Notki z roku 2013 i miesiaca numer 3


5 marca 2013 (wtorek), 20:50:50

NIP czy PESEL

Wolność. Mamy więcej wolności od czasu, jak Urzędy Skarbowe dały pewną swobodę w używaniu NIP lub PESEL. Dla ludzi, obywateli, podatników będących osobami fizycznymi (oj, jak tego określenia nie lubię) jest możliwość wyboru. Mogę NIP, mogę PESEL - wolność!

Ale z drugiej strony przy polu, gdzie mogę wypełnić w PIT NIP lub PESEL pisze jakieś straszne obostrzenie, że jak coś tam to mam wpisać NIP a jak nie to PESEL. To obostrzenie jest uzasadnione wieloma paragrafami, ustawami, opublikowanymi gdzieś. Nawet jest coś zacytowane, tylko ja tego totalnie nie kumam - nie wiem, czy mam wpisać NIP czy PESEL a wiem, że jak wpiszę źle to pewnie źle się to dla mnie skończy.

Jaka szkoda, że nie ma dwóch rubryk - kilka lat temu mogłem wpisać i NIP i PESEL i było fajnie, nie było ryzyka (oczywiście poza pomyłką - więcej cyfr, łatwiej się rąbnąć) a teraz?

I co ja mam zrobić? Wpisuję PESEL!


Kategorie: osobiste, głupoty, _blog


Słowa kluczowe: podatek, nip, pesel, pit


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
6 marca 2013 (środa), 20:47:47

List do Rzymian 1, 18

Popracowałem nad moim tekstem z przed 10 lat i co wyszło:

Moja parafraza z pierwszego rozdziału Listu św Pawła do Rzymian

Bóg się objawia i cały czas widać w świecie jego cechy: potęgę i bóstwo. Obserwując wszechświat można uświadomić sobie jak wielkie są Jego dzieła a zastanawiając się nad tym wykrętem jest zaprzeczanie Jego istnieniu. A mimo to są ludzie trwający w zakłamaniu i na nich ujawnia się gniew Boży poprzez ich nieprawość.

Przez to, że ludzie ci rozpoznali Boga ale nie oddali mu czci jako Stwórcy Bóg zaciemnił ich umysły i wydał na pastwę nic nie znaczącego rozumu. Myśląc, że są niesłychanie mądrzy w rzeczywistości stali się głupcami chwaląc się i ciesząc ze swych dzieł.

Dlatego Bóg sprawił, że kierują się własnymi żądzami; że żyją w sposób nie szanujący i niszczący ich własne ciała. Między innymi dziwactwami i wynaturzeniami zaczęły uprawiam i promować homoseksualizm sami ponosząc zapłatę, czy poprzez choroby swych ciał, czy też niszczenie wszelkich relacji społecznych.

Ich pokręcony rozum sprawił, że czynią rzeczy złe: są chciwi i kłamliwi, propagują bezbożność, ateizm, agnostycyzm i różne demoniczne religie wschodu. Zazdroszczą, zabijają, korumpują, promując chciwość i podstępnie walczą o władzę a wszystko to w swojej pysze i zuchwałości, braku poszanowania dla innych, dla zwyczajów i tradycji, wykorzystując wszystkie swoje zdolności do złego.

Oni to, czując że przed Bogiem mają przechlapane nie tylko sami tak czynią ale również pochwalają i zachęcają innych by też tak czynili.

A teraz tekst w oryginale:

List do Rzymian, rodział 1, wersety od 18, przekład Biblii Tysiąclecia

Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił.

Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy.

Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych stali się głupimi. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów.

Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.

Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie.

A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi. Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości; potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe - pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości.

Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią.


Kategorie: obserwator, etyka, _blog


Słowa kluczowe: etyka, List do Rzymian, parafraza Listu do Rzymian, homoseksualizm, rz1, rz1:18


Komentarze: (5)

anonim, August 21, 2015 20:07 Skomentuj komentarz


Dziś kolejna wersja:

Od zawsze, przez stworzony świat ludzie mogą poznać cechy niewidzialnego Boga Stwórcy. Jego wieczność, moc, bóstwo są we wszechświecie widoczne, więc nie można powiedzieć, że Boga nie ma.

Są jednak ludzie, którzy nie akceptują tej widocznej prawdy. Ludzie ci, choć poznali Boga nie chwalą go jako Stwórcy, ani nie są mu za nic wdzięczni. Zgłupieli, zaciemniły się myśli w ich rozmach, uważając, że są mądrzy okazali się być głupcami i zamiast oddawać cześć wiecznemu Bogu chwalą stworzenie, zachwycają się materią, radują odkryciami naukowymi, zdobyczami technologicznymi, pokładają ufność w ludziach i ludzkości.

A Bóg wydał ich ich własnym pożądaniom i namiętnością, tak że czynią rzeczy przeciwne naturze: w szczególności mężczyźni współżyją z mężczyznami, ale nie tylko bo za dobry uważają nierząd, przewrotność, chciwość i złośliwość. Pełni są chorych ambicji i zazdrości, niszczą innych ludzi, prowadzą wojny i spory, używają manipulacji i podstępu wynoszą się nad innych nie mając miłości ani miłosierdzia.

Wiedzą, że Bóg takie rzeczy karze ale nie tylko w tych uczynkach trwają ale też propagują je uważając za dobre.

wojtek, June 1, 2020 13:27 Skomentuj komentarz


Maj, 2020, w ramach PP+ powstają kolejne parafrazy.

