Kategoria: zabawa w greckie słowa


W:2
8 lutego 2020 (sobota), 11:12:12

Pragnienia i potrzeby

Punkt wyjścia do rozważań biorę z Listu apostoła Jakuba:

Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz (ηδοναις, hēdonais - żądza, namiętność). (Jak 4:3 bt)

 Oj, jakie straszne rzeczy zapisano! Zapisano, że skoro nie otrzymuję to znaczy, że troszczę się tylko o zaspokojenie własnych żądz, hēdonais. No tak. Rozumiem. A może nie żądz a potrzeb? A co to jest potrzeba? A co to jest żądza? Jak się ma żądza do pożądania?

A co to jest to hēdonais, żądza?

Muszę zająć się od definicji:

Definicja #1:
Emocja - stan umysłu. (a może: stan pobudzenia umysłu; stan pobudzonego umysłu?)
Definicja #2:
Żądza, namiętność (ηδοναις, hēdonais) - działanie pod wpływem emocji.
Definicja #3:
Pożądanie - chęć działania wywołana pod wpływem emocji.
Definicja #4:
Pragnienie - wywołane emocjami rozważania na temat działań te emocje wywołujące (???? popracować !!!).
Definicja #5:
Potrzeba - przejaw zależności człowieka od otoczenia.

Uwagi:

 • Na temat hierarchii potrzeb Maslowa nie będę się wypowiadał, bo się nie znam. Napiszę tylko, że ciekawy jest ten model, przydatny do pewnych rozważań, ale chyba niepełny, albo zbyt płaski. Ale jest i to dobrze.
 • Na Wiki pragnienie jest fajnie zdefiniowane:
  Pragnienie – jedna z najbardziej podstawowych potrzeb biologicznych organizmu, przejawiająca się w popędzie ku pobraniu odpowiedniej ilości wody.
  Co prawda do definicji używa trudnego słowa popęd ale definicja jest.
 • Jak sobie z tym radzić? Odpowiedź w Gal 5:16 - "Żyjcie w Duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała
 • Jak to będzie w przyszłości? Otóż jeszcze się nie okazało kim będziemy! Drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a kim będziemy, to się jeszcze okaże. Choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy Go takim, jaki jest.
  (1J 3:2-7 eib)
 • Przy okazji pojawia się jeszcze jedno ładne słowo: okiełznać. Chyba dość stare jest. Sprawdzam w PWN:
  okiełznaćokiełznywać
  1. «założyć kiełzno koniowi lub innemu zwierzęciu jucznemu»
  2. «zmusić kogoś do posłuszeństwa»
 • A skoro jestem w PWN to jeszcze
  żądza
  1. «niepohamowane pragnienie posiadania lub doznawania czegoś»
  2. «silny pociąg fizyczny»
 • I jeszcze
  pożądanie
  1. «silny pociąg fizyczny»
  2. «wielka chęć posiadania czegoś»
 • I jeszcze
  pragnienie
  1. «uczucie suchości w jamie ustnej i przełyku doznawane wówczas, gdy się chce pić»
  2. «gorąca chęć, życzenie sobie czegoś»
 • Ale uczuciami i emocjami to ja się dopiero kiedyś zajmę.
 • A całe to rozważanie bierze się z problemów małżeństwa. Po co jest małżeństwo? Różnie mówią, ale ja przyjmuję roboczą tezę, że celem małżeństwa nie jest uszczęśliwienie ale uświęcenie.

Kategorie: _blog, fiki, fikipedia, fikisłowa, zabawa w słowa, zabawa w greckie słowa


Słowa kluczowe: pożądanie, potrzeba, żądza, namiętność, emocje


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
30 marca 2018 (piątek), 15:04:04

Apologetyka u św. Pawła

Tu będę zbierał przypadki uprawiania przez apostoła Pawła apologetyki

 1. Paweł w Tesalonikach Dz 17:1-6
 2. Ateny
 3. Korynt
 4. Koryny w liście

 

 

Paweł w Tesalonikach Dz 17:1-6

(Dz 17:1 eib) Po przejściu przez Amfipolis i Apolonię, przybyli do Tesalonik. Mieściła się tu synagoga Żydów. (2) Paweł, zgodnie ze zwyczajem, odwiedził ich i przez trzy szabaty rozprawiał (διελεγετο [dielegeto]) z nimi. Powoływał się na Pisma, (3) wyjaśniał (διανοιγων [dianoigōn]) i dowodził (παρατιθεμενος [paratithemenos]), że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Oznajmił im też, że tym Chrystusem jest Jezus, którego on im głosi. (4) Niektórzy dali się przekonać (επεισθησαν [epeisthēsan]) i dołączyli (προσεκληρωθησαν [proseklērōthēsan]) do Pawła i Sylasa. Przyłączyła się do nich również wielka liczba pobożnych Greków oraz niemało wybitnych kobiet.

