Słowo kluczowe: królestwo boże


W:2
23 sierpnia 2021 (poniedziałek), 11:08:08

Rozważanie o państwie, królestwie i Królestwie Bożym

Paweł z IPP mnie zainspirował i sobie zapisałem takie myśli:
- Czy Twoje państwo jest przez ciebie postrzegane jako aparat ucisku?
- A może Twoje państwo to "dobro wspólne”, które współtworzysz, które współorganizujesz, którego koszty w części ponosisz, ale jak z każdego dobra masz też swoje korzyści?
- Jak się czujesz widząc policjanta - pojawia się poczucie bezpieczeństwa czy zagrożenia?
- Co czujesz dostając nieoczekiwane pismo z urzędu?
- Jeżeli uczciwy obywatel boi się swojej władzy tzn. że ta władza postępuje względem obywateli nieuczciwie.
- Władza może się sprzeniewierzyć Bożemu mandatowi i realizować nieprawości oraz niesprawiedliwość (antyPiS).
- Pytanie osobiste: czy ja mam legimityzować każdą władzę czy tylko taką która realizuje Boży zamiar?
- Jeżeli władza w jakiś sposób daje bogactwo, rozdaje majątek to jest to sygnał, że jest to władza wg modelu Nimroda a nie Królestwa Bożego.

 


Kategorie: _blog, polityka, teologia / królestwo


Słowa kluczowe: królestwo boże, królestwo, ipp, państwo, władza, Nimrod


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
12 marca 2021 (piątek), 10:52:52

Światopoglądowa alternatywa wobec małżeństwa

Na Fejsie opublikowałem:

Ciekawe czy małżeństwo monogamiczne jest wyrazem ujarzmienia jednej płci przez drugą, proklamowaniem wrogości płci. Czy rzeczywiście pierwszy ucisk klasowy w historii to ucisk żeńskiej płci przez męską w małżeństwie monogamicznym?

A może Bóg gdy stworzył człowieka, uczynił go na własne podobieństwo? Czy to Bóg stworzył mężczyznę i stworzył kobietę, pobłogosławił ich i w dniu ich stworzenia określił ich mianem: człowiek?

A w co Ty wierzysz bo w coś wierzyć musisz? 

A dlaczego to? Bo w zależności od tego w co się wierzy można tak lub inaczej dyskutować o słowach: uległość, poddanie, panowanie.

Definicja:
Poddanie to realizacja w swoim życiu Bożego pomysłu na swoją rolę w świecie.

A komentarzem do tej definicji jest to, że nie ma nic wspólnego z wartością danej osoby lub jej znaczeniem ale jest odwzorowaniem relacji wewnątrz Boga z życiu ludzi. Poddanie wypływa z wolu poddanego, który odkrywa i realizuje Boży zamiar. (Źródło: BPsz)

 


Kategorie: _blog


Słowa kluczowe: poddanie, uległość, małżeństwo, człowieczeństwo, królestwo boże


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
26 marca 2018 (poniedziałek), 21:25:25

Królestwo Boże i Królestwo Norwegii

Norwegia jest królestwem - wiedziałem o tym. W Norwegii socjalizm doszedł tam już tak daleko, że każdy może sobie sprawdzić ile kto zarabia.

Norwegia jest królestwem, w którym król też zarabia i każdy z jego poddanych (co? kto?) może sobie sprawdzić ile zarabia król.

Kim zatem jest król? Wydaje mi się, że psując słowa diabeł ma poczucie humoru.

* * * * *

I jak teraz wytłumaczyć, że Pan Jezus głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym, skoro do dwóch wypatrzonych wzorców królestwa (królestwo z bajki, albo tyrania z despotą) dokłada się trzeci: Królestwo Norwegii.


Kategorie: _blog, polityka


Słowa kluczowe: królestwo boże, królestwo norwegii, psucie słów


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
2 stycznia 2018 (wtorek), 12:22:22

Właściwa geopolityka na nadchodzące czasy

Pytania do tej mapy, na które nie znam odpowiedzi:

  • który to rok?
  • co znaczą te cyferki przy nazwach miast?
  • dlaczego nie ma Chin?