Magda:

Gniew Boży objawia się z nieba, bo ludzie bezprawnie fałszują prawdę. To, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich widoczne, bo Bóg uczynił to widocznym. Od ustanowienia świata, Jego niewidzialna moc i boska natura mogą być zrozumiane przez to, co Stworzył, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Nie oddali Mu chwały i nie podziękowali Mu, bo znikczemnieli w swoim myśleniu, a ich życie wewnętrzne było ciemnością. Hołdując swoją mądrość, stali się głupcami. Zmienili chwałę niezniszczalnego Boga na upodobanie nietrwałego człowieka oraz zwierząt. Przez pożądliwość ich wnętrz, Bóg wydał ich ciała na nieczystość i hańbę. Bóg naprawdę jest godny pochwały, a ludzie obrali za kult stworzenie, bo zmienili Bożą rzeczywistość na kłamstwo. Mężczyźni i kobiety opanowani przez swoje ohydne namiętności, używali swoich ciał wbrew naturze. Bóg wydał ich na pastwę ich niezdatnego do osądu rozumu. Będąc napełnieni wszelką nieprawością, robili to, co nie wypada, wiedząc, że ci co tak robią, godni są śmierci.

* * * * * *

Monika:

Niewiara, niesprawiedliwość, powstrzymywanie i ukrywanie prawdy.
Gniew Boga jest przeciwko temu.
Jest to jasne, bo On to objawił.
Otwórz oczy i zobacz!
Od samego początku, gdy stworzył świat
Widoczna jest Jego moc i boska natura.
Ludzie (zamiast Go uwielbić) stali się próżni,
Zamiast być wdzięczni, wyparli się Go.
Dlatego Bóg ujawnił pożądliwości,
Nieczystości serca i ciała.
Kobieta nie wiedziała jak być kobietą,
A mężczyzna mężczyzną.
Człowiek człowiekiem,
A stworzenie stworzeniem.
Doskonale wiedzieli, że zasłużyli na śmierć
Ale zamienili Prawdę na kłamstwo.

* * * * * * 

Kuba

Bóg wyraża swój gniew (z nieba) przeciwko grzechowi; bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zagłuszają i zatrzymują prawdę, a przecież Bóg, swoją nieskończoną moc i boskość pokazał im przez to co stworzył więc to co można wiedzieć o Bogu już od początku stworzonego przez Niego świata, jest widoczne (nie zakryte), stąd ludzie nie mają żadnej wymówki. Dlatego, że poznali Boga, a mimo to nie oddali mu należnej chwały i czci i nie dziękowali mu (a przecież On ich i wszystko inne stworzył), a ich myśli stały się zarozumiałe, mnożąc wątpliwości stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu, przez co ich niepojętne serce zostało zamroczone. Uważając się za mądrych, stali się głupimi. Dodatkowo zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na podobizny i obrazy tego co stworzone i śmiertelne. A ponieważ zamienili prawdę w kłamstwo, to przez ich pożądliwe serca, Bóg przeznaczył ich dla nieczystości, aby poniżali swoje ciała i byli pod panowaniem swoich własnych namiętności. W konsekwencji zarówno kobiety, jak i mężczyźni, pobudzeni przez swoje żądze, zamienili naturalne pożycie, na bezwstydne, nienaturalne namiętności wobec tej samej płci, i za to zboczenie odbierają (na sobie) należną zapłatę. A skoro nie chcieli lepiej poznać Boga, to On zostawił ich pod kierownictwem ich bezrozumnego myślenia, by robili to co nieprzyzwoite. A cechuje ich: niesprawiedliwość, nierząd, podłość, chciwość, złość, zazdrość, żądza mordu, kłótliwość, podstęp, złośliwość. Są oni plotkarzami, oszustami, nienawidzącymi Boga, bezczelni, zarozumiali, wymyślający złe rzeczy, nieposłuszni rodzicom, nierozgarnięci, niesumienni, nieczuli, bezlitośni. Ci ludzie poznali słuszny wyrok Boga i zasługują na śmierć ponieważ robią te rzeczy, co więcej pochwalają tych, którzy postępują podobnie.

wojtek, June 1, 2020 14:26 Skomentuj komentarz


W maju 2020 piszę to tak:

Czy wiecie, że to co o Bogu wiedzieć można jawne jest wśród ludzi, tak że nie mogą się wymówić, że niby o Nim nie wiedzieli.

Otóż niewidzialna Jego moc, i chwała widoczne są w Jego stworzeniu. Ale ponieważ nie oddali Stwórcy chwały, ani mu nie dziękowali to znikczemnieli w swych zamysłach i bezrozumne stało się ich serce. Podając się za mądrych zgłupieli i oddają cześć stworzeniu zamiast Bogu. W efekcie tego żyją wg. swoich żądz ostro grzesząc i sami na sobie ponosząc karę za swe grzechy.

wojtek, October 22, 2020 12:31 Skomentuj komentarz


Pod koniec księgi Objawienia (ale nie na końcu, dokładnie 20:11) mamy takie piękne przedstawienie: Pokazany jest gdzieś wielki biały tron i widać, że siedzi na nim Bóg, od którego oblicza wcześniej ucieknie ziemia i niebo, i nie będzie dla nich miejsca (mimo iż to On niebo i ziemię na początku stworzył). Przed tronem tym będą stali umarli, mali i wielcy, bo będą stali przed Bogiem. Z archiwów zostaną przyniesione notatki, zapiski, nagrania i wszyscy umarli zostaną osądzenie według swoich czynów.
W podobny sposób zostaną osądzeni ci, którzy pogrzebani są w morzu, którzy przebywają w hadesie (hebr. szeol) bo każdy musi być osądzony według swoich czynów. 
Ale w trakcie tego sądu dostępny jest  jeszcze inny spis, spis zwany Księgą Życia. Jest on o tyle ważny, bo każdy kogo imię nie jest zapisane w tym spisie ląduje w jeziorze ognia, które tu przedstawione jest jako śmierć druga.
No i teraz lepiej się zastanowić: czy moje imię zapisane jest w Księdze Życia? Jak to sprawdzić? Kto tam zapisuje, a kto wykreśla? Wg. jakiej zasady mogę się tam dopisać? A czy Pan Jezus, który tak uroczyście zapewniał o życiu (J5:24) ma coś z tym wspólnego czy też to tylko jakaś bajka?