(5) To wywołało zazdrość u Żydów. Dobrali więc sobie paru niegodziwców spośród próżnujących na rynku mężczyzn, wywołali zbiegowisko, podburzyli miasto, naszli dom Jazona i próbowali wyprowadzić ich przed lud. (6) Gdy ich jednak nie znaleźli, zawlekli Jazona i niektórych braci do przedstawicieli władz miejskich. Ci ludzie — krzyczeli — szerzą zamęt po całym zamieszkałym świecie! Przybyli i tutaj!

 

(Dz 17:1ubg) A gdy przeszli Amfipolis i Apolonię, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. (2) Wtedy Paweł według swego zwyczaju wszedł do nich i przez trzy szabaty rozprawiał (διελεγετο [dielegeto]) z nimi na podstawie Pisma; (3) Wyjaśniając (διανοιγων [dianoigōn]) i nauczając (παρατιθεμενος [paratithemenos]), że Chrystus musiał cierpieć i powstać z martwych oraz: Ten Jezus, którego wam głoszę, jest Chrystusem. (4) I niektórzy z nich uwierzyli (επεισθησαν [epeisthēsan]) i przyłączyli (προσεκληρωθησαν [proseklērōthēsan]) się do Pawła i Sylasa, również mnóstwo pobożnych Greków i niemało znamienitych kobiet.

(5) Ale ci Żydzi, którzy nie uwierzyli, zdjęci zazdrością, dobrali sobie niektórych niegodziwych próżniaków, a kiedy zebrali dużą grupę, podburzyli miasto. Naszli dom Jazona i szukali ich, aby wyprowadzić ich przed lud. (6) Gdy jednak ich nie znaleźli, zaciągnęli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc: Oto ci, którzy cały świat wzburzyli, przyszli też tutaj; (7) A Jazon ich przyjął. Oni wszyscy postępują wbrew dekretom cesarza, mówiąc, że jest inny król, Jezus.

 

 Słowa:

 • διελεγετο [dielegeto] - rozmawiał, wykładał -> rozprawiał
 • διανοιγων [dianoigōn] - otwierając -> wyjaśniając
 • παρατιθεμενος [paratithemenos] - podając -> nauczając
 • επεισθησαν [epeisthēsan] - zostali przekonani -> uwierzyli
 • προσεκληρωθησαν [proseklērōthēsan] - zostali przydzieleni, przyłączeni do

Wnioski:

 • aaaaa

Kategorie: notatka, teologia / notatka, zabawa w greckie słowa, _tmp


Słowa kluczowe: paweł, apostoł paweł, Dz, Dz17


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
5 czerwca 2017 (poniedziałek), 08:24:24

Greckie słowa, które warto rozumieć

Taką listę sobie robię, aby pamiętać i rozumieć:

 • biskup (gr. ἐπίσκοπος episkopos) - tłumaczy się jako nadzorca, opiekun, ktoś strzegący, troszczący się, spoglądający na coś uważnie, w szczególności przełożony.
 • charyzmat (z gr. χάρισμα chárisma) – łaska, dar darmo dany.
 • eklezja (gr. ἐκκλησία ekklesia) - zwołanie, zgromadzenie obywateli.
 • eucharystia (gr. εὐχαριστία eucharistía) - dziękczynienie, i tylko tyle.
 • koinonia - rozumiane u św. Pawla jako mistyczne Ciało Chrystusa.
 • pismo (γραφή graphē) - czasem tłumaczone jako Pismo, stawiając je (a pewnie chodzi o przekład Septuaginty) w jednym rzędzie z hebrajskim ST.
 • prezbiter (gr. πρεσβύτερος) - starszy.
 • słowo (λόγος logos)  - czasem tłumaczone na Słowo, bo odnoszące się do Jezusa.
 • zanurzenie (βάπτισμα baptisma) - zanurzenie mające kontekst religijny.
 • zanurzenie (βάπτειν baptein) - zanurzenie bez kontekstu religijnego.

Kategorie: zabawa w greckie słowa, notatka, notatka wiecznie żywa, _blog, notatka / biblia


Słowa kluczowe: biskup, echcharystia, prezbiter, eklezja


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.