Słowo kluczowe: tkp


29 czerwca 2021 (wtorek), 19:24:24

Złote jabłko i wywiad...

W pierwszych dniach stycznia pojechałem z kumplem do Wrocławia, gdzie na jakiejś konferencji (?) nagrano ze mną taki wywiad:

Wersja w AVI się nie odtwarza w przeglądarce, zaś wersja MP4 nie ma głosu. Super! Lubię takie wywiady.

Ale jest na YouTubie !

 

 


Kategorie: zawodowe


Słowa kluczowe: światłowody, 3s, tkp, pik-net


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
18 grudnia 2017 (poniedziałek), 11:27:27

3S zanotują w tym roku 100 mln zł obrotu

Zachowuję sobie bo warto:

3S zanotują w tym roku 100 mln zł [obrotu]

Łukasz Dec, TelkoIn, http://www.telko.in/3s-zanotuja-w-tym-roku-100-mln-zl

W 2015 r. fundusz zarządzany przez Enterprise Investors za 86 mln zł kupił 76 proc. akcji grupy 3S. Jej zarząd jest dzisiaj pod koniec pierwszego, realizowanego w uzgodnieniu z nowym inwestorem, 3-letniego biznesplanu.

Jacek Groyecki, członek zarządu i współzałożyciel Grupy 3S

– Negocjując inwestycję, obok wzrostu organicznego, pokazaliśmy inwestorowi kilka potencjalnych celów akwizycji. Wskazaliśmy rynek warszawski, jako wart wejścia. Wskazaliśmy na przewidywany wzrost biznesu data center – rozumianego nie tylko jako kolokacja, ale przede wszystkim, jako sprzedaż rozwiązań ICT – a więc naszym zdaniem wart inwestycji. Realizujemy ten plan z niewielkimi modyfikacjami: trochę szybciej rozwijają się usługi oferowane przez 3S Data Center oraz biznes naszej spółki zależnej SGT. W samej 3S satysfakcjonujące wzrosty notujemy wciąż w obszarze usług telekomunikacyjnych, natomiast wolniej rośnie biznes czysto infrastrukturalny. Co do akwizycji – w roku 2016 przejęliśmy krakowskiego Fibertecha, z kolei w 2017 – zorganizowaną część przedsiębiorstwa IT Works – mówi Jacek Groyecki, członek zarządu i współzałożyciel grupy.

Rok 2017 ma się zamknąć dla 3S kwotą ponad 100 mln zł skonsolidowanych przychodów przy wyniku EBITDA przekraczającym 30 proc. W stosunku do roku 2016 oznacza to wzrost zarówno przychodów jak wyniku EBITDA o 20 proc.

– Co do roku 2018 właśnie go budżetujemy. Wstępnie zakładamy wzrost przychodów grupy na poziomie 15 proc. Dobrego roku spodziewamy się w spółkach 3S Data Center i SGT, którym szczególnie sprzyja rynkowa koniunktura – mówi Jacek Groyecki.

Główny podmiot grupy – spółka 3S S.A. – koncentruje się na usługach strictetelekomunikacyjnych, wypracowując główną część sprzedaży oraz wyniku EBITDA całej grupy.

– Przewidujemy, że przychody samego 3S S.A. urosną w tym roku o ok 7 proc. Przy czym sprzedaż usług telekomunikacyjnych dla biznesu szybciej, natomiast wolniej biznes infrastrukturalny, np. przychody z dzierżawy włókien światłowodowych – naszego tradycyjnego obszaru. Razem z uwzględnieniem przychodów Fibertecha biznes telekomunikacyjny przyniesie w 2017 r. ponad 60 mln zł. Sprzedaż usług w centrach danych przyniesie ponad 21 mln zł, a ponad 26 mln zł – sprzedaż usług telewizyjnych realizowana przez SGT S.A. Około 2 proc. całości przychodów grupy pochodzi z transakcji pomiędzy powiązanymi podmiotami – mówi Jacek Groyecki.

