Słowo kluczowe: Psalm 51


24 listopada 2021 (środa), 16:29:29

Psalm 51, wg Jana Kochanowskiego

PSALM 51, wg Jana Kochanowskiego   Miserere mei, Deus, secundum   Boże w miłosierdziu swoim nieprzebrany, U Twych nóg upadam ja, człowiek stroskany; Smiłuj się nade mną, zetrzy moje złości, O...


27 lipca 2016 (środa), 12:13:13

Psalmy, a nawet psalmy trzy

Jak dziwny jest nasz Bóg. Dziś w nocy śniły mi się 3 psalmy, przy czym były to te najbardziej znane kawałki ale śniły mi się tak wyraźnie, że muszę je teraz zapisać i dziwić się jak przedziwny jest na...


28 grudnia 2012 (piątek), 14:56:56

#51 - Miserere, bo tak trzeba.

#51 - Miserere. Tak od rana, bo czasem trzeba. Zmiłuj się nademną, Boże! według miłosierdzia twego; według wielkich litości twoich zgładź nieprawości moje. Omyj mię doskonale od nieprawości...


19 kwietnia 2004 (poniedziałek), 13:12:12

Psalm 51 - rozważanie nad własną grzesznością

Dziś (po sobocie) należy ten tekst potraktować jak najbardziej poważnie: Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,  W ogromie miłosierdzia swego zmaż nieprawość moją! Obmyj mnie zupełnie z...


Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.