wojtek, February 8, 2021 17:10 Skomentuj komentarz


Zadanie domowe:

Jest taki kawałek w Liście do Efezjan
Ef 4:17-19 TPNT
(17) To więc mówię i świadczę w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak pozostali poganie postępują, w próżności swojego umysłu, (18) Ludzie, którzy mają swoje myśli pogrążone w ciemności, będący obcy wobec życia Bożego z powodu niewiedzy będącej w nich, przez zatwardziałość ich serca, (19) Którzy stali się nieczuli, samych siebie oddali rozpuście, czyniąc wszelką nieczystość z butną chciwością.

Pytanie: do którego przeczytanego kawałka Listu do Rzymian najbardziej on pasuje? Przeczytaliśmy dopiero 5 rozdziałów, przypomnijcie robie i może gdzieś, tak jak puzzel zaskoczy.

Skomentuj notkę
8 marca 2013 (piątek), 14:05:05

O śmieciach

Czy ja mogę dalej zostać właścicielem _moich_ śmieci i dalej poprosić firmę "Bracia Strach" (rzetelna firma) o wywożenie _moich_ śmieci na składowisko, gdzie będą składowane obok _moich_ śmieci, które tam zawieźli przez ostatnie lata i za składowanie których już zapłaciłem?

Ta ustawa narusza konstytucyjne prawo własności (do śmieci, ale te śmieci są moje), ta propozycja rządu ingeruje w swobodę zawierania umów.

Jakim prawie odbiera się mi moją własność? Jakim prawem narzuca się na mnie kolejne, duże, obowiązkowe opłaty za usługi, których nie chcę, nie zamawiałem, już wiem, że będą gorsze? Jakim prawem ingeruje się w dobrze działający, konkurencyjny rynek ("Bracia Strach" nie są jedyni w moim mieście - mam wybór, są też tańsi, ale ja lubię tych), co więcej - niszczy się ten rynek, niszczy się tą branżę.

Co jeszcze w tym kraju spieprzą rządy PO? Gdzie jeszcze wprowadzą ohydną regulacje, okropny socjalizm. Mówili, że są gospodarczymi liberałami a teraz co robią?

Jak mogę się zbuntować, jak mogę powiedzieć, że się nie zgadzam, co mogę zrobić?


Kategorie: polityka, obserwator, _blog


Słowa kluczowe: śmieci, wywóz śmieci


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
12 marca 2013 (wtorek), 22:10:10

Pasja wg. św. Marka Bacha

BWV 247, Markuspassion, Pasja wg. świętego Marka

 

Erster Teil, Część pierwsza

1. Coro

Geh, Jesu, geh zu Deiner Pein!
Ich will so lange Dich beweinen,
Bis mir Dein Trost wird wieder scheinen,
Da ich versöhnet werde sein.

 

2a. Evangelist

Und nach zween Tagen war Ostern, und die Tage der süßen Brote. Und die Hohenpriester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit Listen ergriffen und töteten. Sie sprachen aber:

Za dwa dni była Pascha i Święto Przaśników. Arcykapłani i uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by Jezusa podstępnie ująć i zabić. Lecz mówili: Tylko nie w czasie święta, by nie było wzburzenia między ludem.

2b. Coro

Ja nicht auf das Fest, dass nicht ein Aufruhr im Volk werde.

 

2c. Evangelist

Und da er in Bethanien war, in Simonis, des Aussätzigen Hause, und saß zu Tische, da kam ein Weib, die hatte ein Glas mit ungefälschtem und köstlichem Narden-Wasser: und sie zerbrach das Glas, und goss es auf sein Haupt. Da waren etliche, die wurden unwillig, und sprachen:

A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, i siedział za stołem, przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego. Rozbiła flakonik i wylała Mu olejek na głowę. A niektórzy oburzyli się, mówiąc między sobą:

2d. Coro

Was soll doch dieser Unrat? Man könnte das Wasser mehr denn um dreihundert Groschen verkauft haben, und dasselbe den Armen geben.

Po co to marnowanie olejku? Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać ubogim.

 

2e. Evangelist

Und murreten über sie.

I przeciw niej szemrali.

 

 

3. Choral

Sie stellen uns wie Ketzern nach,
Nach unserm Blut sie trachten,
Noch rühmen sie sich Christen auch,
Die Gott allein groß achten.
Ach Gott! Der teure Name Dein,
Muss ihrer Schalkheit Deckel sein,
Du wirst einmal aufwachen.

 

 

4a. Evangelist

Jesus aber sprach:

Lecz Jezus rzekł:

 

4b. Jesus

Lasset sie zufrieden; was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Ihr habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; mich aber habt ihr nicht allezeit! Sie hat getan, was sie konnte; sie ist zuvor gekommen, meinen Leichnam zu salben zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch: Wo dies Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat.

Zostawcie ją; czemu sprawiacie jej przykrość? Dobry uczynek spełniła względem Mnie. Bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić; lecz Mnie nie zawsze macie. Ona uczyniła, co mogła; już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb. Zaprawdę, powiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła.

4c. Evangelist

Und Judas Ischariot, einer von den Zwölfen, ging hin zu den Hohenpriestern, dass er ihn verriete. Da sie das höreten, wurden sie froh, und verhießen ihm das Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn füglich verriete.