Przeważającą część przychodów grupy stanowią usługi telekomunikacyjne, z czego zadowalające wzrosty dają usług dla firm, natomiast dynamika podstawowych usług operatorskich powoli sie wypłaszcza. Lepiej pod względem wyglądają usługi data center, a jeszcze lepiej IT (tu działa dodatkowo efekt niskiej bazy).

– Jeśli chodzi o obszar telko, gdzie kiedyś nastawialiśmy się na klientów generujących co najmniej 1 000 zł rachunku miesięcznie, dzisiaj rozszerzamy obszar działania: uważamy, że warto sięgnąć także po klienta generującego mniejsze przychody. Portfolio pozwala nam pozyskiwać bardzo różnych klientów: od bardzo małych, kupujących pojedyncze usługi telekomunikacyjne, do takich, którzy korzystają z dedykowanych rozwiązań, płacąc za nie kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie – mówi Jacek Groyecki.

Podstawowe usługi operatorskie takie, jak dzierżawa włókien, teletransmisja, czy hurtowy internet nadal są dla 3S atrakcyjnym biznesem, ale silna konkurencja robi swoi: wolumen sprzedaży rośnie, ale ceny spadają. Wzrost przychodów jest zatem niewielki.

– Nieco krzywdy wyrządziły nam w tym obszarze pieniądze unijne. Bezustannie spotykamy się z bezpośrednią konkurencją usług oferowanych w dotowanych sieciach. Charakter tych projektów wymusza nieracjonalny spadek cen na rynku. Szczególnie frustrujące jest, kiedy przedsiębiorca telekomunikacyjny zderza się z konkurencją sieci samorządowych – mówi Jacek Groyecki.

Ciekawostką jest, że Grupa 3S sama nie mogła sięgnąć po dotacje, ponieważ przyjęta w programie definicja MSP wykluczała ją z udziału. Samo 3S spełniało kryteria „małej i średniej firmy”, ale rozpatrywane było łącznie ze swym byłym akcjonariuszem – dużą grupą logistyczno-chemiczną PCC SE.

Na nowe rynki wchodzimy ostrożnie, zwykle podążając za pozyskanymi klientami.

3S stara się o organiczny wzrost poprzez sprzedaż usług, o wzrost przez akwizycje oraz przez rozwój geograficzny. Dzisiaj spółka dysponuje ok. 3,5 tys. km własnej sieci szkieletowej zlokalizowanej głównie na Górnym Śląsku. Sieć dostępową buduje tylko w technologii optycznej (bez stosowania radiolinii). Poza rodzimym rynkiem aglomeracji katowickiej obecna jest także w Krakowie, we Wrocławiu, Opolu, w Warszawie. Ma także klientów w Rzeszowie, Wałbrzychu, Nowym Sączu oraz w Tarnowie.

– Na nowe rynki wchodzimy ostrożnie, zwykle podążając za pozyskanymi klientami. Istotną rolą w rozbudowie naszego zasięgu odegrały kontrakty z operatorami komórkowymi, którym 3S dostarcza włókna do podłączenia nadajników sieci mobilnej. Rozpoczynanie od zera działalności na nowych rynkach wydaje się nam dzisiaj chybionym pomysłem. Należy wchodzić tam, gdzie są klienci – pozyskani dzięki własnym działaniom sprzedażowym, albo dzięki akwizycjom. Poprzez akwizycję Fibertecha weszliśmy na rynek krakowski i chcielibyśmy się tam jeszcze umocnić. Chcielibyśmy umocnić się we Wrocławiu. Rozważaliśmy wejście na rynek trójmiejski – mówi Jacek Groyecki.

Duże nadzieje spółka wiąże z rynkiem warszawskim.

– Warszawa zawsze nas nęciła i w przyszłym roku chcielibyśmy się zauważalnie tam rozwinąć. Tak przez pozyskiwanie nowych klientów, jak i przez organiczną rozbudowę infrastruktury. Dzisiaj mamy w stolicy i własne centrum kolokacyjne i kilkadziesiąt kilometrów własnej sieci – mówi Jacek Groyecki.

