z programem postępowców. Spekulacja ta jest potem cytowana przez innych jako dowód, podczas gdy dowód na coś przeciwnego jest po prostu ignorowany. “Uczone” dzienniki będą publikować tylko takie artykuły, uniwersytety będą zatrudniać tylko profesorów przychylnych programowi progresywnych. Wtedy twierdzi się, że postępowa spekulacja (powiedzmy o zmianie klimatu, życiu na innych planetach, naturze wirusa, biologicznym pochodzeniu homoseksualizmu) wspierana jest przez „konsensus naukowców “a więc „ustaloną naukę.”

• 1 Tm 6:20-21 (eib) Tymoteuszu! Strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy oraz sprzecznych twierdzeń rzekomej nauki, którą niektórzy przyjęli i odeszli od wiary.

Ocena teorii spiskowej

Kiedy słyszysz o teorii spiskowej, powinny ci przyjść na myśl dwa podstawowe pytania:

A. Czy ta teoria spiskowa powinna zostać oceniona?

Pamiętajmy, że Biblia mówi nam prawdę, czyli to, jak rzeczy faktycznie się mają.
Nauka, dobra nauka stosująca metodę naukową, daje nam teorie zmieniające się wraz
z nowymi dowodami. W ocenie teorii i teorii spiskowych powinniśmy – jako chrześcijanie – pytać na początku:

1. Czy jest jakaś biblijna podstawa do założenia, iż ważne jest poświęcić czas i energię na ocenę tego?
Zanim poświęcisz czas na teorię spiskową, upewnij się, że dyskutowana sprawa jest stosowaniem biblijnej zasady. Czy poświęcanie czasu na czytanie czegoś i rozmawianie o tym jest czymś, co robiłby Jezus i apostołowie (Dz 4:18-20)? Czy jest to coś, co polecałoby nam robić ciało Chrystusa? Świat jest pełen kłamstw i głupich pomysłów. Czy jest jakiś powód, bym miał się zajmować tym konkretnym? Osobiście na przykład nie badam, nie komentuję teorii spiskowych o konszachtach z Rosjanami, czy to partii republikanów czy demokratów. Powód mam taki, że nie ma nic w Biblii, co zachęcałoby ludzi wierzących do zaangażowania w sprawy światowej polityki czy kultury. Nikomu w Biblii nie powiedziano, by próbował

naprawiać jakąś kulturę na świecie
• Mk 12:17 Wtedy Jezus oświadczył: Co cesarskie, oddajcie cesarzowi, a co Boże — Bogu. • 2 Tm 2:4 Nikt, kto służy w wojsku, nie wikła się w sprawy tego życia. \

Chce raczej podobać się temu, kto powołał go do wojska.
• Rz 13:1-2 Niech każda osoba podporządkowuje się władzom sprawującym rządy.
Nie ma bowiem władzy, która nie pochodziłaby od Boga. Wszystkie one zostały ustanowione przez Niego. Dlatego kto się opiera władzy, przeciwstawia się Bożemu rozporządzeniu.
Ci natomiast, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie ściągają wyrok.

2. Czy rozważana teoria spiskowa odciąga od skupienia się na budowaniu na Słowie Bożym ludzi godnych zaufania, którzy będą zdolni nauczać innych (2 Tm 2:2)?
Czy to odwraca uwagę ludzi wierzących od służby ewangelii? Osobiście zrobiłem krótkie opracowanie na temat teorii płaskiej ziemi, ponieważ uczyli tak niektórzy wierzący w Polsce i ciągle wnosili to do dyskusji. Wprowadziło to zamęt w służbie, więc trzeba się było z tym rozprawić.

• 2 Tm 2:17-18 Ich nauka będzie szerzyć się jak gangrena. Do nich należą Hymeneusz i Filetos. Rozminęli się oni z prawdą i głoszą, że zmartwychwstanie już się dokonało. W ten sposób podważają wiarę niektórych.

3. Czy ta teoria spiskowa atakuje wiarygodność Biblii? Na przykład „Kod daVinci”Dana Browna z roku 2003 to powieść kryminalna o tym, że kościół katolicki zignorował i ukrył

manuskrypty dowodzące, że Jezus miał dziecko z Marią Magdaleną. Jest to bluźniercze kłamstwo, któremu należy się sprzeciwić, ponieważ w pewnej formie uczą tego postępowcy na wielu uniwersytetach, usiłując tym sposobem zdyskredytować Biblię. Prawdą jest, że po badaniach w ciągu 2000 lat, znaleziono tylko 27 pism chrześcijańskich z I wieku, które (kończąc na Apokalipsie) znajdują się wszystkie w Nowym Testamencie. Znaleziono ponad 25 000 manuskryptów Nowego Testamentu (ponad 5800 w Grece, około 10 000 w łacinie
i 9 300 w innych językach. Wszystkie heretyckie pisma pojawiły się po pierwszym wieku.
• Tt 1:10-11 Wielu bowiem to ludzie niekarni, rozgadani, zwodziciele — zwłaszcza wśród obrzezanych. Takim trzeba zatkać usta, gdyż oni całe domy wywracają...

4. Czy ta teoria spiskowa odwraca nas od bojaźni Bożej?
• Iz 8:12-13 Nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, co ten lud tak nazywa! Niech was nie przejmuje jego lęk ani strach! PANA Zastępów — Jego miejcie za Świętego, niech On przejmuje was lękiem i niech On budzi w was bojaźń!