Wtedy Judasz Iskariota, jeden z Dwunastu, poszedł do arcykapłanów, aby im Go wydać. Gdy to usłyszeli, ucieszyli się i przyrzekli dać mu pieniądze. Odtąd szukał dogodnej sposobności, jak by Go wydać.

 

5. Choral

Mir hat die Welt trüglich gericht,
Mit Lügen und mit falschen G'dicht,
Viel Netz und heimlich Stricke.
Herr nimm mein wahr,
In dieser G'fahr,
B'hüt mich vor falschen Tücken.

 

 

6a. Evangelist

Und am ersten Tage der süßen Brote, da man das Osterlamm opferte, sprachen seine Jünger zu ihm:

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie:

6b. Coro

Wo willst du, dass wir hingehen, und bereiten, dass du das Osterlamm essest?

Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę?

6c. Evangelist

Und er sandte seiner Jünger zween, und sprach zu ihnen:

I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem:

 

6d. Jesus

Gehet hin in die Stadt, und es wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Krug mit Wasser, folget ihm nach, und wo er eingehet, da sprecht zu dem Hauswirt: der Meister lässt dir sagen: Wo ist das Gasthaus, darin ich das Osterlamm esse mit meinen Jüngern? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der gepflastert und bereitet ist, daselbst richtet für uns zu.

Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiecie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas.

 

6e. Evangelist

Und die Jünger gingen aus, und kamen in die Stadt, und funden, wie wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Osterlamm. Am Abend aber kam er mit den Zwölfen. Und als sie zu Tische saßen, und aßen, sprach Jesus:

Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z Dwunastoma. A gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł:

 

6f. Jesus

Wahrlich, ich sage euch, der mit mir isset, wird mich verraten.

Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi, ten, który je ze Mną.

6g. Evangelist

Und sie wurden traurig, und sagten zu ihm, einer nach dem andern: Bin ich's: Und der andere:

Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim:

6h. Alterus

Bin ich's?

Czyżbym ja?

7. Choral

Ich, ich und meine Sünden,
Die sich wie Körnlein finden
Des Sandes an dem Meer.
Die haben Dir erreget
Das Elend, das Dich schläget,
Und das betrübte Marter-Heer.

 

8a. Evangelist

Er antwortete und sprach zu ihnen:

On im rzekł:

8b. Jesus

Einer aus den Zwölfen, der mit mir in die Schüssel tauchet. Zwar des Menschen Sohn gehet hin, wie von ihm geschrieben stehet. Wehe aber dem Menschen, durch welchen des Menschen Sohn verraten wird: es wäre demselben Menschen besser, dass er nie geboren wäre.

Jeden z Dwunastu, ten, który ze Mną rękę zanurza w misie. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził.

8c. Evangelist

Und indem sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's, und gab's ihnen und sprach:

A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc:

 

8d. Jesus

Nehmet, esset, das ist mein Leib.

Bierzcie, to jest Ciało moje.

8e. Evangelist

Und nahm den Kelch, und dankte, und gab ihnen den; und sie trunken alle daraus. Und er sprach zu ihnen:

Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich:

8f. Jesus

Das ist mein Blut des Neuen Testaments, das für viele vergosen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich hinfort nicht trinken werde vom Gewächse des Weinstocks, bis auf den Tag, da ich's neu trinke in dem Reich Gottes.

To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym.

9. Aria

Mein Heiland, Dich vergess ich nicht,
Ich hab Dich in mich verschlossen,
Und Deinen Leib und Blut genossen,
Und meinen Trost auf Dich gericht'.

 

10a. Evangelist

Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und Jesus sprach zu ihnen:

Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Wtedy Jezus im rzekł:

10b. Jesus

Ihr werdet Euch in dieser Nacht alle an mir ärgern. Denn es stehet geschrieben: ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe werden sich verstreuen. Aber nachdem ich auferstehe, will ich vor Euch hingehen in Galiläam.

Wszyscy zwątpicie we Mnie. Jest bowiem napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei.

11. Choral

Wach auf, oh Mensch, vom Sünden-Schlaf
Ermuntre Dich, verlorenes Schaf,
Und bessre bald Dein Leben!
Wach auf, es ist doch hohe Zeit,
Es kommt heran die Ewigkeit,
Dir Deinen Lohn zu geben.
Vielleicht ist heut der letzte,
Wer weiß noch, wie man sterben mag.

 

12a. Evangelist

Petrus aber saget zu ihm:

Na to rzekł Mu Piotr:

12b. Petrus

Und wenn sie sich alle ärgerten, so wollte ich doch mich nicht ärgern.

Choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja!

12c. Evangelist

Und Jesus sprach zu ihm:

Odpowiedział mu Jezus:

12d. Jesus

Wahrlich, ich sage Dir, heute in dieser Nacht, ehe denn der Hahn zweimal krähet, wirst Du mich dreimal verleugnen.

Zaprawdę, powiadam ci: dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się Mnie wyprzesz.

12e. Evangelist

Der redet aber noch weiter:

Lecz on tym bardziej zapewniał:

12f. Petrus

Ja, wenn ich mit Dir auch sterben müßte, wollt ich Dich nicht verleugnen.

Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie.

12g. Evangelist

Dasselbe gleichen sagten sie alle. Und sie kamen zu dem Hofe, mit Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern:

I wszyscy tak samo mówili. A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów:

12h. Jesus

Setzet Euch hier, bis ich hingehe, und bete.

Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił.

12i. Evangelist

Und nahm zu sich Petrum, und Jacobum, und Johannem; und fing an zu zittern und zu zagen, und sprach:

Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć, i odczuwać trwogę. I rzekł do nich:

12j. Jesus

Meine Seele ist betrübt bis in den Tod, enthaltet euch hier, und wachet.

Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie!

13. Choral

Betrübtes Herz, sei wohlgemut,
Tu nicht sogar verzagen.
Es wird noch werden alles gut,
All dein Kreuz, Not und Klagen
Wirid sich in lauter Fröhlichkeit
Verwandeln in gar kurzer Zeit,
das wirst du wohl erfahren

 

14a. Evangelist

Und ging ein wenig fürbass, fiel auf die Erde, und betete, dass so es möglich wäre, die Stunde vorüberginge, und sprach:

I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby - jeśli to możliwe - ominęła Go ta godzina. I mówił:

14b. Jesus

Abba, mein Vater, es ist Dir alles möglich, überhebe mich dieses Kelchs. Doch nicht wie ich will, sondern wie Du willst.

Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty niech się stanie!

15. Choral

Mach's mit mir Gott nach Deiner Güt,
Hilf mir in meinem Leiden,
Was ich Dich bitt, versag mich nicht,
Wenn sich mein Seel soll scheiden.
So nimm sie, Herr, in Deine Händ,
Ist alles gut, wenn gut das End.

 

16a. Evangelist

Und kam, und fand sie schlafend. Und sprach zu Petrus:

Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra:

16b. Jesus

Simon, schläfest Du? Vermöchtest Du denn nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.

Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.

16c. Evangelist

Und ging wieder hin, und sprach dieselben Worte. Und kam wieder, und fand sie abermal schlafend, und ihre Augen waren voll Schlafs, und wussten nicht, was sie ihm antworteten. Und er kam zum drittenmal und sprach zu ihnen:

Odszedł znowu i modlił się, powtarzając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były snem zmorzone, i nie wiedzieli, co Mu odpowiedzieć. Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich:

16d. Jesus

Ach wollt ihr nun schlafen und ruhen? Es ist genug, die Stunde ist kommen. Siehe, des Menschen Sohn wird überantwortet in der Sünder Hände. Stehet auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe.

Śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć! Przyszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca.

17. Aria S

Er kommt, er kommt, er ist vorhanden!
Mein Jesu, Ach! Er suchet Dich,
Entfliehe doch, und lasse mich
Mein Heil, statt Deiner in den Banden.

 

18a. Evangelist

Und alsbald, da er noch redet, kam herzu Judas, der Zwölfen einer, und eine große Schar mit ihm, mit Schwertern und mit Stangen, von den Hohenpriestern und Schriftgelehrten und Ältesten. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben, und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's, den greifet, und führet ihn gewiss. Und da er kam, trat er bald zu ihm, und sprach zu ihm:

I zaraz, gdy On jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim zgraja z mieczami i kijami wysłana przez arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych. A zdrajca dał im taki znak: Ten, którego pocałuję, to On; chwyćcie Go i prowadźcie ostrożnie! Skoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa i rzekł:

18b. Judas

Rabbi, Rabbi.

Rabbi!

18c. Evangelist

Und küsset ihn.

i pocałował Go.

19. Aria

Falsche Welt, dein schmeichelnd Küssen,
Ist der frommen Seelen Gift.
Deine Zungen sind voll Stechen,
Und die Worte, die sie prechen,
Sind zu Fallen angestift.

 

20a. Evangelist

Die aber legten ihre Hände an ihn, und griffen ihn. Einer aber von denen, die dabei stunden, zog sein Schwert aus, und schlug des Hohenpriesters Knecht, und hieb ihm ein Ohr ab. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen:

Tamci zaś rzucili się na Niego i pochwycili Go. A jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. A Jezus zwrócił się i rzekł do nich:

20b. Jesus

Ihr seid ausgegangen, als zu einem Mörder, mit Schwerden und mit Stangen, mich zu fassen. Ich bin täglich im Tempel bei Euch gesessen, und habe gelehret, und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber auf dass die Schrift erfüllet werde.

Wyszliście z mieczami i kijami, jak na zbójcę, żeby Mnie pochwycić. Codziennie nauczałem u was w świątyni, a nie pojmaliście Mnie. Ale Pisma muszą się wypełnić.

21. Choral

Jesu, ohne Missetat,
Im Garten Vorhanden,
Da man dich gebunden hat
Fest mit harten Banden.
Wenn uns will der böse Feind
Mit der Sünde binden,
So lass uns, oh Menschenfreund!
Dadurch Lösung finden.

 

22. Evangelist

Und die Jünger verließen ihn alle, und flohen. Und es war ein Jüngling, der folgete ihm nach; der war mit Leinwand bekleidet auf der bloßen Haut; und diesen Jüngling griffen sie. Er aber ließ den Leinwand fahren und flohe nackt von ihnen.

Wtedy opuścili Go wszyscy i uciekli. A pewien młodzieniec szedł za Nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i nago uciekł od nich.

23. Choral

Ich will hier bei Dir stehen,
Verlasse mich doch nicht,
Von Dir will ich nicht gehn,
Wenn Dir Dein Herze bricht,
Wenn Dein Haupt wird erblassen
Im letzten Todesstoß,
alsdann will Dich fassen
in meinen Arm und Schoß.

 

Zweiter Teil, Część druga

24. Aria T

Mein Tröster ist nicht mehr bei mir, mein Jesu, soll ich
Dich verlieren, und zum Verderben sehen führen?
Das kömmt der Seele schmerzlich für.
Der Unschuld, welche nichts verbrochen,
Dem Lamm, das ohne Missetat
Wird in dem ungerechten Rat
Ein Todesurteil zugesprochen.