Grupa 3S nie do końca jest zadowolona z tempa rozwoju biznesu data center w stolicy. Koncepcja ośrodka 3S BOX w Warszawie oparta była o osobną spółkę z udziałem zewnętrznych partnerów.

– Życie zweryfikowało nasze założenia. Przyjęty model okazał się nie tak skuteczny, jak tego oczekiwaliśmy, a w efekcie – komercjalizacja ośrodka na warszawskim Annopolu jest opóźniona w stosunku do planów – mówi Jacek Groyecki.

Grupa 3S niedawno rozstała się z partnerami, którzy mieli pomagać w budowie biznesu data center w stolicy.

– Jesteśmy jednak cierpliwi i z taką cierpliwością podchodziliśmy do każdego nowego przedsięwzięcia. Warszawski rynek ma duży potencjał, który z pewnością uda się nam wykorzystać – mówi Jacek Groyecki.

A inne akwizycje? Potencjalnie na sprzedaż będzie telekomunikacyjna (co najmniej) część ATM.

– Nie prowadzimy w tej chwili żadnych rozmów z właścicielami tej spółki. Czy operacja o takiej skali byłaby dla nas realna? Myślę, że tak, przy czym taki przypadek – mówię tu o porównywalnych wielkościach biznesów – rozpatrywać by trzeba raczej jako fuzję, niż przejęcie – mówi Jacek Groyecki.

Przed sprzedażą udziałów do funduszu Enterprise Investors grupa 3S wycofała się z bezpośrednich działań na rynku detalicznym, gdzie 2 lata wcześniej zaczęła skupować lokalne sieci telekomunikacyjne. Spółka SSH, poprzez którą prowadzony był projekt została potem wchłonięta przez innego operatora – firmę Syrion z Żor, która kontynuując działania konsolidacyjne urosła do ok. 17 tys. abonentów.

– Założyciele 3S – między innymi ja sam – pozostali w tej spółce z niewielkimi udziałami, natomiast Grupa 3S – tak, wycofała się z tego rynku. Budowanie wartości w skali, która nas interesowała wymaga znacznie więcej czasu i większego niż sobie wyobrażaliśmy kapitału – mówi Jacek Groyecki. – Na rynku detalicznym obecna jest natomiast cały czas inna spółka zależna naszej grupy, SGT S.A. – dostawca TV dla klientów lokalnych operatorów telekomunikacyjnych.Działając na ich sieciach, SGT dostarcza dzisiaj usługi dla blisko 50 tys. klientów końcowych i obsługuje ponad 70 tys. dekoderów, co lokuje ją (pod względem liczby abonentów) pomiędzy dziesięcioma największymi sieciami kablowymi w kraju. Wygląda na to, że w kolejnym, 2018 roku SGT urośnie znowu o ok. 30 proc. SGT jest zdrowym i wartościowym podmiotem naszej grupy. Generuje dobrą marżę i przyzwoity poziom gotówki Nie da się jednak ukryć, że nieco odstaje profilem od reszty Grupy 3S, która koncentruje się na rynku B2B – mówi Jacek Groyecki.

Na rynku dostawców usług TV zrobiło się gęsto. Mówi się o konsolidacji. Od strony strategicznej sprzedaż SGT nie jest wykluczona, ale – jak mówi Jacek Groyecki – żadnych konkretnych planów w tej sprawie obecnie nie ma.

Grupa 3S natomiast zdecydowana jest rozwijać usługi informatyczne dla biznesu.

– Razem ze spółką IT Works przejęliśmy kilkunastu inżynierów, wzmacniając w ten sposób zespół 3S Data Center – jego kompetencje i moce przerobowe dziedzinie informatyki. Pytanie jednak, jak się na rynku IT spozycjonować i gdzie się zatrzymać. Dzisiaj wyznaczyliśmy sobie, jako granicę usługi Platform as a Service, czyli zapewnienie zasobów informatycznych w modelu chmurowym. Ostatnio zaczęliśmy się zajmować chmurą hybrydową, oferując nasze własne rozwiązania plus produkty wielkich dostawców, jak Microsoft, czy Amazon. W dalszym planie rozważamy również kolejny krok, który mógłby polegać na przejmowaniu zarządzania i obsługi tej części środowiska IT firm, która nie jest związana bezpośrednio z jej podstawową działalnością. Rynek integratorski natomiast uważamy za raczej trudny – ocenia Jacek Groyecki.

