Kategoria: _biblia


8 października 2022 (sobota), 10:31:31

Studiowanie tożsamości na podstawie Listu do Efezjan

Wiele razy z wieloma osobami studiowałem już początek (tożsamość) na podstawie tego list. Tym razem spróbuję zrobić to bardziej formalnie i zapisać sobie aby następnym razem było łatwiej.

* Grażyna Kozłowska - z fejsa

Uwagi

  1. Ponoć w języku greckim od 3 do 14 to jedno zdanie. Po polsku takich drugich zdań się nie buduje dlatego tłumaczeni męczą się i kombinują jak to przełożyć na polski aby było czytelne. Ciekawostka: policz ile zdań (kropek na końcu) jest w przekładzie BT a ile w BW….
  2. W tym materie na będę bazował na przekładzie dosłownym toruńskim.

 

problem:

Treść Analiza
 

(1) Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, do świętych, którzy są w Efezie i wiernych w Chrystusie Jezusie.

 

Czy List do Efezjan jest listem do Ciebie? Określ dokładnie adresatów, bo cudzych listów nie wypada czytać.

(2) Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.

Co to jest łaska?

Co to jest pokój?

 

Sprawdzić w przekładzie Świadków Jehowy.
Sprawdzić u von Clauzewitza

(3) Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ten, który nas pobłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios w Chrystusie.

 

(4) Tak jak i wybrał nas dla siebie w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Nim w miłości, (5) przeznaczył nas dla siebie do usynowienia przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli, (6) ku chwale sławy swojej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.

Kiedy?

(7) W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie upadków według bogactwa Jego łaski,

(8) Którą hojnie nas obdarzył we wszelkiej mądrości i roztropności.
(9) Oznajmiając nam tajemnicę swojej woli według swego upodobania, które powziął w Nim,
(10) Aby w akcie zarządzenia pełni czasów, w Chrystusie jako głowie, w jedno zgromadzić wszystko, zarówno to co w niebiosach, jak i na ziemi, w Nim,
(11) W którym też jesteśmy wybrani do dziedzictwa, my, którzy zostaliśmy przeznaczeni według postanowienia Tego, który sprawia wszystko według decyzji swojej woli,
(12) Abyśmy istnieli ku chwale sławy Jego, my, którzy już wcześniej położyliśmy swoją nadzieję w Chrystusie.
(13) W Nim i wy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię o zbawieniu waszym, w Nim też uwierzyliście i zostaliście zapieczętowani Duchem obietnicy – Świętym,
(14) Który jest poręką naszego dziedzictwa dla odkupienia nabytej własności, dla chwały sławy Jego.
 
   
   
   
   

Wnioski:

  • aaaaa

 

 

 


Kategorie: biblia / studium, _biblia, lekcja


Słowa kluczowe: ef1, tożsamość


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
4 kwietnia 2022 (poniedziałek), 16:13:13

Pszenica i kąkol

Na początek zostawienie symboli zebrane w wyjaśnieniu przypowieści zapisanej poniżej jej treści:

  • siewca - Syn Człowieczy
  • polem - świat (κοσμος - wiek, świat)
  • dobre ziarno - synowie królestwa
  • kąkol - synowie złego
  • nieprzyjaciel - diabeł (διαβολος)
  • żniwem jest koniec świata (συντελεια του αιωνος - spełnienie wieku, koniec czasu)
  • żniwiarze - aniołowie (αγγελοι)

Przypowieść (Mt 13:24nn UBG)

 (24) Podał im też inną przypowieść:

Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który zasiał dobre ziarno na swoim polu. (25) Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał kąkolu między pszenicę i odszedł. (26) A gdy zboże urosło i wydało plon, wtedy ukazał się też kąkol. (27) Wówczas słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś na swoim polu dobrego ziarna? Skąd więc ten kąkol? (28) A on im odpowiedział: Nieprzyjaciel to zrobił. I zapytali go słudzy: Czy chcesz, żebyśmy poszli i zebrali go? (29) Lecz on odpowiedział: Nie, żebyście przypadkiem, zbierając kąkol, nie wykorzenili razem z nim i pszenicy. (30) Pozwólcie obydwu razem rosnąć aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żniwiarzom: Zbierzcie najpierw kąkol i zwiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zgromadźcie w moim spichlerzu. 

Wyjaśnienie Jezusa skierowane do uczniów (Mt 13:36nn):

(36) Jezus przyszedł do domu, podeszli do niego jego uczniowie i mówili:

Wyjaśnij nam przypowieść o kąkolu na polu.
(37) A on odpowiedział im:
Tym, który sieje dobre ziarno, jest Syn Człowieczy. (38) Polem jest świat, dobrym ziarnem są synowie królestwa, kąkolem zaś są synowie złego. (39) Nieprzyjacielem, który go posiał, jest diabeł, żniwem jest koniec świata, a żniwiarzami są aniołowie. (40) Jak więc zbiera się kąkol i spala w ogniu, tak będzie przy końcu tego świata. (41) Syn Człowieczy pośle swoich aniołów, a oni zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość; (42) I wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. (43) Wtedy sprawiedliwi będą jaśnieć jak słońce w królestwie swego Ojca. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha.

Wypełnienie opisano w Ap14:14nn

 

(14) I zobaczyłem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, który miał na głowie złotą koronę, a w ręku ostry sierp. (15) A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem do tego, który siedział na obłoku:

Zapuść swój sierp i żnij, gdyż nadeszła dla ciebie pora, abyś żął, bo dojrzało żniwo ziemi.

(16) Wtedy rzucił ten, który siedział na obłoku, swój sierp na ziemię i ziemia została zżęta. (17) I inny anioł wyszedł ze świątyni, która jest w niebie, mając także ostry sierp. (18) Potem od ołtarza wyszedł inny anioł, który miał władzę nad ogniem i zawołał donośnym głosem do tego, który miał ostry sierp:

Zapuść swój ostry sierp i zbierz grona winorośli ziemi, bo dojrzały jej winne grona.

(19) I rzucił anioł swój ostry sierp na ziemię, i zebrał grona winorośli ziemi, i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Boga. (20) I udeptano tłocznię poza miastem, a z tłoczni wypłynęła krew aż po wędzidła koni, na tysiąc sześćset stadiów."

 


Kategorie: _biblia, blog, lekcja


Słowa kluczowe: mt13, ap14, pszenica, kąkol, żniwo, koniec czasów


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.