 

25a. Evangelist

Und sie führtetn Jesum zu den Hohenpriestern und Ältesten und Schriftgelehrten. Petrus aber folgete ihm nach von ferne, bis hinein in des Hohenpriesters Palast; und saß bei den Knechten, und wärmte sich bei dem Licht. Aber die Hohenpriester und der ganze Rat suchten Zeugnis wider Jesum und funden nichts. Viel gaben falsches Zeugnis wider Jesum, aber ihr Zeugnis stimmete nicht überein. Und etliche stunden auf, und gaben falsches Zeugnis wider ihn, und sprachen:

A Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana, u którego zebrali się wszyscy arcykapłani, starsi i uczeni w Piśmie. Piotr zaś szedł za Nim z daleka aż na dziedziniec pałacu najwyższego kapłana. Tam siedział między służbą i grzał się przy ogniu. Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić, lecz nie znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko Niemu, ale świadectwa te nie były zgodne. A niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw Niemu:

25b. Zeugen Coro

Wir haben gehöret, dass er saget: Ich will den Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in dreien Tagen einen andern bauen, der nicht mit Händen gemacht ist.

Myśmy słyszeli, jak On mówił: Ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu trzech dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony.

25c. Evangelist

Aber ihr Zeugnis stimmete noch nicht überein.

Lecz i w tym ich świadectwo nie było zgodne.

26. Choral

Was Menschen Kraft und Witz anfässt,
Soll und billig nicht schrecken,
Er sitzet an der höchsten Stätt,
Er wird ihr'n Rat aufdecken.
Wenn sie aufs klügste greifen an,
So geht doch Gott ein andre Bahn,
Es steht in seinen Händen.

 

27a. Evangelist

Und der Hohepriester stund unter ihnen auf, und fragte Jesum; und sprach:

Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa:

27b. Hohepriester

Antwortest Du nichts zu dem, was diese wider Dich zeugen?

Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw Tobie?

27c. Evangelist

Er aber schwieg stille, und antwortete nichts.

Lecz On milczał i nic nie odpowiedział.

28. Choral

Befiehl Du Deine Wege,
Und was Dein Herze kränkt,
Der allertreusten Pflege,
Des, der den Himmel lenkt,
Der Wolken, Luft und Winden,
Gibt Wege, Lauf und Bahn,
Der wird auch Wege finden,
Da Dein Fuß gehen kann.

 

29a. Evangelist

Da fraget ihn der Hohepriester abermal und sprach zu ihm:

Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie:

29b. Hohepriester

Bist Du Christus, der Sohn des Hochgelobten?

Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego?

29c. Evangelist

Jesus sprach:

Jezus odpowiedział:

29d. Jesus

Ich bin's. Und ihr werdet sehen des Menschen Sohn sitzen zur rechten Hand der Kraft, und kommen auf des Himmels Wolken.

Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi.

29e. Evangelist

Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach:

Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł:

29f. Hohepriester

Was dürfen wir weiter Zeugen? Ihr habt gehört die Gortteslästerung. Was dünket Euch?

Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. Cóż wam się zdaje?

29g. Evangelist

Sie aber verdammten ihn alle, dass er des Todes schuldig wäre. Da fingen an etliche ihn zu verspeien, und mit Fäusten zu schlagen, umd zu ihm zu sagen:

Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci. I niektórzy zaczęli pluć na Niego; zakrywali Mu twarz, policzkowali Go i mówili:

29h. Coro

Weissage uns!

Prorokuj!

29i. Evangelist

Und die Knechte schlugen ihn ins Angesicht.

Także słudzy bili Go pięściami po twarzy.

30. Choral

Du edles Angesichtre,
Dafür sonst schrickt und scheut
Das große Weltgerichte,
Wie bist Du so bespeit,
Wie bist Du so erbleichet,
Wer hat Dein Augenlicht,
Dem sonst kein Licht nicht gleichet,
So schändlich zugericht?

 

31a. Evangelist

Und Petrus war da nieder in dem Palast, da kam des Hohenpriesters Mägde eine. Und da sie sahe Petrum sich wärmen, schauet sie ihn an, und sprach:

Kiedy Piotr był na dole na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Zobaczywszy Piotra grzejącego się przy ogniu, przypatrzyła mu się i rzekła:

31b. Ancilla

Und du warest auch mit Jesum von Nazareth.

I tyś był z Nazarejczykiem Jezusem.

31c. Evangelist

Er leugnete aber und sprach:

Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc:

31d. Petrus

Ich kenne ihn nicht, weiß auch nicht, was du sagest.

Nie wiem i nie rozumiem, co mówisz.

31e. Evangelist

Und er ging hinaus in den Vorhof; und der Hahn krähet. Und die Magd sahe ihn, und hub abermal an zu sagen zu denen, die dabei stunden:

I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kogut zapiał. Służąca, widząc go, znowu zaczęła mówić do tych, którzy tam stali:

31f. Ancilla

Dieser ist der einer.

To jest jeden z nich.

31g. Evangelist

Und er leugnete abermal. Und nach einer kleinen Weile sprachen abermal zu Petro, die dabei stunden:

A on ponownie zaprzeczył. Po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra:

31h. Coro

Wahrlich, du bist der einer; denn du bist ein Galiläer, und deine Sprache lautet gleich also.

Na pewno jesteś jednym z nich, jesteś także Galilejczykiem.

31i. Evangelist

Er aber fing an sich zu verfluchen und zu schwören.

Lecz on począł się zaklinać i przysięgać:

31j. Petrus

Ich kenne des Menschen nicht, von dem ihr redet.

Nie znam tego człowieka, o którym mówicie.

31k. Evangelist

Und der Hahn krähet zum andernmal. Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm saget: Ehe der Hahn zweimal krähet, wirst Du mich dreimal verleugnen. Und er hub an zu weinen.