Od trony marketingowej budowaniu wizerunku 3S, jako dostawcy rozwiązań informatycznych (głównie „chmury”), służy cykl spotkań Meet IT z potencjalnymi klientami. Dla szerszej rozpoznawalności opracowano Projekt Delta – cykl filmów o technologiach przygotowany we współpracy z autorem telewizyjnej Sondy 2Tomaszem Rożkiem.

– To przedsięwzięcie z założenia miało charakter jednorazowy. Niemniej nasz dział marketingu jest z akcji zadowolony. Materiały wideo wyprodukowane w ramach Projektu Delta zanotowały ponad 30 tysięcy wyświetleń na YouTube’ie. W mediach i serwisach WWW partnerów projektu opublikowano ponad 30 związanych z nim artykułów. Dodatkowo pod naszym hasłem – Meet IT – w czterech miastach zorganizowano cztery spotkania dla menedżerów i specjalistów. Projekt zaczął owocować ciekawymi kontaktami, także takimi, które wprost przekładają się na działania handlowe – mówi Jacek Groyecki.

Nie kryje, że pewnym ograniczeniem dla produkcji materiałów w ramach Projektu Delta były prawa licencyjne Telewizji Polskiej, które ograniczały swobodę wykorzystania wizerunku i potencjału Tomasza Rożka.

W Grupie 3S pracuje obecnie 270 osób. Gdyby przydzielić je do podstawowych pionów biznesowych, to na telekomunikację przypadłoby 65 proc. zatrudnionych, na centra kolokacyjne – 15 proc., usługi IT – 10 proc., a na usługi hurtowe dla ISP – 10 proc. To oczywiście nieco uproszczona struktura, ale pokazuje czym jest dzisiaj grupa.

I to samo w PDF: 2017-12-18 3S zanotują w tym roku 100 mln zł - TELKO.in.pdf


Kategorie: zawodowe


Słowa kluczowe: 3s, tkp


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
1 października 2009 (czwartek), 23:19:19

Praca i jedzenie

Gospoda u Wrochema, Tarnowskie Góry, a w niej:
#1. krewetki na maśle ale weszło carpaccio wołowe,
#2. borowiki w śmietanie,
#3. krem z curry (nie mylić z rosołem z kury),
#4. niezły kawałek polędwicy, puree z groszku i coś jeszcze
#5. suflet z ananasem, mocno miętowy, na to lody
#6. herbata i dość.
ledwo dojechałem do domu.

Ale czy sprawiło mi to radość? Chyba nie, bo zmęczenie pracą i jedzenie, które jest pracą to stanowczo za dużo pracy.


Kategorie: zawodowe, _blog


Słowa kluczowe: u wrochema, rn, tkp


Komentarze: (1)

pietrek, October 17, 2009 11:45 Skomentuj komentarz


Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu i brak ruch innego niż w samochodzie szybkim sposobem na cukrzycę. Więcej warzyw i ruchu !!
Skomentuj notkę
12 lutego 2008 (wtorek), 18:28:28

Struktury #2

20 stycznia 2005 roku pisałem, że słuchając Pink Floydów można dość do wniosku, iż "niektóre struktury są piękne". Tego to dnia, namalowałem coś takiego:

struktura spółki 2005

Teraz minął jakiś czas, struktura urosła przez co jest mniej symetryczna i mniej wyważona. Ale czy jest mniej piękna? Oceńcie sami:


Kategorie: tkp, zarządzanie, _blog


Słowa kluczowe: struktura, zarządzanie, tkp


Komentarze: (2)

jozef k., February 12, 2008 18:50 Skomentuj komentarz


1. dyrektor działu transmisji jest poniżony.