B. Jeżeli ta teoria musi być zbadana, jak powinieneś to zrobić?

Kiedy już zdecydowałeś, że należy zająć się tą teorią, oto cztery pytania badawcze, które należy wziąć pod uwagę:
1. Czy teoria ta wykorzystuje jakieś dodatkowe autorytatywne źródła do zrozumienia Pisma (Pwt 4:2; Prz 30:6; Ap 22:18)?

2. Czy teoria ta usuwa niektóre jasne nauki biblijne (Ap 22:19; Pwt 12:32 lub 13:1)?
3. Czy teoria ta zaprzecza jakimś bezpośrednim biblijnym stwierdzeniom (2 Tm 3:16-17)? 4. Czy teoria ta zaprzecza albo modyfikuje jasny zamiar autora odnośnie znaczenia danego fragmentu (2 Pt 1:20-21)?

Teraz chciałbym wykorzystać te cztery pytania do oceny teorii „ewolucji teistycznej” pochodzącej z znanej organizacji BioLogos. Oto ich “misja”:
BioLogos przedstawia ewolucję jako Boży środek stworzenia, tak „by kościół mógł świętować a świat mógł widzieć harmonię między nauką a wiarą biblijną” (biologos.org).
1. BioLogos dodaje dodatkowe autorytatywne źródło zrozumienia Pisma – coś, co dzisiaj nazywane jest „nauką.”Twierdzą, że przesłanie chrześcijaństwa musi być rozumiane jako „ harmonia między nauką a biblijną wiarą.” Widać to również w ich uwagach do spisków otaczających wirus COVID-19 . Piszą:

“ Jednak wszechogarniająca pilność obecnego kryzysu daje wyraźne przypomnienie, dlaczego potrzebujemy obu: dobrej nauki i odpowiedzialnej wiary chrześcijańskiej.”
2. Ich misja brzmi: “BioLogos przedstawia ewolucję jako Boży środek stworzenia.”
Jest to kompromis z jasną nauką Biblii na temat stworzenia.

Na przykład: Jeżeli ewolucji Bóg użył do stworzenia, to:
• Zwierzęta nie zawsze mnożą się według swojego rodzaju (Rdz 1:21).
• Stwórcza praca Boga nie została ukończona (Rdz 2:1).
• Nie jest prawdą, że PAN, Bóg, ukształtował z prochu ziemi człowieka (Rdz 2:7).
• Mojżesz mylił się, mówiąc: PAN tworzył niebo i ziemię, i morze, wraz ze wszystkim,
co w nich jest, przez sześć dni (Wj 20:11).
• Jezus się mylił, mówiąc: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył człowieka jako MĘŻCZYZNĘ I KOBIETĘ ? (Mt 19:4).
3. Wnioski BioLogos o ewolucji teistycznej stoją w sprzeczności z bezpośrednimi stwierdzeniami obecnymi w Biblii. Biblia mówi: przez jednego człowieka wszedł na świat grzech, a jako skutek grzechu śmierć (Rz 5:12; 6:23; 1 Kor 15:21). Według Biblii śmierć podążyła za grzechem, jako przekleństwo dla stworzenia. Jednak według teistycznej ewolucji, śmierć istniała miliony lat zanim wyewoluowali się Adam i Ewa oraz że nie jest skutkiem grzechu.
4. BioLogos zaprzecza świadomemu jasnemu zamiarowi autora odnośnie znaczenia tego fragmentu Biblii. Dlaczego wierzyć w stworzenie w ciągu 6 dni? Może dlatego, że Mojżesz tak wierzył. Oczywiste jest, że Mojżesz świadomie mówił o 24-godzinnym dniu.
Nawet oparł na tym przykazanie o Dniu Sabatu (Wj 20:11). Dlaczego wierzyć w stworzenie w ciągu 6 dni? Może dlatego, że tak wierzył Dawid (Ps 89:48), prorocy (Iz 42:5), Jezus
(Mt 19:4) i apostołowie (1 Kor 11:9).
A może dlatego, że żaden pojedynczy autor Biblii nie zakładał czegoś innego niż to, że Bóg słowem powołał stworzenie do istnienia w ciągu sześciu 24-godzinnych dni.

Wniosek

Spisek to historyczne wydarzenie z przeszłości. Teoria jest niepotwierdzonym założeniem pewnej grupy ludzi. Teoria spiskowa to sugestia (teoria), że jakaś grupa ma ukryty tajemny program, który jest w jakiś sposób zły. Kiedy słyszymy teorię spiskową, musimy zapytać: Czy jest to sprawa, którą napiętnowałby Jezus i apostołowie jako fałszywe nauczaniesprzeciwiające się Słowu Bożemu albo jako niebezpieczne dla Bożych ludzi?

Jeżeli tak, należy pokazać, w czym ta teoria jest sprzeczna z prawdą objawioną w Biblii.

 


Kategorie: _blog, teorie spiskowe


Słowa kluczowe: teorie spiskowe, deWitt


Pliki


Komentarze: (1)

Mat(W71), September 28, 2020 18:31 Skomentuj komentarz


Przepraszam, że nie na temat, ale muszę gdzieś zapisać na szybko z datą. PRAWDA > RZECZYWISTOŚĆ. PRAWDA = P, P jest P wtedy i tylko wtedy, kiedy P ma rzeczywiście miejsce. Ne fizyka, czy matematyka, czy cokolwiek innego jest jedyną rzeczą uniwersalną, a klasyczna definicja prawdy. ZAWSZE I NIEZAWSZE, WSZĘDZIE I NIEWSZĘDZIE. Nie ma żadnej innej uniwersalnej alternatywy w jakimkolwiek czasie i jakiejkolwiek przestrzeni. ŻADNEJ.

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.