Info o mapie:

mapa-jerozolima-sredniowiecze


Kategorie: _blog, polityka, geopolityka


Słowa kluczowe: jerozolima, tysiącletnie królestwo, królestwo boże, geopolityka


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
29 lipca 2016 (piątek), 16:12:12

Studium z Łukasza, rozdział 12

W związku z poważnymi zmianami w moim życiu zawodowym muszę sobie przeczytać to uważnie, bo może jeszcze nie jest za późno.
 
(13) I powiedział mu ktoś z tłumu:
Nauczycielu, powiedz memu bratu, aby podzielił się ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą między wami?
 
(15) Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się chciwości, gdyż nie od tego, że ktoś ma obfitość dóbr, zależy jego życie.
 
(16) I opowiedział im przypowieść: 
Pewnemu bogatemu człowiekowi pole przyniosło obfity plon. I rozważał w sobie: Cóż mam zrobić, skoro nie mam gdzie zgromadzić moich plonów? Powiedział więc: Zrobię tak: zburzę moje spichlerze, a zbuduję większe i zgromadzę tam wszystkie moje plony i moje dobra. I powiem mojej duszy: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpoczywaj, jedz, pij i wesel się. Ale Bóg mu powiedział: Głupcze, tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak jest z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu.
 
(22) Potem powiedział do swoich uczniów:
Dlatego mówię wam: Nie troszczcie się o wasze życie, co będziecie jeść, ani o ciało, w co będziecie się ubierać. Życie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie.
(24) Przypatrzcie się krukom, że nie sieją ani nie żną, nie mają spiżarni ani spichlerza, a [jednak] Bóg je żywi. O ileż cenniejsi jesteście wy niż ptaki!
(25) I któż z was, martwiąc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie możecie uczynić, czemu troszczycie się o inne?
(27) Przypatrzcie się liliom, jak rosną: nie pracują ani nie przędą, a mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany, jak jedna z nich. A jeśli trawę, która dziś jest na polu, a jutro będzie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, o ileż bardziej was, ludzie małej wiary?
(29) Nie pytajcie więc, co będziecie jeść lub co będziecie pić, ani nie martwcie się o to. O to wszystko bowiem zabiegają narody świata. Lecz wasz Ojciec wie, że tego potrzebujecie. (31) Szukajcie raczej królestwa Bożego, a to wszystko będzie wam dodane.
 
(32) Nie bój się, mała trzódko, gdyż upodobało się waszemu Ojcu dać wam królestwo.
(33) Sprzedawajcie, co posiadacie, i dawajcie jałmużnę. Przygotujcie sobie sakiewki, które nie starzeją się, skarb w niebie, którego nie ubywa, gdzie złodziej nie ma dostępu ani mól nie niszczy. (34) Bo gdzie jest wasz skarb, tam będzie też wasze serce.
 
(35) Niech będą przepasane wasze biodra i zapalone lampy. 
A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, aż wróci z wesela, aby gdy przyjdzie i zapuka, zaraz mu otworzyć. Błogosławieni ci słudzy, których pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, że się przepasze i posadzi ich za stołem, a obchodząc, będzie im usługiwał. Jeśli przyjdzie o drugiej czy o trzeciej straży i tak ich zastanie, błogosławieni są ci słudzy. A to wiedzcie, że gdyby gospodarz znał godzinę, o której ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.
 
(40) Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie.
 
(41) Wtedy Piotr go zapytał: Panie, czy tę przypowieść mówisz do nas, czy też do wszystkich?
(42) A Pan odpowiedział: Któż więc jest szafarzem wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, aby we właściwym czasie wydawał jej wyznaczoną żywność?
(43) Błogosławiony ten sługa, którego pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad wszystkimi swoimi dobrami. Ale jeśli ten sługa powie w swoim sercu: Mój pan zwleka ze swoim przyjściem, i zacznie bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się; Przyjdzie pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna, i odłączy go, i wyznaczy mu dział z niewierzącymi. Ten zaś sługa, który znał wolę swego pana, a nie był gotowy i nie postąpił według jego woli, otrzyma wielką chłostę. Lecz ten, który jej nie znał i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. 
 
Komu wiele dano, 
od tego wiele się będzie wymagać, 
a komu wiele powierzono, 
więcej będzie się od niego żądać.
 

Kategorie: biblia, _blog


Słowa kluczowe: łk12, królestwo boże, kruki, lilie, skarb


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.