2. jedna sekretarka jest pod nikim.

3. inspektor bhp ma jakieś fuzle!

4. prawa strona jest cięższa i wszystko może się gibnąć.

Gosia, February 14, 2008 11:23 Skomentuj komentarz


:)
Skomentuj notkę
15 kwietnia 2006 (sobota), 10:51:51

BS, P&L i CF za rok 2005

 

Dla kibiców prezentuję:

Komentarz:

1. Dołożenie kolumny 2005 poszerza widzenie :-) i aby nieco je zawężyć użyłem w tabelkach fontu 9pt.

2. W tym bilansie (tak jak być powinno) widać wyraźnie co jest i skąd się to wzieło, a dokładnie co w tym roku przybyło i kto za to zapłacił.

3. Pewnie za rok wywalę kolumnę 2002 bo jest nudna.

 

Komentarza c.d.:

3. Niktórzy składają takie życzenia: "obyś wysokie podatki płacił" - a więc 222 tys. poszły na zatracenie.

4. EBITDA jest szokująca.

5. S.D.G.

 

Komentarza c.d.:

6. Uzupełniam braki bo rok temu nie było CF a już jest

 

Z zeszłego roku powielam cytat do sprawozdania zarządu

Teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta i spędzimy tam rok, będziemy uprawiać handel i osiągniemy zyski, wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika.

Zamiast tego powinniście mówić: Jeżeli Pan zechce, i będziemy żyli, zrobimy to lub owo.

(z listu apostoła Jakuba, z rozdziału 4, werset 13 i następne)

A więc jeśli Pan zechce to za rok umieszczę kolejne tabelki.


Kategorie: tkp, zawodowe, _blog


Słowa kluczowe: Bilans, rachunek zysków, tkp


Komentarze: (2)

nestor, May 23, 2006 23:12 Skomentuj komentarz


jakies kiepskie tlumaczenie cf statement i balance sheet na angielski, masa błedów.

anonim, June 17, 2010 20:25 Skomentuj komentarz


No bo jak się nie umie po angielsku to tak się pisze :-)
Skomentuj notkę
29 marca 2006 (środa), 08:09:09

Brak światłowodu... (z cyklu: dialogi na cztery nogi)

Zebranie zarządu firmy na literę T. Omawiane są plany sprzedażowe.

Dyrektor Handlowy:
- W najbliższych dniach podpiszemy umowe z [...] na dzierżawę włókien światłowodowych z miasta [...] do miasta [...].

Wiceprezes:
- Ale my tam nie mamy światłowodu!

Dyrektor Handlowy:
- Brak światłowodu nie może być przeszkodą w jego wydzierżawieniu.

Dobry handlowiec potrafi!


Kategorie: tkp, dialogi na cztery nogi, _blog


Słowa kluczowe: światłowód, tkp, 3s


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
21 marca 2006 (wtorek), 17:08:08

Rybak z nad Ładogi

W ramach pracy zawodowej publikuję co następuje:

Telekomunikacja Kopalń Piasku S.A.

Anuszka

Pewien rybak znad Ładogi
Skorzystał raz z prawa drogi.
W rok zbudował sieć światłowodów
i to bez żadnych korowodów
choć był przecież bardzo ubogi.


Kategorie: poezja, tkp, _blog


Słowa kluczowe: limeryk, telekomunikacja, tkp, 3s


Komentarze: (2)

krisper, March 22, 2006 23:50 Skomentuj komentarz


Anuszko postaraj sie jeszcze raz... Ja chętnie bym został takim bardzo ubogim hehehehe.

zeitd.s., March 22, 2006 18:23 Skomentuj komentarz


nuda
Skomentuj notkę
11 stycznia 2006 (środa), 15:41:41

Prognozy wyników spółek

Program Exel firmy Microsoft daje menadżerom wyjątkowo proste narzędzie wpływania na nastroje inwestorów. Trzy kliknięcia myszą dodają trend do jakiegoś wykresu i w zależności od tego, czy chcemy aby ten trend był wykładniczy, wielomianowy czy też logarytmiczny, oczywiście bez podawania błędu każdej z metod możemy otrzymać wykres optymistyczny, taki sobie lub pesymistyczny. Oczywiście uczciwie było by podawać średnie odchylenie kwadratowe każdej z metod ale czy czasem nie jest tak, że jeszcze uczciwiej byłoby nie 1 robić ogóle takich wykresów.