I w tej chwili kogut powtórnie zapiał. Wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus: Pierwej, nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy Mnie się wyprzesz. I wybuchnął płaczem.

 

32. Choral

Herr, ich habe missgehandelt,
Ja mich, drückt der Sünden Last,
Ich bin nicht den Weg gewandelt,
Den Du mir gezeiget hast.
Und jetzt wollt ich gern aus Schrecken
Mich vor Deinem Zorn verstecken.

 

33a. Evangelist

Und bald am Morgen hielten die Hohenpriester einen Rat mit den Ältesten und Schriftgelehrten, dazu der ganze Rat, und banden Jesum, und führeten ihn hin, und überantworteten ihn Pilato. Und Pilatus fraget ihn:

Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cała Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. Piłat zapytał Go:

33b. Pilatus

Bist Du der König der Juden.

Czy Ty jesteś królem żydowskim?

33c. Evangelist

Er antwortete und sprach:

Odpowiedział mu:.

33d. Jesus

Du sagest's.

Tak, Ja nim jestem

33e. Evangelist

Und die Hohenpriester beschuldigten ihn hart. Pilatus aber fragte ihn abermals, und sprach:

Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. Piłat ponownie Go zapytał:

33f. Pilatus

Antwortest Du nichts? Siehe, wie hart sie Dich verklagen.

Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy Cię oskarżają.

33g. Evangelist

Jesus aber antwortete nichts mehr, also, dass sich auch Pilatus verwunderte. Er pflegte aber, ihnen auf das Osterfest einen Gefangenen los zu geben, welchen sie begehrten. Es war aber einer, genannt Barrabas, gefangen mit den Aufrührerischen die im Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und das Volk ging hinauf, und bat, dass er tät, wie er pfleget. Pilatus aber antwortet ihnen:

Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił. Piłat im odpowiedział:

33h. Pilatus

Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe?

Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla żydowskiego?

33i. Evangelist

Denn er wusste, dass ihn die Hohenpriester aus Neid überantwortet hatten. Aber die Hohenpriester reizeten das Volk, dass er ihnen viel lieber Barrabam losgebe. Pilatus aber antwortet wiederum, und sprach:

Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał:

33j. Pilatus

Was wollt ihr denn, dass ich dem tue, den ihr schuldiget,er sei der König der Juden?

Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie Królem żydowskim?

33k. Evangelist

Sie schrien abermals:

Odpowiedzieli mu krzykiem:

33l. Coro

Kreuzige ihn!

Ukrzyżuj Go!

33m. Evangelist

Pilatus aber sprach zu ihnen:

Piłat odparł:

33n. Pilatus

Was hat er denn Übels getan?

Cóż więc złego uczynił?

33o. Evangelist

Aber sie schrien noch viel mehr:

Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli:

33p. Coro

Kreuzige ihn!

Ukrzyżuj Go!

34. Aria

Angenehmes Mordgeschrei!
Jesus soll am Kreuze sterben,
Nur damit ich vom Verderben
Der verdammten Seelen frei,
Damit mir Kreuz und Leiden,
Sanfte zu ertragen sei.

 

35a. Evangelist

Pilatus aber gedachte dem Volk genug zu tun, und gab ihnen Barrabam los; und überantwortet ihnen Jesum, dass er gegeißelt und gekreuzigt würde. Die Kriegsknechte aber führeten ihn hinein in das Richthaus, und riefen zusammen die ganze Schar; und zogen ihm ein Purpur an, und flochten eine Dornenkrone, und setzten sie ihm auf. Und fingen an zu grüßen:

Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać:

35b. Coro

Gegrüßet seist Du, der Juden König!

Witaj, Królu żydowski!

35c. Evangelist

Und schlugen ihm das Haupt mit dem Rohr, und verspeieten ihn, und fielen auf die Knie, und beteten ihn an.

Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając oddawali Mu hołd.

36. Choral

Man hat Dich sehr hart verhöhnet
Dich mit großem Schimpf belegt
Und mit Dornen gar gekrönet:
Was hat Dich dazu bewegt?
Dass Du möchtest mich ergötzen,
Mir die Ehrenkron aufsetzen.
Tausendmal, tausendmal sei Dir,
Liebster Jersu, Dank dafür.

 

37. Evangelist

Und da sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpur aus, und legten ihm seine eigenen Kleider an, und führeten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Und zwangen einen, der vorüberging, mit Namen Simon von Cyrene, der vom Felde kam (der ein Vater war, Alexandri und Ruffi), dass er ihm das Kreuz nachtrüge. Und sie brachten ihn an die Stätte Golgatha, das ist verdolmetscht Schädelstätt'. Und sie gaben ihm Myrrhen im Wein zu trinken, und er nahm's nicht zu sich. Und da sie ihn gekreuziget hatten, teilten sie seine Kleider, und warfen das Los darüber, welcher was überkäme.

A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty. Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego. Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki. Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął. Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać.

38. Choral

Das Wort sie sollen lassen stahn,
Und keinen Dank dazu haben:
Er ist bei uns wohl auf dem Plan
Mit seinem Geist und Gaben.
Nehmen sie uns den Leib,
Gut, Ehr, Kind und Weib,
Lass fahren dahin,
Sie haben's kein Gewinn,
Das Reich Gotts muss uns bleiben.