Ale aby było zabawniej zrobiłem sobie jakieś trendy i oto efekty - i żeby nie było wątpliwości, wszystkie wykresy są dla tych samych danych:

Makler radzi: Jak widać spółka wchodzi w fazę agresywnego rozwoju. należy inwestować, inwestować, inwestować! Zalecenie: kupuj!

wzrost

Makler radzi: Widać wyraźnie, że spółka rozwija się nierównomiernie, wahania koniunktury wyraźnie wpływają na dynamikę rozwoju. Zalecenie: akumuluj.

stagnacja

Makler radzi: Spółka jest po fazie intensywnego rozwoju a rynek na jej usługi się nasyca. Zalecenie: kumuluj lub sprzedaj.

koniec rozwoju


Kategorie: ekonomia, _blog


Słowa kluczowe: tkp, ekonomia


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
25 kwietnia 2005 (poniedziałek), 09:24:24

Notatki z posiedzenia Rady Nadzorczej (z cyklu: dialogi na cztery nogi)

Prezes referując w imieniu Zarządu wyniki spółki za pierwszy kwartał:

(...) pomimo trudności cele zostały osiągnięte, zyski wykazane, wskaźniki przekroczone. Jak więc widać w przedstawionym materiale, jest dobrze.

Przewodniczący Rady, komentując wypowiedź Zarządu:

Tak. To dzięki mądrości Rady, która pozwoliła Zarządowi działać.


Kategorie: tkp, zarządzanie, dialogi na cztery nogi, _blog


Słowa kluczowe: tkp


Komentarze: (2)

myslicielka, April 26, 2005 07:50 Skomentuj komentarz


masakra po prostu
p.s. niezła analiza choć jeśli chodzi o życie moje to zawsze był ten dzień przed
a jeśli chodzi o świat to ja o tym nie myślałam.
Podobno też bo to istaniało zawsze, jakieś tam wybuchy i te sprawy

M.Ś., April 25, 2005 15:59 Skomentuj komentarz


:-))
Skomentuj notkę
W:2 P:2
11 marca 2005 (piątek), 11:29:29

BS i P&L za 2004

Publikuję tu pewne dane:

Komentarz:

#1. Niektóre liczby są piękne a ich piękno uspokaja. Odtworzenie kapitału własnego jest zawsze uspokajające.

#2. Ciekawe dlaczego z pozycji D zniknęło słówko "bierne". Ot, taka ciekawostka. A po co w ogóle tu te rozliczenia? Nawet nie wiadomo jak to nazwać po angielsku.

Komentarza c.d.:

#3. Po dwóch latach ostrego inwestowania fajnie jest wyjść na prostą.

#4. Jak to dobrze, że jeszcze nie trzeba płacić podatków.

#5. Szkoda, że gdzieś się zapodział arkusz CF.

Cytat dla zarządu:

Teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta i spędzimy tam rok, będziemy uprawiać handel i osiągniemy zyski, wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika.

Zamiast tego powinniście mówić: Jeżeli Pan zechce, i będziemy żyli, zrobimy to lub owo.

(z listu apostoła Jakuba, z rozdziału 4, werset 13 i następne)

Obserwacja:

Jeżeli Pan da. Jeżeli będziemy żyli. Jeżeli Pan zechce. Lepiej przyjąć, że najważniejsza jest wola Pana, a moja wola zawsze niech pozostanie na drugim miejscu. Ale zyski to fajna rzecz.

Modlitwa:

Panie Boże - czy zechcesz bym żył? Czy dasz mi osiągać zyski? Nie, żeby mi specjalnie zależało, bo już dość sporo mi dałeś i wielce Ci jestem wdzięczny. Ale tak z ciekawości pytam.

Panie - niech Twoja chwała się tu na ziemi objawia!

Amen!

 

 

 


Kategorie: tkp, zawodowe, _blog


Słowa kluczowe: Bilans, rachunek zysków, tkp


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
20 stycznia 2005 (czwartek), 20:33:33

Struktury i Eugeniusz

Niektóre struktury są piękne w swej krystalicznej przejżystości.

Ot, np. ta:

Czyż nie jest piękna sama w sobie?

Nota redakcyjna:
przemyślenie to powstało podczas słuchania płyty Ummagumma Pink Floyd'ów więc ostrożnie z tą siekerką Eugeniuszu.


Kategorie: tkp, zarządzanie, _blog


Słowa kluczowe: pink floyd, Ummaguma, Eugeniusz, siekierka, struktura, zarządzanie, tkp


Komentarze: (2)

anonim, January 24, 2005 17:50 Skomentuj komentarz


piękne!

pepegi, January 21, 2005 09:28 Skomentuj komentarz


podobna do mi znanych, różnica polega na braku ogniw wykonawczych, co w niektórych organizacjach stanowi poważny problem.
Ustaw kontrolki na serce Słońca ;-)
Skomentuj notkę
20 lipca 2004 (wtorek), 18:07:07

Podkopujemy konkurencje

Jak ja lubię to zdjęcie!

Na potrzeby jakiś prezentacji powstała również wersja pionowa tegoż:

podkopujemu-konkurencje-v

Miejsce? Skrzyżowanie Opawskiej i Nowego Światu w Gliwicach, przy operetce. Kilka lat później nie było już TP, ani tej budki a w miejscu tym pojawiły się piękne krzaczki ukrywając to co pod ziemią.

 


Kategorie: telekomunikacja, _blog


Słowa kluczowe: telekomunikacja, światłowody, tpsa, tkp


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
5 marca 2004 (piątek), 14:23:23

Cel życia

Nie tak dawno (jak zaczynały się zmiany, jak tworzyło się nowe, jak powstawało 2n2, cc, tkp) uważałem, że celem jest pokazanie. Mówiłem: pokażę, że można. Wydawało mi się, że to była dobra motywacja ale minęły ponad 3 lata i już wiem, że to nie było do końca właściwe. Za dużo w tym jest ja bo przecież mówiłem ja pokażę, że można. a przecież kim ja jestem?

Praca nad projektem tkp pokazuje, jak niewiele mogę, jak często ja chcę ale zależę od innych ludzi, którzy mogą tak, a mogą zupełnie inaczej. Jak to dobrze, że ja chcę i nie mogę, i to dobrze, bo to uczy pokory. Jak to dobrze, że już nie chcę nic pokazywać, jak to dobrze, że cele mogę zmieniać. Teraz uważam, że mam być a dokładnie mam być świadkiem. Bycie jest chyba właściwsze niż (ja) działanie. Bycie bardziej podkreśja obecność Jego niż mnie.

Kontekst: J3.30; J3.22-36; Ga2.20; Dz1.8

thx: gk


Kategorie: osobiste, _blog


Słowa kluczowe: cel życia, tkp


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
7 listopada 2003 (piątek), 18:54:54

Poezja firmowa

W związku z wydarzeniami w firmie A. stworzyła taki oto czteroptyk:

Kto korzysta z prawa drogi?
Pociąg, mój drogi!

Czy to korzystanie jest tanie?
Tego nikt nie jest pojąć wstanie?

Tylko średnio na jeża
Pociąg gdzieś po tej drodze zmierza.

Całe spektrum możliwości,
Od nicości do nicości.

Zapisuję dla potomności,
... i gości.


Kategorie: poezja, _blog


Słowa kluczowe: tkp, piasek, prawo drogi


Komentarze: (1)

pomoc-drogowa.blog.p, November 11, 2003 00:12 Skomentuj komentarz


hehehe..
Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.