 

39a. Evangelist

Und es war um die dritte Stunde, da sie ihn kreuzigten: Und es war oben über ihn geschrieben, was man ihm Schuld gab, nämlich ein "König der Juden". Und sie kreuzigten mit ihm zween Mörder, einen zu seiner Rechten, und einen zur Linken. Da ward die Schrift erfüllet, die da saget:"Er ist unter die Übeltäter gerechnet". Und die vorüber gingen, lästerten ihn, und schüttelten ihre Häupter und sprachen:

A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem Jego winy, tak ułożony: Król żydowski. Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc:

39b. Coro

Pfui dich, wie fein zerbrechst du den Tempel, und bauest ihn in dreien Tagen! Hilf dir nun selber, und steig herab vom Kreuze.

Ej, Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie!

 

39c. Evangelist

Desselben die Hohenpriester verspotteten ihn untereinander, sammt den Schriftgelehrten, und sprachen:

Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie drwili między sobą i mówili:

39d. Coro

Er hat andern geholfen, und kann ihm selber nicht helfen. Ist er Christus und König in Israel, so steige er vom Kreuze, dass wir sehen und gläuben.

Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli.

39e. Evangelist

Und die mit ihm gekreuziget waren, schmäheten ihn auch. Und nach der sechsten Stunde ward eine Finsternis über das ganze Land, bis um die neunte Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus laut, und sprach:

Lżyli Go także ci, którzy byli z Nim ukrzyżowani. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem:

39f. Jesus

Eli, Eli, lama asabthani?

Eloi, Eloi, lema sabachthani,

39g. Evangelist

Das ist verdolmetscht: Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?

to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?

40. Choral

Keinen hat Gott verlassen,
Der ihm vertraut allzeit,
Und ob ihn gleich viel hassen,
Geschieht ihm doch kein Leid;
Gott will die Seinen schützen,
Zuletzt erheben doch,
Und geben was ihn'n nützet,
Hier zeitlich und auch dort.

 

41a. Evangelist

Und etliche, die dabei stunden, da sie das höreten, sprachen sie:

Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili:

41b. Coro

Siehe, er rufet dem Elias.

Patrz, woła Eliasza.

41c. Evangelist

Da lief einer, und füllete einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, und tränket ihn und sprach:

Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc:

41d. Soldat

Halt, lasst sehen, ob Elias komme, und ihm helfe.

Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć krzyża.

41e. Evangelist

Und Jesus schrie laut, und verschied.

Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha.

42. Aria

Welt und Himmel nehmt zu Ohren
Jesus schreiet überlaut.
Allen Sündern sagt er an,
Dass ihm nun genug getan,
Dass das Eden aufgebaut,
Welches wir zuvor verloren.

 

43a. Evangelist

Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stück, von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stund ihm gegenüber, und sahe, dass er mit solchem Geschrei verschied, sprach er:

A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł:

43b. Centurion

Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen.

Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym.

43c. Evangelist

Und es waren auch Weiber da, die von ferne solches schaueten, unter welchen war Maria Magdalena, und Maria des kleinen Jakobs und Joses Mutter, und Salome; die ihm auch nachgefolget, da er in Galiläa war, und gedienet hatten; und viele andere, die mit ihm hinauf gen Jerusalem gegangen waren. Und am Abend, dieweil es der Rüsttag war, welcher ist der Vor-Sabbath, kam Joseph von Arimathia, ein ehrbarer Ratsherr, welcher auch auf das Reich Gottes wartete, der wagt's und ging hinein zu Pilato, und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus aber verwundert' sich, dass er schon tot war; und rief dem Hauptmann, und fraget ihn, ob er schon gestorben wäre? Und als er's erkundet von dem Hauptmann, gab er Joseph den Leichnam.

Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, i Salome. Kiedy przebywał w Galilei, one towarzyszyły Mu i usługiwały. I było wiele innych, które razem z Nim przyszły do Jerozolimy. Pod wieczór już, ponieważ było Przygotowanie, czyli dzień przed szabatem, przyszedł Józef z Arymatei, poważny członek Rady, który również wyczekiwał królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i pytał go, czy już dawno umarł. Upewniony przez setnika, podarował ciało Józefowi.

44. Choral

O! Jesu Du,
Mein Hilf und Ruh!
Ich bitte Dich mit Tränen,
Hilf, dass ich mich bis ins Grab
Nach Dir möge sehnen.

 

45. Evangelist

Und er kaufte ein Leinwand, und nahm in ab, und wickelte ihn in die Leinwand, und legte ihn in ein Grab, das war in einen Felsen gehauen; und wälzte einen Stein vor des Grabes Tür. Aber Maria Magdalena und Maria Joses, schaueten zu, wo er hingeleget ward.

Ten kupił płótno, zdjął Jezusa [z krzyża], owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. Przed wejście do grobu zatoczył kamień. A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie Go złożono.

 

46. Coro

Bei Deinem Grab und Leichenstein,
Will ich mich stets, mein Jesu, weiden
Und über Dein verdienstlich Leiden,
Von Herzen froh und dankbar sein.
Schau, diese Grabschrift sollst Du haben;
Mein Leben kommt aus Deinem Tod,
Hier hab ich meine Sündennot
Und Jesum selbst in mich begraben.

 


 

*) Tłumaczenie tekstów ewangelii, z Mk14-15 za Biblia Tysiąclecia.
**) Tłumaczenia arii i chorałów nie ma, bo nie znam niemieckiego
***) Materiał przygotowuje sobie na koncert z rekonstrukcją muzyki pasji, planowany na 16 marca 2013. Orkiestra i chór Akademii Muzycznej w Katowicach pod dyr. Marka Toporowskiego
****) Materiał będzie umieszczony na http://wojtek.pp.org.pl/31954_pasja-marka-123
*****) Zachęcam do korzystania z serwisu 
Kantaty Bacha po polsku dostępnego pod http://www.kbpp.org.pl/

 

 


Kategorie: muzyka, bach, libretto, _blog


Słowa kluczowe: pasja wg. św. marka, bwv 247


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.